Magunkról

Az Egyesületet 1928-ban alapították, és 1948-ig folyamatosan működött, amikor rendeleti úton megszüntették. Az 1989-ben újraélesztett Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a nagy múltú előd hagyományait.

Céljaink:

  • Balatonakarattya fejlesztése, szépítése, környezetének és tisztaságának óvása;
  • a balatonakarattyai lakosok és nyaralók életminőségének javítása (kulturális és sporttevékenységek szervezése és megrendezése);
  • a lakosok és telektulajdonosok érdekeinek egyesült erővel való képviselése és védelme.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület elismerten közhasznú tevékenységet végez, ezért kedvezményezettje lehet a személyi jövedelemadó 1%-ának.

Rendelkező nyilatkozatába adószámunkat: 18917499-1-19 írja, ha nekünk szánja ezt az 1%-ot. Segítségét köszönjük, a felajánlott összegeket kizárólag közhasznú célra használjuk fel.

Alapszabályunk itt olvasható.

Az Egyesületnek azok  lehetnek tagjai, akik az Egyesület célkitűzéseivel egyetértenek és a célok megvalósítása érdekében a tevékenységében aktívan részt kívánnak venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

2023-tól az éves tagdíj 5000 Ft (nyugdíjasoknak 3000 Ft), amit 11712004-20074360 számú bankszámlánkra lehet átutalni. Kérjük, hogy több év egyidejű befizetése esetén tüntesse fel, hogy melyik évekre fizet! A tagdíj befizetését rendezvényeinken is köszönettel vesszük, és kérésre postai csekket is küldünk.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik.

Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, melynek tagjai:

  • Thury Attila, elnök
  • Ránky Emőke, ügyvezető alelnök
  • Kardos Gábor Andrásné
  • Pálinkás Ferenc
  • Paunoch Péter

Megtalálhatók vagyunk a Facebookon is, ahol a friss híreket is közzétesszük.

Online jelentkezési lap.

Köszönettel fogadunk minden támogatást, és azt kizárólag akarattyai közösségi célokra fordítjuk. Számlaszámunk: 11712004-20074360.

Hírdetés