Közgyűlés május 7-én

Kedves Tagtársak, Tisztelt Akarattyaiak!

Szeretettel meghívjuk Önöket közgyűlésünkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:
Időpont: 2022. május 7. szombat 16 óra
Helye: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 16:30

Javasolt napirend:

  1. A 2021. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. Egyéb kérdések, hozzászólások

A 2021-es pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet tervezete a honlapunkon megtekinthető a közgyűlés előtt 15 nappal.

Figyelemfelhívás: A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanitt lesz május 7-én 16:30 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon. Ha nem tudna részt venni a közgyűlés munkájában, meghatalmazással gondoskodhat a szavazásokban való részvételéről.

Észrevételeiket várjuk az akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen. 

A közgyűlés helyszínén lehetőség lesz tagdíj befizetésére. 

Programjainkat megtalálják a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon.

Tagtársaink részére lehetőséget biztosítunk a tagdíj csekken történő befizetésére, és megtehetik ezt átutalással is a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél vezetett 11712004-20074360 sz. számlájára. Az Egyesület céljait támogató minden befizetést és pénzügyi segítséget előre is nagyon köszönünk.

Kérjük, gondoljon ránk, amikor adója 1%-ának felajánlásáról dönt! Egyesületünk adószáma 18917499-1-19, ezt írja a rendelkező nyilatkozatra.

Elnökség

Hírdetés

Lakópark épül Akarattyán

A Fürdőtelep Egyesület részéről részt vettem a 2022. 04. 08-án Akarattyán A Szinorg Universal Zrt. által tartott tájékoztatón.

A Szinorg Universal Zrt. Debrecen szervezetén belül működő Szilaton Kft. végzi a Balatonakarattyán tervezett lakópark-beruházást. A beruházás a 2936/4, 2934/8, 2944, 2945, 2946 és 2949 hrsz. területeket érinti.

A tervezett beruházás bekerülése várhatóan 13–14 milliárd forint, amiből 99 lakás és 160 parkoló épül, amelyek a lakások alatt kerülnek kialakításra. A beépítettség 22,06 % lesz, ami kisebb, mint amit szabályozás lehetővé tenne. (A beruházással kapcsolatosan a HÉSZ módosítására nem került sor.)  Az épületek a lejtős területnek megfelelően teraszszerűen lesznek kialakítva, és maximum 3 szintesek lesznek. Az épületek tetejére zöld megoldás kerül. A lakások 75 m2, 3 szobásra tervezettek.  A területet a jelenleg névtelen zsákutcán lehet majd gépkocsival megközelíteni. A terveket a BORD Stúdió, Bordás Péter készítette. Az építkezés várhatóan 2022 őszén kezdődik, és 2024 őszén fejeződik be.

A beruházó mintegy 100 millió forintértékben felújítja a jelenlegi „nagy parkolót”: közvilágítást alakít ki, a szegélyeket megszünteti, virágosít. Az elárusító pavilonok mögött 25 új parkolót létesít. A lejárót is rendbe teszik, itt is lesz közvilágítás. A jelenlegi zsákutcát a munkák végeztével a beruházó felújítja. A Balatoni utca nem lesz építkezési terület.

A fentiek alapján mintegy 400–600 fővel növekszik meg a környezeti terhelés 2024-től, ami nemcsak a Bercsényi strandra, hanem az ellátásra is jelentős befolyással lesz.

Ránky Emőke