Állomásépület: tájékoztató lesz ápr. 21. helyett 28-án

21-én műszaki okoból elmaradt a tájékoztató, 28-a az új dátum, és ez az új link: https://tinyurl.hu/55OK/

A Nemzeti Infrastuktúra Zrt. és Balatonakarattya Község Önkormányzata meghívót tett közzé az április 21-én 17 órakor kezdődő online tájékoztatóra:

Forrás: http://balatonakarattya.hu

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmMxMzA0MTUtOTYwYi00NzU1LWFjNjItYmIyNThmODkxNGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258f80f26-0fe6-40fc-8f8b%2039417cedf2f7%22%2c%22Oid%22%3a%22f6b0f6f0-3b94-4ee4-b332%20e94d849f24a0%22%7d

Egyesületünk korábban, más akarattyai civil szervezetekkel együtt, az alábbi petíciót nyújtotta be a meglévő épület megvédése érdekében:
Petíció az állomásépület lebontása ellen

Javasoljuk, hogy minden érintett és érdeklődő vegyen részt a tájékoztatón.

Elnökség

Hírdetés

Aktuális híreink

Bár az elmúlt időszakban dúlt a járvány, mégis sikerült néhány dologban előrébb jutnunk. Röviden összefoglaljuk az elmúlt 2 hónap történéseit.

  • Mint az újságban is látják, szorgalmasan gyűjtjük a személyi jövedelemadóból adományozható 1 %-ot. Kérünk mindenkit támogassa Egyesületünket!
  • A „Templomi szobrok” restaurálására meghirdetett sikeres közadakozás lehetővé tette a munka megrendelését, az ehhez kapcsolódó szerződés egyeztetés alatt áll. Köszönet az adakozóknak! Várhatóan április második felében megkapjuk a mintát képező Jézus szobrot az egervári „Alexandriai Szent Katalin” plébániától. A fejleményekről hírrel leszünk.
  • Megérkezett számlánkra a megnyert civil pályázathoz tartozó 300 ezer forint hangosító berendezés vásárlására. Jelenleg az ajánlatok beszerzése zajlik. Szeretnénk segítséget kérni nemcsak tagjainktól, hanem Akarattya közösségétől is: olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik a berendezés működtetésében segítenének. A jelentkezők véleményét a beszerzésnél is figyelembe vennénk. A berendezést május hónapban már használni szeretnénk.
  • Elszámoltunk a 2020. évi önkormányzati támogatás összegével és benyújtottuk a 2021. évre vonatkozó elképzeléseink fedezetéül szolgáló kérelmet. A részleteket megtekinthetik a honlapon.
  • Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program Civileket támogató pályázatára a „Falukönyv – Akarattyai Találka” című hiánypótló könyv könyvbemutatásának és kiadásának fedezetére, 1 millió 950 ezer forint értékben. Többet a fejleményeknek megfelelően a honlapon jelzünk majd.
  • Örömmel jelentjük, hogy további két pad kihelyezésére van igény, amelyeket az Önkormányzattal egyeztetetten várhatóan május-június hónapban helyezünk ki. Az újságban és a honlapon is felhívást tettünk közzé a meglévő padok karbantartására.
  • Közeleg a 2020. év beszámolójának benyújtási határideje. A beszámoló hivatalos benyújtását érvényes közgyűlési határozattal tehetjük meg. Várhatóan május első, vagy második szombatján tartanánk a közgyűlést a Rákóczi parkban, amennyiben lehetséges. Ha nem, akkor az elektronikus utat kell választanunk. Ebben a kérdésben követjük a hivatalos szabályokat. A fejleményeket a honlapon követhetik.
  • Szeretnénk kiskerti bemutatót szervezni a nyáron 2-3 alakalommal. Az érdeklődők elhozhatnának, bemutathatnának gyümölcsöt, zöldséget, virágot, lekvárt stb., amit saját maguk készítettek. A helyszín a körszínpad lehetne. Jó alkalom ez tapasztalatcserére, esetleg kertészek, kertészeti tanácsadók meghívásával. Kérjük jelezzék az akarattyafurdo@gmail.com címen, vagy a 30/2308404-es telefonszámon, hogy érdekes lehet-e ez az ötlet.
  • Lenne jelentkező gyermekek szabadidős foglalkoztatására, a szülők alkalmi tehermentesítésére. Kajak, sup, vízi elfoglaltságok jöhetnének szóba, mivel itt vagyunk a Balaton partján.  A szolgáltatás díjmentesen történne. A részletek kidolgozása, illetve az Önkormányzattal történő egyeztetése még folyamatban van.
  • Beadvánnyal éltünk a Hotel Port kikötő bővítése ügyében. Nem támogatjuk ennek a beruházásnak a megvalósítását. A beadványt megtekinthetik a honlapon.

Végül, de nem utolsó sorban, várjuk az akarattyai vasúti megálló ügyében beadott kérvényünkkel kapcsolatban a választ úgy az Önkormányzattól, mint az ebben az ügyben illetékes NIF-től.

Elnökség

Falukönyv-Akarattyai Találka – pályázat

A Magyar Falu Program keretében „Falukönyv-Akarattyai Találka”  megvalósítására nyújtottunk be pályázatot 1,950 ezer forint összegben.

Rövid leírást adunk közre  elképzeléseinkről:

A “Falukönyv-Akarattyai Találka” hiánypótló könyv a – Karát Alapítvány támogatásával létrehozott – szerkesztett anyaga elkészült, amelyet Egyesületünk által szervezett könyvbemutatókon, avatott hely- és művészettörténészek részvételével kívánunk bemutatni. Terveink szerint a rendezvényekre  4 alkalommal 2022. június, július, augusztus, szeptember hónapokban kerülne sor.

Mivel a könyv kiadásának összköltsége jóval meghaladja a jelen pályázatban megpályázott összeget (a beszerzett árajánlatok 3 milliós nagyságrendet képviselnek), a rendezvényeket felhasználjuk előfizetési lehetőség biztosítására, ill. adományok generálására. Az idáig elkészült ünnepi kiadvány megismertetésén kívül lehetőség nyílik esetleges bővítésre, kiegészítésre, mivel községünk díszpolgárait, önkormányzatának tisztségviselőit, és a falu apraja-nagyját meghívjuk, vegyenek részt a munkában.

A ”Falukönyv-Akarattya Találka” könyvet ünnepi kiadványként Egyesületünk 95. születésnapjára, 2022  karácsonyán szeretnénk átadni olvasóinknak.

Reménykedünk a pályázat sikerében és természetesen hírrel leszünk a fejleményekről.

2021. évi önkormányzati támogatási kérelem

Kedves Tagtársak!

A 2020. évre kapott önkormányzati támogatás elszámolását – a mellékelt elszámoló lap szerint – határidőre benyújtottuk.

Szintén benyújtottuk a 2021. évre igényelt önkormányzati támogatási kérelmet is, amelyet szintén megtekinthetnek.

2020. évi elszámolás

2021. évi önkormányzati támogatási kérelem

1. A pályázó szervezet, egyesület:

1.1. Neve: Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
1.2. Címe: 8174 Balatonkenese, Rákóczi út 6.
Telefon: 36/30-2308404 Fax, e-mail rankyemoke@gmail.com
1.3. Levelezési cím: 8172 Balatonakarattya, Batsányi J. u. 43.
1.4. Nyilvántartási száma: 19-02-0000395
1.5. Adószáma: 18917499-1-19
1.6. Bankszámla szám: 11712004-20074360-00000000

2. A pályázó szervezet, egyesület képviselője:

2.1. Neve: Thury Attila elnök, Ránky Emőke ügyvezető alelnök
2.2. Címe: 8172. Balatonakarattya, Batsányi János u. 43.
Honlap: https://akarattyafurdo.wordpress.com
Telefon: 36/30-2308404 e-mail: akarattyafurdo@gmail.com

3. A pályázó szervezetről, egyesületről:

3.1. A szervezet, egyesület taglétszáma: 303 fő
3.2. Rendszeres összejövetel: van x nincs
Ha van, gyakorisága: évente 2 közgyűlés, a vezetőség kéthetente, aktualitástól függően
3.3. A szervezet, egyesület hány éve működik?: 1928., újraalapítás 1989.

4. A szervezet, egyesület előző évben folytatott tevékenységéről:
A 2020-ban megvalósult programok, elért eredmények felsorolása:
Akciócsoportot hoztunk létre a koronavírus járvány során segítségre szoruló emberek számára bevásárlás és gyógyszerkiváltás elvégzésére. Sikeres pályázatot nyújtottunk be a 2021. évi sportprogramjaink lebonyolítására a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap” keretében, az elnyert támogatási összeg: 595 ezer forint. Trianon 100. évfordulójára Emlékkövet állítottunk közadakozásból. Dr. Raffay Ernő előadást tartott, Ókovács Szilveszter látogatott el hozzánk. Újabb közadakozásba kezdtünk a balatonakarattyai Nagyboldogasszony katolikus templom Kisfaludi Strobl Zsigmond által alkotott templomi szobrainak restaurálásáért. A Bethlen Gábor Alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be hangosító berendezések vásárlására, a támogató okirat kiadása folyamatban van. Minden rendezvényen, koszorúzáson részt vettünk, amely településünkön megrendezésre került, ezekről az Akarattyai Naplóba színes beszámolót írtunk.

Balatonakarattya, 2021. március 16.

Thury Attila Ránky Emőke
elnök ügyvezető alelnök

Működési költségek300000
(könyvelési díj, posta, irodaszer, nyomtatópatronok, hirdetések, plakátok, táblák)
Rendezvényekkel kapcsolatos költségek470000
Szent Iván éj : Kalap Jakab, Berg Judit író-olvasó találkozó200000
Horváth Csenge sanzon, jazz, vers70000
Praznovszky: Herczeg Ferenc est50000
Találkozás Szombathy Gyulával150000
Egyéb50000
Koszorúzások, főzések, Ádvent, stb.50000
Összesen820000

A sportesemények finanszírozása pályázati pénzből történik, 595000 forint értékben.