Akarattyai Napló 2019. március-április

 

AkarattyaiNaplo-2019-03-04-cimlap

Az Akarattyai Napló március-áprilisi számában sok más érdekes írás mellett egyesületünkről is olvashatnak.

Az újság letölthető az Önkormányzat honlapjáról:

Click to access naplomaraprilis.pdf

Hírdetés

Köszöntjük a 100 éves Biri Lajost!

A Fürdőtelep Egyesülethez juttatta el levelét az unoka, akinek sorait kedves kötelességünk közreadni idős akarattyai polgártársunk életéről.

BiriLajos_DSC_0133Biri Lajos 1919. március 31-én született Gyulán, szegény családban, jóval idősebb nővére és kishúga között középső gyerekként. 14 éves volt, amikor elvesztette édesanyját.

A fiatal Lajos nagyon jól tanult, és hogy legyen egy kis pénze, jómódúbb osztálytársait korrepetálta.

A polgári iskola után édesapja már nem tudta támogatni továbbtanulását, ezért 18 évesen (1937-ben) bevonult katonának. Előbb a Tapolcai Repülőiskolába, majd a Fehérvári Repülő Híradó Iskolába került, itt vett részt fegyver- és bombakiképző tanfolyamon, aminek később még nagy hasznát vette. Székesfehérváron ismerkedett meg későbbi feleségével, akivel több mint 50 évig voltak házasok. Két gyerekük született, Lajos és Edit, majd jött 3 unoka és 5 dédunoka.

A háború után Biri Lajos évekig tűzszerészkedett, bajtársaival Fejér megyében számos bomba hatástalanítását végezték el, de például a nádasdladányi hídroncs kiemelése is az ő nevéhez fűződik. A vegyi század parancsnokaként ő szervezte és hajtotta végre az I. világháború végén az Örkény mellett földbe rejtett aknák, tüzérségi lőszerek és gázgránátok semlegesítését. Különösen veszélyes volt a mustárgázzal és foszgénnel töltött gránátok kezelése, nemcsak a katonákra, hanem a környező lakókra nézve, ezért a robbantásos megsemmisítés után a gázfelhő terjedésének irányát is figyelembe kellett venni.

1957-ben szerelt le a katonaságtól, és a Villamos Állomásszerelő Vállalatnál (VÁV) helyezkedett el tervezőként. Munkája során több díjat kapott különböző újításokért, gyártmányfejlesztésért. Onnan is ment nyugdíjba, de nyugdíjasként is visszajárt dolgozni, legalább hetven éves koráig.

A család 1984-ben vásárolta meg a balatonakarattyai nyaralót a Rákóczi úton. Az unokák sokszor töltötték itt a nyarat, akkoriban Nagypapa sokszor kísérte le az unokákat a Bercsényi strandra, és álldogált aggodalmasan a parton, és várta, hogy minden gyerek biztonságosan partra érjen. Ha nem a strandon voltak, akkor a kertben dolgozott, nagyon szeretett a gyümölcsfákkal foglalkozni, volt is a kertben meggy, barack, körte, mogyoró.

BiriLajos_DSC_0020Egész életében tevékeny, aktív ember volt, és ez 100 évesen sincs másként. 94 évesen elkezdte leírni élettörténetét, ebből 3 kötet lett családi kiadásban.

A 100. születésnapját nagy családi és baráti társaságban ünnepelte, jó buli volt, Isten éltesse még sokáig jó egészségben!

Kéri Eszter

Megyeri Gábor fafaragó kiállítása

MegyeriGabor-fafaragas-IMG_3284

Olvassák szeretettel Megyeri Gábor mérnök és fafaragó bemutatkozását.

Kiállítását várhatóan június második felében nyitjuk meg a Szépkilátás Bisztróban. Reméljük alkotásai elnyerik tetszésüket és örömet szereznek majd! 

Nagyszüleimet kitelepítették, és a vagyonuk elkobzása során nagyapámtól elfelejtettek elvenni egy Balatonfenyvesen lévő telket. Ezen telek alapozta meg családunk több évtizede tartó kötődését Balatonakarattyához.  A balatonfenyvesi telket nagyapám eladta, és árát szétosztotta három lánya között. Szüleim a kapott pénzt kipótolva 1962-ben a Gáspár telepen vettek egy telket.  Az építkezés 1965-ben kezdődött, és jó pár évig tartott. Így gyakorlatilag több mint ötven éve kötődünk Balatonakarattyához. Amióta nyugdíjba mentünk a feleségemmel együtt törekszünk tevékenyen részt venni a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület programjaiban. Ennek két oka van: egyrészt érdekel minket, hogy mi történik a településen, mivel Akarattyát tartjuk második otthonunknak, másrészről viszont mi is alapítottunk egy egyesületet (Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület), és így a szervezéssel járó nehézségeket és sikereket még jobban át tudjuk érezni.

A fafaragással már fiatal koromban megismerkedtem. Ebben az időben népművészeti motívumokat faragtam. Akkor még nem éreztem magam elég érettnek ahhoz, hogy egy alkotást önállóan megkomponáljak. Hosszú szünet után 2006-ban kezdtem el újra faragni, és az eltelt közel harminc év alatt a lehetetlennek látszó, de megoldott munkahelyi feladatok halmaza lassan kialakította bennem a kreativitást.

Célom, hogy a népi fafaragás hagyományaival szakítsak, és mondanivalómat új, modern eszközökkel fejezzem ki.  Vannak olyan témák, melyeket különböző stílusban is megfaragtam.  Sok faragáshoz a kiindulási pontot bibliai ige adta, és a legtöbb alkotáshoz csatoltam igét, hogy a szemlélőnek legyen min elgondolkodnia.

Mindenkit szeretettel várok a június 22-én nyíló kiállításomra a Szépkilátás Bisztróban.

Megyeri Gábor

Meghívó közgyűlésre (2019. május 4.)

Kedves Tagtársak, Tisztelt Akarattyaiak!

Szeretettel meghívjuk Önöket közgyűlésünkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:

Időpont: 2019. május 4. szombat 17 óra

Helye: Balatonakarattya, Akarattya Klub (Szépkilátás Bisztró)

Javasolt napirend:

  1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. Egyéb kérdések

A 2018-as pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet tervezete a honlapunkon és az egyesület székhelyén megtekinthető a közgyűlés előtt 15 nappal.

Figyelemfelhívás: A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanitt lesz május 4-én 17:30 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon. Ha nem tudna részt venni a közgyűlés munkájában, meghatalmazással gondoskodhat a szavazásokban való részvételéről.

Észrevételeiket várjuk az akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen.

A közgyűlés helyszínén lehetőség lesz a 2018-as és a 2019-es tagdíj befizetésére.

Programjainkat megtalálják az akarattyafurdo.wordpress.com honlapunkon és a Facebook-oldalunkon.

Tagtársaink részére lehetőséget biztosítunk a tagdíj csekken történő befizetésére, és megtehetik ezt átutalással is a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél vezetett 11712004-20074360 sz. számlájára. Az Egyesület céljait támogató minden befizetést és pénzügyi segítséget előre is nagyon köszönünk.

Kérjük, gondoljon ránk, amikor adója 1%-ának felajánlásáról dönt! Egyesületünk adószáma 18917499-1-19, ezt írja a rendelkező nyilatkozatra.