Adományozási felhívás

Tisztelt Akarattyaiak, Tisztelt Adományozók!

Ha még nem tették meg, kérjük olvassák el Ránky Péter tollából a „Templomi szobrok” című cikket, amelyben részletesen leírja a Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész által készített templomi szobrok hányattatott sorsát.

Elnökségünk úgy döntött, hogy felhívást tesz közzé, amelynek célja, hogy a szobrok méltó restaurálás után visszakerüljenek az eredeti helyre, ahová alkotójuk szánta. Kevés olyan szerencsés község van ma Magyarországon, ahol kétszeres Kossuth-díjas neves és nemzetközileg is elismert szobrászművész munkája díszítheti a templomot.

A művész unokái által fellelt restaurátor Kiss Tamás – aki maga is múzeumi restauráló művész – 300 ezer forintért vállalta a munkát, és az ünnepélyes szentelésre időben történő elkészítést, amit Egyesületünk közadakozásból kíván finanszírozni.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is a Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített akarattyai templomi szobrok restaurálásához!

A járványhelyzet miatt a személyes megkeresés most nem lehetséges, de az Akarattyáért áldozatra kész adományozókat arra kérjük, adományozzanak erre a nemes célra. Adományaikat várjuk a 11712004-20074360 sz. számlánkra, „Templomi szobrok” megjegyzéssel. Ezennel informáljuk azon adományozókat, akik cégen keresztül támogatnák erőfeszítéseinket, hogy Egyesületünk adóalap-csökkentő igazolás kiállítására jogosult.

A restaurálást várhatóan 2021 februárban megrendeljük, hogy a kívánt határidő biztosított legyen. Reméljük, hogy addig a szükséges összeg legalább kétharmada összegyűlik.

Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják Balatonakarattya szépülését, támogassák a tervünk megvalósítását! 

Elnökség

Akarattyai templom szobrai

A balatonakarattyai Nagyboldogasszony Templom felújítása óta sajnos üresen állnak a bejárati ajtók két oldalán lévő szoborfülkék. Már régóta izgatott, vajon miért üresek a szoborfülkék.

Képeslap a templomról a szobrokkal

A templomfelújítás során a megóvás érdekében a szobrokat kivették a helyükről. Sajnos, gondatlanul jártak el, mert a Feltámadt Krisztus szobor ekkor eltört, megsérült, szerencsére a Madonna épen maradt. Ezek után mindkettő visszakerült az alkotó művész, az adományozó Kisfaludi Strobl Zsigmond leszármazottaihoz.

A mai helyzet, üres szoborfülkékkel

 Dr.Visy Mária és testvére Vajdovichné Dr. Visy Erzsébet szerették volna, ha visszakerülnek a szobrok az eredeti helyükre, azonban erre hosszú évekig nem kerülhetett sor. Sokszor próbáltam rávenni dr. Balázs Pál atyát, hogy lépjen fel a szobrok helyükre kerülése ügyében.

Kiderült még egy másik banális hiba is, amit Balázs atya mesélt el, hogy a szoborfülkéket a felújítás során kisebbre készítették, úgyhogy a szobrok nem férnek be a helyükre. Mindenáron szerettem volna, hogy a templom visszakapja a kiváló szobrász Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotásait, hogy büszkék lehessünk az akarattyaiak értékeire.

A szobrászművész érdekes, furcsa módon lett nyaralótulajdonos Akarattyán. Visy Mária elbeszélése szerint Rákosi Mátyás felajánlotta az ötvenes évek elején, hogy adományoz a művésznek egy villát bárhol a Balaton partján alkotó tevékenységének elismerése érdekében. Kisfaludi Strobl Zsigmond, hogy megelőzze az adományozás kényszerű elfogadását, ezért gyorsan megvásárolta az Árpád utcai villát és jelezte, köszöni, de van már nyaralója a Balatonnál.

A Madonna szobor ép szoborpárját, a megrongálódott feltámadt Krisztus szobor restaurálását Kiss Tamás szobrász, a nagy művész tanítványa vállalná. A szobrok eredeti helyükre, eredeti formájukban történő visszahelyezése érdekében sokat segített nekem általános iskolai osztálytársam Wehner Tibor barátom, aki művészettörténészként szakmai érvekkel támasztotta alá véleményét a Prohászka László könyvében leírtakkal:

Kisfaludi Strobl Zsigmond az 1950-es évek elején két, kisebb méretű egyházi témájú szobrot készített, amelynek alapváltozatát haláláig a műtermében őrizte. Az egyik alkotás terrakottából mintázott, 53 centiméter magas Madonna, amelynek érdekes párja a több mint húsz évvel korábban faragott társának.    A másik alkotás, a Feltámadt Krisztus gipszből megformált 61 centiméter magas, álló alakjáról a Zala megyei Egervár plébánosa kérésére, bronzból öntött változat is készült. Az 1950-es évek végén az akarattyai római katolikus kápolna részére két alkotást ajándékozott. A Göcseji Múzeumban őrzött Madonna, illetve az egervári Feltámadt Krisztus terrakottából készült másodpéldánya a Szent István téren álló templom külső homlokzatán levő falfülkébe került.

Reméljük, az egervári bronz szobor segítséget ad a restauráláshoz és remélhetőleg eredeti formában, eredeti helyükre kerülnek a szobrok, amint az az adományozó művész eredeti akarata. 

Medveczky Miklós Atya örömmel fogadta a plébánián dr. Bánki Attilát és jómagamat a szobrok visszahelyezése ügyében. Kértük hozzájárulását a szobrok visszahelyezéséhez, és felajánlottuk segítségünket a tárgyiak és dologiak megszervezésében. Felvettem a kapcsolatot a templomunkat felújító cég vezetőjével Révfalusy Lászlóval, aki ígéretét adta a szoborfülke megnagyobbításával kapcsolatban. A restaurálás költségeinek összegyűjtésére a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület adományozást indít.

Miklós Atya szándéka szerint remélhetőleg 2021. Nagyboldogasszony Napján újraszentelhetjük a visszakerült Feltámadt Krisztus és Madonna szobrokat a templom homlokzatán.

Ránky Péter

Újabb sikeres pályázat: „Sportolj Velünk Akarattyán 2021!”

Örömmel tesszük közzé, hogy a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” pályázaton a „Sportolj velünk Akarattyán 2021!” pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 595 ezer forint támogatásra jogosult.

Gondolatban akár most is lehet készülni a közkedvelt nyári akarattyai családi megmozdulásokra, sporteseményekre!

Július utolsó szombatján rendezzük a „Fuss velünk a Magasparton” futóversenyünket, rá egy hétre – augusztus első szombatján – pedig a „Függetlenség napi úszóverseny” kerül sorra. Ez a rendezvény persze időjárásfüggő, de reménykedünk a legjobbakban. Júliustól augusztus 20-ig pedig a „Tornázz velünk a Magasparton” torna vár mindenkit szombat reggelenként.

Ahogy korábban is, a részvétel most is ingyenes lesz, sőt a résztvevőknek apró meglepetéssel szolgálunk!

Idén – a tornát kivéve – a járvány nem tette lehetővé rendezvényeink megtartását, ezért jövőre újult erővel készülünk majd! Készüljenek Önök is!

Mindenkit szeretettel várunk!

Ránky Emőke

„Az Operaház Titkai” – Ókovács Szilveszterrel a Szépkilátásban

A koronavírus-járvány miatt szigorúan maszkban, szabad téren tartottuk meg szombat esti programunkat, a beszélgetést Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával.

Erre a Szent Mihály napra hideget ígértek a meteorológusok, és bizony be is jött a prófécia: nagyon hideg volt.

Mindezek ellenére a szép számmal gyűltünk össze, és a hallgatóság nem csalatkozott elvárásaiban.

Ókovács Szilveszter kiváló előadó. Szepesvölgyi Anna, Budafok-Tétény alpolgármester asszonya kérdései nyomán nemcsak izgalmas, fordulatos, de ugyanakkor vidám és érdekfeszítő történeteivel bepillantást engedett ennek a hatalmas intézménynek, az ország legnagyobb művészeti vállalkozásának mindennapjaiba.

Amikor a programot szerveztük, még nem tudtuk, hogy meglepetésként vetítésben is lesz részünk. A hideget észre sem véve – amiben azért Karion borocskájának kortyolgatása is szerepet játszott – csodálkoztunk el az Eiffel Műhelyház létrehozásának folyamatán. A tervek egy grandiózus, pazar, multifunkcionális teret mutatnak, és ennek jelentős része már el is készült. Az épületben próbák folynak, balettkar, énekkar, zenekar számára vannak megfelelő termek, ezenkívül diszlettár, varroda, kisebb stúdiók, valamint ezer néző befogadására alkalmas beltéri és többszáz fős kültéri nézőtér található. Az Eiffel Műhelyház harmincnál több funkciót lát majd el, amikor teljesen elkészül.

Cikk borítókép
Forrás: https://www.opera.hu/hu/rolunk/terek-es-termek/

A Magyar Állami Operaházban több mint 1500 fő dolgozik azért, hogy számunkra, nézők számára az élvezet, az illúzió, a feltöltődés élménye tökéletes legyen.

Emlékezetes este volt!

Ránky Emőke

Az Operaház Titkai

2020. szeptember 26-án 19 órakor Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház főigazgatója Az Operaház Titkai címmel tart előadást.

Extra: filmen mutatja be az Eiffel Műhelyházat, az Opera új művészeti központját.

Narrátor: Szepesfalvy Anna

Az előadáson minden biztonsági szabályt betartunk, a székeket egymástól másfél méterre helyezzük el a teraszon. A vendégektől arcmaszk szabályos viselését kérjük.

Trianonról a történész szemével

A járványügyi előírások fokozott betartása mellett került megrendezésre Raffay Ernő professzor úr előadása 2020. 09. 12-én, szombaton a Szépkilátás Bisztróban.

Ismeretes, hogy Egyesületünk néhány hete avatta fel a trianoni diktátumra emlékezve a Trianon Emlékkövet, amelyet széleskörű közadakozásból hoztunk létre a centenárium alkalmából. A fontos eseményhez méltó és emlékezetes műsort rendeztünk dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Tolcsvay Béla művész úr közreműködésével, azonban egy avatási ceremónia sohasem ad lehetőséget a történelmi események elmélyedt és részletes megismerésére.

Ezért kértük fel professzor urat, hogy segítsen megértenünk a száz éve történt történelmi eseményeket.

A „Trianon okai, következményei és a megoldások lehetőségei” című előadás nagyon sok érdeklődőt vonzott. A Szépkilátás Bisztró külső tere teljesen megtelt, olyannyira, hogy még a belső étteremrészből is ki kellett hozni a székeket.

Professzor úr felvázolta a XIX. századi Európa és benne az Osztrák-Magyar Monarchia politikai és gazdasági helyzetét, a történelmi Magyarországon élő nemzetiségek állapotát, a millenniumi időket, majd az első világégés befejeződésével létrejött állapotokat, azokat a körülményeket, amelyek a trianoni diktátum aláírásához vezettek.

Az eredetileg egy órásra tervezett előadás nagy sikert aratott, a sok kérdés megválaszolása és a dedikálás miatt kétszer annyi ideig tartott.

Tisztelettel köszönjük Professzor Úr!

Ránky Emőke