Magunkról

Az Egyesületet 1928-ban alapították, és 1948-ig folyamatosan működött, amikor rendeleti úton megszüntették. Az 1989-ben újraélesztett Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a nagy múltú előd hagyományait.

Céljaink:

  • Balatonakarattya fejlesztése, szépítése, környezetének és tisztaságának óvása;
  • a balatonakarattyai lakosok és nyaralók életminőségének javítása (kulturális és sporttevékenységek szervezése és megrendezése);
  • a lakosok és telektulajdonosok érdekeinek egyesült erővel való képviselése és védelme.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesületnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek tagjai, akik (amelyek) az Egyesület célkitűzéseivel egyetértenek és a célok megvalósítása érdekében a tevékenységében aktívan részt kívánnak venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadják. A tagokat a Közgyűlés veszi fel az Egyesületbe.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik.

Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, melynek tagjai:

  • Ács Gábor, elnök
  • Ránky Emőke, ügyvezető alelnök
  • Thury Attila, alelnök
  • Földes Csilla Pálma
  • Kardos Gábor Andrásné
  • Pálinkás Ferenc
  • Paunoch Péter

Megtalálhatók vagyunk a Facebookon is, ahol a friss híreket is közzétesszük.

Online jelentkezési lap.

Köszönettel fogadunk minden támogatást, és azt kizárólag akarattyai közösségi célokra fordítjuk. Számlaszámunk: 11712004-20074360.

Reklámok