Pályázati gyorshír

Tegnap kaptuk a hírt, hogy a “Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022” pályázati kiírásra benyújtott NEAG-KP-1-2022/1-000181 azonosító számon nyilvántartásba vett, Bútorbeszerzés az Egyesület irodahelyiségébe című pályázatunk 350 ezer Ft összegű, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Bemutatkozásunk a Bercsényi Kurírban

Mottó: A jó bornak is kell a cégér!

Örömmel vettük a Bercsényi Kurír szerkesztőségének megkeresését, hogy mutassuk be lapjukban a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tevékenységét. Íme tehát néhány szó magunkról:

Az Egyesületet 1928-ban alapították, és 1948-ig folyamatosan működött, amikor rendeleti úton megszüntették. Az 1989-ben újraélesztett Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a nagy múltú előd hagyományait.

Céljaink:

  • Balatonakarattya fejlesztése, szépítése, környezetének és tisztaságának óvása;
  • a balatonakarattyai lakosok és nyaralók életminőségének javítása (kulturális és sporttevékenységek szervezése és megrendezése);
  • a lakosok és telektulajdonosok érdekeinek egyesült erővel való képviselése és védelme.

Az Egyesület napjainkat meghatározó tevékenysége a Kenesétől 2012-ben történt leválással, majd az ezt követő első önálló Önkormányzat létrejöttét követően (2014) válik jellemzővé. 2015-ben – a megváltozott körülmények nyomán – új elnökséget választottak a tagok. Nagy lelkesedéssel láttunk neki a feladatok megvalósításának. Az időközbeni jogszabályi változásoknak megfelelően megalkottuk és elfogadtuk új Alapszabályunkat, tiszta helyzetet teremtettünk a tagi nyilvántartásban. Taglétszámunk 300 fő körül alakul. Együttműködésre törekedtünk a többi akarattyai civil szervezettel, így szorosan együttműködünk a NABE, a Nyugdíjas Klub, és a MHKKK szervezetekkel, valamint az Önkormányzattal.

Örömmel és büszkeséggel sorolhatjuk azokat a sport és kulturális programokat, filmvetítést, amelyeket az elmúlt 6 év során megrendezhettünk. Híres emberekkel való beszélgetéseket szerveztünk, a meghívottak: Lukács Sándor, Oberfrank Pál, Pitti Katalin, Praznovszky Mihály, Gryllus Dániel részvételével felejthetetlen estéket tölthettünk együtt. Immáron hagyománnyá vált a magasparti torna, a futóverseny és a „Függetlenség napi úszás” a Bercsényi strandon. Anyagilag is támogattuk a tengópálya felújítását két egymást követő évben.

Sikerült megszólítanunk nemcsak a tagokat, hanem az Akarattyát kedvelő ide látogató nyaralókat is.

  • Segítségükkel a 2016-ban indult „Fogadj Örökbe egy padot” akciónk eredményeként idén már 45 olyan pad díszíti Akarattyát, amelyet családok adományoztak a településnek.
  • Létrehoztuk a „Rákóczi fák sétaútját” a Rákóczi parkban, ahol több mint 15 Rákóczi fával rendelkező település részvételével ligetet alakítottunk ki.
  • Közadakozásból felállítottuk II. Rákóczi Ferenc mellszobrát a nevét viselő parkban.
  • Szintén közadakozásból Trianon Emlékkövet állítottunk
  • Önkéntesek segítségével pótolva az elhasznált kerítéselemeket lefestettük a Rákóczi fát körülvevő kerítést
  • A Körszínpad előtt a kavicsos rész térkövezésében szerepet vállaltunk
  • Adományokból restauráltattuk, majd a kibővített szoborfülkékbe helyeztük Kisfaludi Strobl Zsigmond Jézust és Máriát ábrázoló terrakotta szobrait.

Sok munka, kitartás és néha bizony lemondás tartozik ezekhez az elért eredményekhez, amelyekre méltán lehetünk büszkék.

A fenti célok eléréséhez azonban szükséges a megfelelő források előteremtése. Kezdetben az Önkormányzat támogatásával indultunk. Eddig minden évben részesültünk működési támogatásban. A Szépkilátás Bisztróba bejelenthettük székhelyünket az Önkormányzat engedélyével. Eddig több alkalommal pályáztunk és nyertünk támogatást a Bethlen Gábor Alapítvány jóvoltából, hol számítógépbeszerzésre, hol a „Sportolj Velünk Akarattyán” rendezvényre. Döntésre várunk „Bútor” pályázatunkban. Idén a „Falukönyv-Akarattyai találka” nevű kiadványra nyertünk pályázatot. Mellékeljünk is felhívásunkat, amelyet kérjük – lehetőségüknek megfelelően – támogassanak!

Szorgalmasan gyűjtjük az 1 %-okat is, az így megszerzett támogatás nagyban hozzájárul a működési tevékenység során felmerülő kiadások fedezésére.

Vannak azonban olyan területek is, ahol nem sikerült elérnünk célunkat. Ez pedig az Balatonakarattya vasúti megálló ügye. A hozzánk beérkezett tiltakozások alapján összefogtunk 7 civilszervezettel és meglehetős energiákat lekötve, több petíciót nyújtottunk be a NIF, ill. a MÁV illetékeseinek, levelet írtunk az Önkormányzatnak. Sajnálatos módon az Önkormányzat 2021. szeptemberében meghozta azt a HÉSZ módosítást, mellyel lehetővé teszi (fedezet megléte esetén) a jelenlegi épület lebontását, és helyére egy tájidegen kockaépület felhúzását.

Most pedig szeretnénk néhány szót szólni a jövőre vonatkozó tervekről. A 2022. év elsősorban a Falukönyv-Akarattyai találka kiadásáról, valamint a hozzá kapcsolódó 4 rendezvényről fog szólni. Az Önkormányzat támogatását a „Sportolj velünk Akarattyán” sportrendezvényekre, ill. működési költségek fedezésére szeretnénk megpályázni. Ismételten megtartjuk a koszorúzásokat a nemzeti ünnepeken és a Trianon Emlékkőnél; kiskerti találkozót, adventi várakozást szervezünk a Körszínpadnál.

A 2022. év azért is fontos számunkra, mivel tisztújításra készülünk az augusztus közepén tartandó közgyűlésen. Nyitottak vagyunk és szeretettel várjuk a jelentkezőket, akik érdekeltek Akarattya fejlődésében, ötleteik vannak a még elvégzendő feladatokkal kapcsolatban, és szívesen vennének részt a közös munkánkban!  

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
Elnökség

Tevékenységünk az őszi időszakban

Munkánk egy része az elnyert és lebonyolított pályázatok befejezésére irányult. Az egyik pályázatunk címe „Sportolj velünk Akarattyán” volt, ennek elszámolását és beszámolóját benyújtottuk a kiírónak. Az elszámolást a kiíró már el is fogadta.

Másik pályázatunk egy hangosító berendezés beszerzésére irányult. Ennek elszámolása benyújtás előtt áll.

Jelenleg futó, jelentős feladatunk egy Falukönyv – Akarattyai találka című könyv kiadása. Ennek forrását is főként pályázat segítségével szeretnénk biztosítani. A könyvkiadás egyes feladatainak végrehajtásához külső cégeket kell bevonnunk, most vagyunk az ajánlatkérési stádiumban. A kiadáshoz támogatást is igénybe kell vennünk. Ehhez már kiküldtük a felhívást.

A 4. adventi megemlékezést a Fürdőtelep Egyesület szervezte. Meghívott vendégünk dr. Medveczky Miklós plébános atya volt. Beszédének fontos részét képezte Ady Endre: A Sion-hegy alatt című verse. Ady nem volt mélyen vallásos ember, de volt a lelke mélyén egy vágyakozás Isten után. Életének nehéz szakaszaiban sokszor fordult Istenhez. A vers az Isten utáni sóvárgás és a kételkedő emberi tudat küzdelmét mutatja be. A vers azt sugallja, hogy a XX. század embere sem mondhat le arról, hogy választ keressen az élet végső értelmére.

Sajnos a Covid járvány miatt nem készülhetett vendéglátással az Egyesület, de a szép számban összegyűlt résztvevők Plébános úr beszéde után még egy kellemes órát töltöttek el baráti beszélgetésekkel.

A 2022. évre jó egészséget és boldog új évet kíván a Fürdőtelep Egyesület.

Kardos Éva

(A cikk megjelent az Akarattyai Napló 2021. november-decemberi számában.)

Felhívás a Falukönyv – Akarattyai találka támogatásra

Több alkalommal is pályáztunk a Falukönyv – Akarattyai találka című könyv kiadására. Kitartásunkat végül siker koronázta: a Bethlen Gábor Alapkezelő (mint lebonyolító), a Miniszterelnökség (mint támogató) a Magyar Falu Program civil közösségi tevékenységek keretében támogatásra méltónak találta kérésünket.

A megnyert 1,95 millió forint összeget nemcsak magára a könyv kinyomtatásával kapcsolatos feladatokra kell fordítanunk, hanem 4 olyan rendezvény megtartására is, amelyeken a könyv tartalmával ismertetjük meg a reményeink szerinti érdeklődőket, vásárlókat.  Ezáltal a következő év kulturális területen végzendő egyesületi tevékenységének legfontosabb eleme is eldőlt. Négy olyan rendezvényt tartunk majd a nyár során (a pályázat részeként), ahol Akarattya számára kiemelkedő fontossággal bíró téma lesz előtérben. A programok kialakítása még folyamatban van, azonban nagy bizonyossággal Kodolányi János munkássága – akarattyai kötődése kapcsán – lesz az egyik rendezvény középpontjában.   

Könyvünk felöleli a település történetét, fejlődését a kezdetektől egészen napjainkig. A könyvbe bekerült több Akarattyán élő ember itt megélt személyes élményeinek elbeszélése is, ez olvasmányossá teszi a szöveget. A szöveghez nagy mennyiségű kép és dokumentum is tartozik. A képek és dokumentumok egy részét QR kódos elérhetőséggel adjuk közre, amely megoldás elérhetővé teszi a kényelmes böngészést, elmélyedést a múlt eseményeiben.

Nem titok, hogy manapság egy igényes kiadvány megjelentetése költséges dolog. Így van ez a Falukönyv – Akarattyai találka esetében is. Az első ajánlatok beérkezése után úgy látjuk, hogy a pályázaton elnyert összegen felül várhatóan 500–700 ezer forintra lesz még szükség.

Kérünk mindenkit, akinek módja van, és fontosnak tartja a kiadvány megjelenését, segítsen ebben!
Adományaikat „Falukönyv” megnevezéssel várjuk a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél vezetett 11712004-20074360
sz. számlánkra.

Egyesületi tagjainknak, valamint támogatóinknak kedvezményt biztosítunk a könyv árából. A megjelenést 2022 nyarára–őszére tervezzük. A kiadással kapcsolatos feladatok elvégzését megkezdtük. Minden olyan segítséget szívesen veszünk, ami megkönnyíti és sikeressé teszi munkánkat.

Bízunk abban, hogy közösen sikerül olyan kiadványt létrehoznunk, amely méltó szeretett Akarattyánk múltjához és reményeink szerint sikeres jövőjéhez.

Elnökség

Falukönyv – Akarattyai Találka

Nagy örömmel értesítjük az akarattyaiakat, hogy a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021) című pályázati kiírásra

Falukönyv – Akarattyai Találka
címmel benyújtott pályázatunk 1 millió 950 ezer forint támogatásban részesül.

A támogató okirat kiadása folyamatban van, a részletekről hírrel leszünk. Egyesületünk fennállása során ilyen nagyságrendű támogatásban nem részesült. Kiemelt fontosságú ez a támogatás számunkra, mert ezáltal lehetőség nyílik régi, dédelgetett álmunk megvalósítására: Falukönyv készül Akarattyáról!

Az összeg – bármennyire is hatalmasnak tűnik – nem elegendő egy igényes könyv kiadása valamennyi költségének fedezésére, azonban biztos alapot teremt arra vonatkozóan, hogy az Egyesület 95. születésnapján együtt élvezhessünk majd ezt a várhatóan gyönyörű kiadványt szeretett Akarattyánkról.

További pályázati hír:

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2022) keretében a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022” keretében

Bútorbeszerzés az Egyesület irodahelységébe címmel
350.000 forint összeggel

A pályázat befogadása megtörtént, várakozunk az eredményre.