Közgyűlési jegyzőkönyv 2022. aug. 13.

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2022. augusztus 13. napi 19:00 órai
közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad.

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztotta az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető:     Kerékfy Pál
2 fő jegyzőkönyvhitelesítő:       Lettner Hedda és Lettner Adorján
A közgyűlés levezető elnöke: Bánki Attila

A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2022. augusztus 13. napjára 18:30 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait.

Napirend:

 1. Beszámoló a 2021. évi, valamint a 2022. évi tevékenységről
 2. Beszámoló az elnyert pályázatok megvalósításáról
 3. Tagdíjjal kapcsolatos kérdések, tagdíjak mértékének emelése
 4. Egyéb kérdések

1.) Első napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki részletesen beszámol a 2021. évi, valamint a 2022. évi tevékenységről.

Kedves megjelentek! Kedves Tagtársak! Kedves leendő tagtársaink!

Elsősorban szeretnék javaslatot tenni a közgyűlés 1. és 2. napirendi pontjának összevonására, tekintettel arra, hogy a 2021-ben ill. az idén a beszámolóban részletezni kívánt  tevékenységek  szorosan összekapcsolódnak.

Bár májusi közgyűlésünk – a törvényeknek megfelelően – elfogadta a 2021. évi beszámolót, be is nyújtottuk az adóhatóságnak és a bíróságnak, engedjék meg, hogy néhány szóval felemlítsem a 2021. évi adatokat ill. tevékenységeket:

Forrásaink 6,589 milliót tettek ki, eredményünk 2,384 millió forint volt. Ez azonban ne tévesszen meg senkit, mivel az eredmény döntő többsége az elnyert, de még fel nem használt pályázati pénzeket ill. a Falukönyv-Akarattyai kiadványhoz kapcsolódó adományokat foglalja magába. Bár a személyi jövedelemadóból adományozható és Egyesületünk által megkapott 1%-ok összege évek óta növekedést mutat, azonban a tagdíjbefizetési szándék meglehetősen csökkent. Az erre vonatkozó pontos adatokat a harmadik napirendi pontokhoz kapcsolódóan fejtem ki.

2021-ben a korona vírus által ellehetetlenített évben is büszkék lehetünk tevékenységünkre. Csak felsorolásszerűen:

 • Nyertes pályázat hangosító berendezésre 300 ezer forint (itt látható a színpadon, most is ezt használjuk)
 • Koszorúzás 4 alkalommal: március 15-én, a béke napján, Trianoni évfordulón, II. Rákóczi Ferenc bronzszobránál, október 23-án
 • Kiskerti találkozót szerveztünk
 • Operett-Jazz estre invitáltuk az érdeklődőket
 • Ismerjük meg Herczeg Ferencet előadást tartott Dr. Praznowszky Mihály irodalomtörténész (ezeket a rendezvényeket önkormányzati támogatásból fedeztük)
 • Sportrendezvények: 9 alkalommal torna, úszás, futás

(Magyar Falu Program Falusi Civil Alap támogatásból megvalósítva)

 • Közadakozásból Kisfaludi Strobl Zsigmond „Jézus és Mária” szobrainak restaurálása, a szoborfülkék megnagyobbításával.
 • Szeles Péter orgonaművész tagtársunk által adott orgonakoncert megszervezése
 • Egy ádventi várakozás műsorának összeállítása, megszervezése.

Még felsorolni is büszkeség!

A beszámoló természetesen nyilvános, a honlapon megtekinthető.

Ami a pályázatokat illeti: Az elmúlt év legfontosabb eseménye volt, hogy pályázatot nyerünk a Falukönyv-Akarattyai találka kiadvány megvalósítására. A támogatásai összeg: 1,950 millió forint volt, amely összeg sajnos kevésnek mutatkozott. Ezért ismételten adománykéréssel fordultunk nemcsak tagjainkhoz, hanem a szélesen értelmezett akarattyai közösséghez. És sikerült! Idén 1000 példányban megjelentettük a könyvet! Az adakozókat tiszteletpéldányok illetik, kérjük, jelentkezzenek, akik még nem vették át. Akik nem adományoztak akkor, de szeretnék látni a könyvet 3000 forint/példány adomány ellenében megtehetik.

Egyrészt itt a közgyűlés után, másrészt a még hátralévő 2 könyv bemutató alkalmával: augusztus 27-én Kodolányi János író életművét ismerhetik meg, másrészt szeptember 10-én Grosics Gyuláról a „Fekete Párduc”-ról tudhatnak meg érdekes részleteket. A szórólapokat gondolom már megkapták, ha nem honlapunkon részletes információkat találnak.

A pályázati pénzt tavaly október végén érkezett meg ettől a pillanattól fogva szemünk előtt elsősorban és hangsúlyosan a könyv megjelenésével kapcsolatos feladatok lebegtek. Hiánypótló és akarattyai közösségünk számára rendkívül fontos munka!

Kérjük fogadják olyan szeretettel ezt a kiadványt, mint ahogy mi készítettük és bemutatjuk Önöknek!

Most pedig a 2022. év legfontosabb tevékenységeiről néhány szó:

Pályázatot nyerünk székhelyünk csinosítására irodabútor beszerzésére 350 ezer forint értékben. Van azonban ezzel kapcsolatban gondunk. Mint Önök előtt is ismert székhelyünk a Szépkilátásban van, a többi civil szervezettel együtt. Tavaly októberben kellett kiköltöznünk, akkor még nem sejtettük, hogy a 2022. évi szezont székhely nélkül kell végig csinálni. Papírjaink, kis vagyonkánk, berendezéseink szétosztva az elnökségi tagok között, stb.

Úgy tudjuk, hogy ősszel várható a faluközpont átadása, majd az önkormányzat átköltözése. Így az Iskola utcai épület felszabadul, talán ide költöznek át a civilek, de nincs erről pontos információnk.

Ebben az ügyben megbeszélést kezdeményezünk az önkormányzattal. Szeretnénk, ha a Fürdőtelep Egyesület maradna a Szépkilátásban a felújítás után is. Egyrészt az ott kialakított kisebb, ablaktalan helyiség kifejezetten alkalmas raktározás számára, persze, csak akkor, ha a fűtés megoldott lesz. A nagyobb helyiség pedig, – közös használattal – az elnökségi ülések és a Szépkilátásba szervezett rendezvények előkészületi szobájakénti kihasználásra.

Érvünk az is, hogy a székhelyváltoztatás bejelentése az alapító okirat módosítását vonja maga után. 2023. augusztusában – egyesületünk alapításának 95. évfordulóján – tisztújító közgyűlést tartunk, mivel a jelenlegi vezetés mandátuma lejár. Érdemes volna tehát – amennyiben szükséges – a székhelyváltoztatást a tisztújítással együtt kezelni az alapító okiratban.

Tudom, hogy az a 350 ezer forint, amelyet a bútorokra kaptunk ma már nem olyan sok pénz, könnyen elkölthető, azonban a székhely meghatározza a kiadás mértékét és esetleg többet is áldozunk a bútorra, ha tudjuk hová kerül.

Pályázatot nyertünk „Akarattyai Nyár” címmel 2022. és 2023. évi programszervezésekre 1,999 forint értékben. Idén a sportprogramokat bonyolítottuk le, és hozzájárultunk a Függetlenség napi Tűzi-vízi játék kiadásaihoz 199 ezer forint értékben. Sajnos az úszással idén nem volt szerencsénk, már korán reggel II. fokú viharjelzésre ébredtünk, de a következő nap sem volt alkalmas a még mindig nagy szél és az eső miatt. Azonban a Fuss Velünk a Magasparton rendezvény a nyár egyik legnagyobb vihara ellenére nagyon emlékezetesre sikerült, az emberek örültek az esőnek a hosszú szárazság után. A jó hangulatú rendezvényen készült képek honlapunkon megtekinthetők.

Köszönjük a honvédség egészségügyi személyzetének és a polgárőrség tagjainak segítségét a futóverseny lebonyolításában.

Valamennyi rendezvényünkről beszámolót készítettünk, a cikkek a honlapon láthatóak, de az Akarattyai Naplóban, a Bercsényi Kurírban is olvashatóak. Az első könyvbemutatóról és a „Fuss velünk a Magasparton” rendezvényekről beszámolt a veszprémi Napló is.

Ezzel az „Akarattyai Nyár” pályázat idei rendezvényeit lebonyolítottuk. 2023-ban három rendezvényt szeretnénk megvalósítani. Az előzetes egyeztetések megvannak, az időpontok le vannak foglalva.

 • 2023. július 23. vasárnap délelőtt 11:00  Kaláka együttes gyermekprogram
 • 2023. augusztus második szombatja, a közgyűlést követően Berecz András mesemondó – inkább felnőtteknek.
 • 2023. szeptember Kereszturi-Albert Zsolt „Ihletőnk, a magyar népdal – a Kárpát-medence dallamai énekhangon, vonós hangszereken és zongorán „címmel ad műsort a katolikus templomban.

Máris lehet beírni a naptárakba!!

Ebben az évben az önkormányzati támogatás mértéke megegyezett a 2021. évivel: 410 ezer forint, ezt működési költségekre kaptuk, és nagyon nagy szükségünk is van rá. A részleteket a következő, tagdíjjal kapcsolatos, napirendi pontban fejtem ki.

Végül, de nem utolsó sorban, várhatóan a jövő héten derül fény az E.ON -hoz beadott pályázatunk eredményére, amelyben 700 ezer forint összeget pályáztunk meg a Trianoni Emlékkő díszkivilágítására. Amennyiben nyerünk, a munkákat, ill. a költségvállalást egyeztetnünk kell az önkormányzattal.

Mit is tettünk még idén:

 • 115 ezer forint értékben adományoztunk tartós élelmiszert a kárpátaljai Gát község lakóinak. A kivitelezésben az önkormányzat és a Reformátusok segélyszervezete volt segítségünkre
 • Koszorúztunk március 15-én, május 9-én
 • Idén harmadik alkalommal koszorúztuk meg a közadakozásból létrehozott Trianon Emlékkövet. Emlékezetes, egyszerre megható és lelkesítő műsort adott Tolcsvay Béla Kossuth-díjas művész.

Még várható – a két fent említett könyvbemutatón kívül – koszorúzás október 23-án és egy ádventi megemlékezés megtartása.

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e kérdések és hozzászólások.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 46 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

2/2022. (VIII.13.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja az elnökség beszámolóját a 2021. évi, valamint a 2022. évi tevékenységről.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 46 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

3/2022. (VIII.13.) számú határozat
A pályázatok állásával kapcsolatos beszámolót elfogadja a közgyűlés

2.) Harmadik napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek.

Mielőtt elővezetem a tagdíjjal kapcsolatos előterjesztést, szeretnék néhány szót szólni a tagsági aktivitásról, a fizetési morálról, ill. az egyesülettel szemben támasztott elvárásokról.

Az egyesületnek a mai napon 269 tagja van, felvételre vár 9 fő. Az ő felvételük a következő elnökségi ülésen megtörténik. Ami az aktivitást illeti: az elnökségi tagokon kívül – szélesen értelmezve – mindig ugyanaz a 5-8 fő vesz részt a munkában. Ez rendkívül kevés. Megértem én, hogy fiatalabb tagjaink vagy dolgoznak, vagy, nem laknak itt, vagy ha végre itt vannak, szeretnének a családjukkal nyaralni. Ugyanakkor a tagság elöregedett, vagy szebben mondva koros. Meg kell találnunk azt a törékeny egyensúlyt, amely mellett fenntarthatjuk működőképességünket. Milyen segítség várható el az olyan tagoktól, akik (2021-ben 50 fő) még a minimális tagdíjat sem fizetik be. Idén az összesen 278 tagból 172 fő nem fizetett. (Bár most a közgyűlés előtt és alatt mód van a tagdíjhátralék rendezésére, és látom és remélem, sokan élnek a lehetőséggel.) A minimális tagdíj nem ösztönzi a tagokat sem aktivitásra, sem pedig fizetésre. Az idei tagdíjbefizetések az elmúlt évi elmaradásokkal együtt összesen 196 ezer forintot tettek ki. Ebből a pénzösszegből a minimális költségeket sem tudjuk fedezni. A pályázatok nélkül ez az összeg a mai világban már nem elegendő aktív, igényes egyesületi tevékeny fenntartására. És akkor még nem beszéltem az elnökségi tagok 7 éve tartó ingyenes munkánkról, a saját gépkocsi és telefon térítés nélküli használatáról, de leginkább arról az időről, amelyet ez a lelkes gárda az egyesület érdekében eltölt. Fiatalok, vagy friss nyugdíjasok jelentkezése nélkül a továbbiakban nem működtethető a szervezet. Jövőre tisztújítás lesz. Szeretném megjegyezni, hogy a felügyelő bizottság átlagéletkora már idén 80 év felett, az elnökségé 70 év felett van.

Kennedy elnök szavai után szabadon:
Ne azt kérdezd mit tesz érted az Egyesület, hanem azt: Te mit teszel azért az Egyesületért, amely alapításának 95. évfordulóját ünnepli jövőre.

Az egyesület 278 fő taglétszámmal bír.  Kifejezetten indokolt, hogy többen vegyenek részt a munkában!  Szeretettel várjuk tehát azok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a munkában, jövőre – még reméljük – módunk lesz arra, hogy átadhassuk tapasztalatainkat a következő vezetésnek. Szívesen tesszük ezt, várjuk tehát azok segítségét, akik elkötelezettséget éreznek Balatonakarattya közössége iránt, szeretnének tenni is azért, hogy fennmaradhasson gazdag örökséggel rendelkező Egyesületünk.

Kérjük szívleljék meg kérésünket!

Úgy látjuk, a tagdíjak emelése csak egy kis lépés az egyesületi tevékenység megfelelő fenntartására. Az előterjesztés a következő:
3000 forint/év a nyugdíjasok számára
5000 forint/év az aktívak számára

Kérem, fogadják el az előterjesztést!

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e kérdések és hozzászólások.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 46 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

4/2022. (VIII.13.) számú határozat
2023. január 1-től az éves tagdíj mértéke az aktív tagok számára 5000 forint, a nyugdíjasok részére 3000 forint

3.) Negyedik napirendi pont

Egyéb kérdések, hozzászólások

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e további kérdések és hozzászólások.

Az alábbi témákban érkeznek hozzászólások, kérdések, válaszok:

Kérdés: A tagság hány nyaraló, hány állandó lakos?

Ránky Emőke: 50-60 állandó lakos, a többiek nyaralók. Sok esetben nem kell a személyes jelenlét a munkában való részvételhez, pl.: pályázat, szórólap, plakát. Most lehetne 30 helyre plakátolni. Vállalja valaki? Csomai Dávid vállalja. 

Sorger Erzsébet: Bezerédi strand olyan szép, a bejárati rész szörnyű, mi lesz vele? Az állomás tervezett átépítése hogy áll?

Ránky Emőke: a strandot Kenese üzemelteti. A “szalmonella sor” az akarattyai önkormányzat területe. Az önkormányzat képviselője most nincs itt jelen. Ismét jelezni fogjuk a problémát.

Az állomás ügyében: a NIF és MÁV le akarta bontani. Helyére megterveztek egy betonkocka épületet, ami nem tetszett az embereknek. Tavaly több egyesület (kb. 600 főt reprezentáltak) többször levelezett, tárgyalt. Ha megnyílik a forrás, megvalósítják.  Kértük, hogy az önkormányzat ne módosítsa a helyi építési szabályzatot. De módosította. Azóta nem történt semmi.

Farkas Sándor: jó hír: elkezdte az önkormányzat a környezetvédelmi program megalkotását. A település egyik fontos értéke a természeti érték. A másik az emberi. Fontos rögzíteni, hogy mi fontos, mi védendő – ne épüljön be a vízparti sáv, maradjon megközelíthető. Egy hete az alpolgármesterek egy másik civil szervezet közgyűlésén azt mondták, hogy összefogást, együttműködést szeretnének a civil szervezetekkel, várják a javaslatokat.

Megyeri Gábor: normális bevásárló hely legyen a volt Coop ABC. Csak sör van, tej nincs.

Ránky Emőke: magántulajdon, pár éve megkerestek nagyobb áruházláncokat, de egyik sem jött. Már az is nagy dolog volt, hogy egyáltalán kinyitott.

Pálinkás Ferenc: annak idején az önkormányzat határozottan próbálkozott egy nagyobb lánccal. Akkor csak egy csomagban volt eladó sok üzlettel együtt.

Ránky Emőke: májusban volt egy tájékoztató, hogy a volt Bencés üdülő helyén kb. 200 lakásos lakópark épül (a honlapon megtalálható). Ha az megvalósul, valószínűleg lesz rendes üzlet is.

Subai József: az aktivitás hiánya országos és világjelenség. Köszöni az elnökség munkáját!

Lenkei Beáta: csatlakozik a köszönethez. A Falukönyv gyönyörű! Minden közgyűlésen emlegeti a gyalogos lejáró helyzetét. A mai világban egyre aktuálisabb. A könyvben látja, hogy a 30-as és 40-es években gyalog jártak az emberek a strandra. Ha nincsenek jó gyalogos lejárók, akkor mindenki autóval fog menni, de hamarosan nem lesz pénzünk erre.

Bánki Attila: az önkormányzathoz mindig továbbítjuk a kérdéseket, de eddig eredmény nélkül. Az önkormányzati ülések nyilvánosak, elmehetnek a tagok, és személyesen elmondhatják.

Pálinkás Ferenc: egy ideig nagyon lelkesen ment, de csak az ülés lezárása után lehetett hozzászólni. Ezek jegyzőkönyvbe nem kerültek. Közben nem lehetett hozzászólni.

Subai Józsefné: Évek óta nem járt a szabadstrandon. Régen biciklivel ment, de most már járhatatlan az út. Mostanában nincs ott szolgáltatás. A vécé nincs mindig nyitva. Két hete szombaton, sem a vécé, sem a büfé nem volt nyitva.

Ránky Emőke: időpontot fogunk kérni ezekre a kérdésekre. A válaszokat a honlapon tesszük közzé.

Bánki Attila: lakossági bejelentésre mindenkinek lehetősége van. Írásban is lehet, személyesen is be lehet menni.

Farkas Sándor: Félreértés van. 2014 óta nincs lehetőség szót kapni a testületi ülésen. A testületi ülések 90%-ának a meghívója utólag kerül fel. Most júniusi az utolsó meghívó, de júliusban is volt ülés.

Ránky Emőke: ez egyesületi ülés. Kérése: az egyesület által megoldható kérdésekkel foglalkozzunk! Ebben a szellemben folytassuk!

Csomai Dávid: a lejáróval kapcsolatban. A Bercsényi Kurírban júniusban irt erről cikket. Szeretné megújítani a lejárót. Megkereste a MÁV-ot. Remélhetőleg hozzájárulnak.

Ránky Péter: ez most olyan, mint egy éjfélig tartó társasházi közgyűlés. Legyenek szívesek az egyesület ügyeivel foglalkozni!

Mizsei Zsuzsa: Ez egy érdekvédelmi egyesület. Képviselje az érdekeinket! Az önkormányzat nem akar magánszemélyekkel tárgyalni. Kérdése: A parti sáv mennyire lesz elérhető (Bezerédi, MNB, Lido). Maradjon ingyenesen elérhető!

Ránky Emőke: képviseljük a tagság érdekeit, de most már mások a kompetencia kérdései. Mindenhez az önkormányzat engedélye kell. A Lido sorsára az önkormányzat sem tud válaszolni. Nem volt meg a vagyonmegosztás.

Hálátlan helyzetben vagyunk, mert nincs itt az önkormányzat képviselője. Foglalkozzunk a saját dolgainkkal!

Bánki Attila: szalad az idő, hányan akarnak még hozzászólni?

Vajdovicsné Vissy Erzsébet Felajánlja a környezetvédelem ügyében a szakértelmét, segítségét.

Bánki Attila: a jobb viszony érdekében jelöljenek ki delegációt az önkormányzattal való tárgyalásra, majd ez tegyen jelentést. 2014-18 között lelkesen dolgozott az önkormányzatban, de olyan dolgokat tudott meg, hogy oda nem teszi be többet a lábát.

Ránky Emőke: amint van eredmény, hírrel leszünk.

Pálinkás Ferenc: közmeghallgatás van minden októberben, ott is fel lehet tenni a kérdéseket

A fentieken túl egyéb kérdés nem merül fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

K.m.f.

________________________ Közgyűlés elnöke________________________ Jegyzőkönyvvezető
    ________________________ Jegyzőkönyvhitelesítő      ________________________ Jegyzőkönyvhitelesítő  
Hírdetés

A Fekete Párduc, minden idők legjobb magyar kapusa

Grosics Gyulának, Balatonakarattya díszpolgárának az életéről szól a Falukönyv – Akarattyai Találka negyedik könyvbemutatója.

Életének néhány meghatározó pontja:

 • Papnak szánta édesanyja, de futballkapus lett belőle
 • Kifutásaival forradalmasította a kapusjátékot, negyedik hátvédnek nevezték
 • Önfeledt örömében cigánykerekezett a Wembley gyepén
 • Koholt vádak miatt letartóztatták, emiatt nem érte el a századik válogatottságát
 • 1962-ben visszavonult, miután a hatalom nem engedte a Ferencvároshoz igazolni

Grosics Gyula életútját Dénes Tamás sportújságíró, futballtörténész ismerteti meg velünk szeptember 10-én 16 órai kezdettel Balatonakarattyán, a Bercsényi strandon, a Tengósok Kikötőjében a Falukönyv – Akarattyai Találka című most megjelent könyv bemutatóján. A részvétel ingyenes.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kérjük, hogy jelezze érdeklődését a Facebook-oldalunkon, és használja ezt a linket barátai, ismerősei meghívására: https://fb.me/e/2AQwIDkHc

Támogatóink:

Közgyűlés 2022. aug. 13-án

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önöket közgyűlésünkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:

Időpont: 2022. augusztus 13. szombat 18:30

Helye: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 19 óra

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a 2021. évi, valamint a 2022. évi tevékenységről,
 2. Beszámoló az elnyert pályázatok megvalósításáról,
 3. Tagdíjjal kapcsolatos kérdések, tagdíjak mértékének emelése

Figyelemfelhívás: A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanitt lesz augusztus 13-án 19 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon.

Elnökség