Koszorúzás június 4-én – meghívó

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
 – közadakozásból –
a trianoni diktátum 100. évfordulójáról
Trianon Emlékkő
felállításával és annak felavatásával emlékezett meg.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
június 4-én 11 órakor kezdődő koszorúzásra,
Balatonakarattyára, a Rákóczi parkba.

Program: A megjelentek üdvözlése
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző műsora
Koszorúzás az Emlékkőnél
A Himnusz eléneklése

Séta II. Rákóczi Ferenc bronz mellszobrához,
ami szintén közadakozásból készült
Nánássy Kincső: Rákóczi Imája
Koszorúzás
A Szózat eléneklése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük, hogy megtisztelő részvételét és koszorúzási szándékát június 1-ig jelezze az akarattyafurdo@gmail.com címen.

Hírdetés

„…számomra a szerep is élet”

Szabó Sándor (1915–1997)

Szabó Sándor a huszadik század első felében kezdte színészi pályáját.

Boldogabb időben egész életét a Nemzeti Színházban tölthette volna, a vérzivataros magyar történelem azonban ezt meggátolta. A második világháború után vidékre száműzték, majd büntetésből csak az Úttörő Színházban és a Magyar Néphadsereg Színházában szerepelhetett. Az 1956-os forradalom után az Amerikai Egyesült Államokban folytatta színészi karrierjét.

Húsz év után hazatért – Pécsett, a Vígszínházban és a Madách Színházban láthatta a közönség.

Szabad hétvégéin balatonakarattyai telkén kapálgatott, virágokat nevelt, füvet nyírt.

Szabó Sándor életútját Gajdó Tamás színháztörténész mutatja be június 25-én 19 órai kezdettel Balatonakarattyán, Nánásiék Nekem a Balaton kávézójában a Falukönyv – Akarattyai Találka című most megjelenő könyv bemutatóján.

Közgyűlési jegyzőkönyv (2022. május 7.)

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2022. május 7. napi 16:30 órai közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad.

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke alelnök üdvözli a megjelenteket, és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztja az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető: Honti Ernő
2 fő jegyzőkönyvhitelesítő:     dr. Ráth András és Ráth Rita
A közgyűlés levezető elnöke: Bánki Attila

A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2022. május 7. napjára 16:00 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait.

Napirend:

  1. 2021. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. Egyéb kérdések, hozzászólások

1.) Első napirendi pont

Thury Attila elnök ismerteti az Egyesület 2021. évi tevékenységét. Az elhangzott beszéd a jelen jegyzőkönyv 1 sz. melléklete.

Bánki Attila a Felügyelő Bizottság elnöke elemzi az Egyesület 2021. évi beszámolójának adatait. A beszámoló jelen jegyzőkönyv 2 sz. melléklete.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök a 2021. évi beszámoló és a hozzá tartozó mellékletek számszerű elemzését mutatja be beszédében, majd a beszámoló elfogadását kéri a Közgyűléstől. Beszéde a jelen jegyzőkönyv 3 sz. melléklete.

Határozati javaslat: az Egyesület 2021. évéről szóló beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 21 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2022. (V. 7.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2021. évéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

2.) Második napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőkének, aki röviden összefoglalja a 2022. évre tervezett programokat a sikeresen megpályázott támogatások fényében. Beszéde jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e kérdések. Az alábbi kérdések és válaszok hangzanak el:

Ránky Emőke: Mi lesz a sorsa a Szépkilátás Bisztrónak?

Mint ismeretes a Fürdőtelep Egyesület székhelye a Szépkilátás Bisztróban van. Már 2021 októberében kiköltöztünk, és a mai napig nem világos, hogy mikor költözhetünk vissza. Székhelyünk hiánya nagyon megnehezíti munkánkat.

Fürdősné dr. Endrődi Éva képviselő asszony válasza:

Az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti egyeztetés eredményeképpen üzemeltetési pályázat kiírása várható, mivel ez törvényi előírás.

Ránky Emőke kifejtette, hogy a Fürdőtelep Egyesület továbbra is a Szépkilátás Bisztróban szeretné fenntartani a székhelyét, ehhez az Önkormányzat engedélyét kérte.

Fürdősné dr. Endrődi Éva: továbbítja a kérelmet az Önkormányzatnak.

Pálinkás Ferenc: Egyesületünk több megvitatási lehetőséget kér az Önkormányzattól az Akarattyát érintő kérdések tekintetében.

Fürdősné dr. Endrődi Éva: Továbbítja kérelmünket az Önkormányzatnak.

Ránky Emőke jelezte, hogy a jelenleg aktívak számára 2000 forint/év, nyugdíjasok számára 1000 forint/év tagdíj mértéke mára nem elegendő a minimális működési költségek fedezésére sem. A 2022. augusztusi közgyűlésen javaslatot tesz majd az Elnökség a tagdíj emelésére. Várhatóan: aktívak számára 5000 forint/év, nyugdíjasok számára 3000 forint/év tagdíjfizetési kötelezettségre teszünk majd javaslatot.

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

K.m.f.