Akarattyai Napló 2017. július–augusztus

Az Akarattyai napló idei július–augusztus havi számában sok érdekes olvasnivaló van, ajánljuk tagtársaink figyelmébe!

A Fürdőtelep Egyesület tevékenységéről, programjairól is találnak benne írásokat:

 • a közgyűlési témákról
 • az Ízek, borok, hangulatok rendezvényről
 • az Akarattya Szerelmese II. kiállításunkról
 • a Zenés beszélgetések sorozatról
 • a Lukács Sándor-estről
 • a futóversenyünkről
 • a függetlenség napi úszásról

A nyomtatott újságot a szokott helyeken találhatják meg (önkormányzati hivatal, Szépkilátás, Akarattya Klub, posta, üzletek).

Az újság hamarosan olvasható és letölthető lesz a http://balatonakarattya.hu/naplo címen.

Ha elektronikus levélben szeretné megkapni, írjon a hivatal@balatonakarattya.hu címre.

Hírdetés

2017-es közgyűlés: határozatok

A közgyűlés a meghívóban javasolt napirendet elfogadta, mindegyik témát megtárgyalta, és meghozta az alábbi határozatokat.

A közgyűlés megszavazta a 2016-os közgyűlés óta jelentkezett tagok felvételét az egyesületbe.

A közgyűlés, Ránky Emőke ügyvezető alelnök előterjesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése alapján elfogadta az Egyesület 2016-os évéről szóló beszámolót.

Ránky Emőke és Szeles Dezső elnökségi tag beszámolói alapján fogadta el a közgyűlés a 2017-es év eddigi és tervezett programjait.

A közgyűlés – a jelöltek bemutatkozása után – megválasztotta az Egyesület alábbi tisztségviselőit három év időtartamra:

Ezt követően a közgyűlés – Ács Gábor, frissen megválasztott elnök előterjesztésében – elfogadta az Egyesület 2018-as tervét.

Ránky Emőke ismertette a közhasznú szervezetté válás feltételeit és céljait, majd a közgyűlés elfogadta, hogy az Egyesület közhasznú szervezet legyen, és kezdeményezze a közhasznú szervezetté minősítését.

A közgyűlés végső határozatával – az előbbiek alapján – elfogadta az új alapszabályt.

2017 közgyűlés jegyzőkönyv

2017-es közgyűlés: 2018-as tervek

Az elnökség javaslatát az egyesület következő éves tevékenységére, rendezvényeire Ács Gábor elnök ismertette.

A közgyűlés résztvevőinek köszöntése után először egy korábbi hozzászólásra reagálva elmondta Ács Gábor, hogy tervei szerint a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre fokozottan figyelni fog az egyesület.

Az ez évben megvalósult programokat természetesen továbbra is fogjuk szervezni, úgymint a sport rendezvényeket, a kulturális programokat és a gyermekfoglalkozásokat. Többen úgy ítélik meg, hogy az idei évben nagy sikere volt a sportprogramok közül a futásnak és az úszásnak is, tehát ezt jól megúsztuk. Ugyanakkor a zenés és kulturális beszélgetésekre is nagy érdeklődés mutatkozott.

Mindenki tudja és a molinónkon is látható, hogy a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület jövőre 90 éves lesz. Ezt a kerek évfordulót szeretnénk méltó módon megünnepelni. Mivel már két alkalommal részt vettünk a Rákóczi emlékfák ültetésén, amit egy jó kezdeményezésnek tartunk, ezért úgy gondoltuk, hogy az önkormányzat kezdeményezésével, és a mi szervezési és kivitelezési támogatásunkkal megrendezzük 2018-ban itt Akarattyán a Rákóczi fák ültetését. Erre az alkalomra szeretnénk ha elkészülne egy Rákóczi bronzszobor, amit közadakozásból lehetne megvalósítani. Mindehhez kapcsolódna az, hogy a jelenlegi romos állapotban lévő kerítést, ami a Rákóczi fát öleli körül, le szeretnénk cserélni. Az ünnepségre természetesen meghívnánk mindazon községeket, ahol a Rákóczi emlékfa áll.

Van még egy újabb célkitűzésünk a jövő évre, mégpedig az, hogy körszínpad előtti részt szilárd burkolatúvá akarjuk tenni.

Utoljára, de nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy a legfőbb feladatunk a tagjaink érdekeinek képviselete és a szándékaik érvényre juttatása.

Úgy ítélem meg, hogy a Fürdőtelep Egyesület életében az elmúlt időszak mozgalmas volt, és bízom benne, hogy ezt még lehet fokozni. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és sok sikert, az elnökségnek pedig kitartást.

2017-es közgyűlés: mit végeztünk?

Ránky Emőke ügyvezető alelnök beszámolója a közgyűlésen:

2016-ban az első feladat a működéshez szükséges alapvető keretek megteremtése, illetve kialakítása volt. Hámori Gábor elnökünk adományával felállhatott a szerény, azonban jól felszerelt irodánk az Akarattya Klubban. A lehetőséget az önkormányzat díjmentesen biztosította számunkra, azzal, hogy engedélyezte, hogy ide jegyezzük be székhelyünket. Használjuk is gyakran, mivel szezonban majd minden hétvégére jutott valamilyen program. A teljesség igénye nélkül engedjék meg, hogy felsoroljunk néhányat a megvalósult programok közül: a Teszedd! szemétszedéstől a virágosításig, a májusi főzőversenytől a Zenés beszélgetések három programjáig, a Bezerédj Fórum megszervezésétől az ugyanitt megrendezett lábtenisz verseny támogatásáig, az októberi filmvetítéstől a második ádventi megemlékezésig. Felújítattuk a lábtengó pályát a Bercsényi strandon. Sajnos tavaly az úszóversenyt „elfújta a szél” de 2017-ben újra megszerveztük, büszkén mondhatom, hogy sikerrel. Azt is el kell mondanunk, hogy tevékenységünk alapja 2016-ban az önkormányzat által biztosított 1,52 millió forintos támogatás volt, amely nélkül jóval korlátozottabb tevékenységre lett volna mód.

Egyesületünk kiemelkedő, a közösség erejét leginkább megjelenítő esemény 2016-ban kétségkívül a „Fogadj örökbe egy padot” akciónk volt. Ismételten szeretnénk megköszönni minden adományozónak, azt a nagyszerű, környezetünk szépítését lehetővé tevő jelentős pénzadományt, amely segítségével 15 padot és szemetest tudtunk Akarattya meghatározó helyeire: a Magaspartra, a templomkertbe és a Bakony u. – Árpád u. kereszteződésébe kihelyezni. Az akció keretében 2016-ban 2 millió 90 ezer forint gyűlt össze. Ezt a programunkat 2017-ben is folytattuk. Idén 7 padra érkezett adomány, kettő került a templomkertbe, kettő a Bercsényi strandra, három a Magaspartra. (Ezek közül két pad kihelyezése még folyamatban van.) 2017-ben további 1 milló 50 ezer Ft támogatást könyvelhettünk el. Ismételten szeretnénk köszönetet mondani az adományozóknak.

2017-ben a közgyűlésig a következőket végeztük.

Biztos feltűnt Önöknek, hogy a település határain Isten hozott! és Viszontlátásra! táblák kerültek kihelyezésre a tavaszon. Ezúton kis köszönjük Koltai Viktor tagtársunknak a megvalósítást, amelyet adományként élvezhetünk és nemcsak mi akarattyaiak, hanem minden településünkön áthaladó.

Zenés beszélgetések programunkat átalakítottuk. Idén két előadást terveztünk, az első dr. Pukánszky Béla professzor, zenepedagógus, csellista részvételével már megtörtént, a következő pedig szeptember 9-én logopédiai területre vezet el bennünket. Nagy sikerként értékeljük Lukács Sándor színművész urat és új kötetét bemutató estünket, amely sok érdeklődőt vonzott. Nézzék meg – a jövő héten még módjukban áll – Sorger-Babucs Erzsébet Akarattya szerelmese II. kiállítását a Polgármesteri Hivatalban.

Több alkalommal kreatív gyermekfoglalkozást szerveztünk a Bercsényi strandra ahol batikolással, origámival, csuhézás játszhattak a  gyerekek.

Sikeresen lebonyolódtak az Egyesületünk által szervezett Fuss velünk a magasparton és Ússz velünk a függetlenség napján elnevezésű sportrendezvények, sok gyerek és család részvételével. Szeles Dezső elnökségi tagunknak ezúton is köszönet a felelős és sikeres lebonyolításért. Szintén a sporttal kapcsolatos a szombat reggeli torna a magasparton, amelyet Tanai Judit tart. Ebből egy alkalom még hátravan jövő szombaton. Akinek kedve van jöjjön el.

Augusztus 20-ával közeledik az országos hírű lábtenisz megmérettetések ideje. Támogatjuk a Bercsényi és a Bezerédj strandokon a rendezvények lebonyolítását.

Fórumot szerveztünk a gáspártelepiek számára, erről hosszú beszámoló olvasható honlapunkon és a júniusi Akarattyai Naplóban. Eredményről is beszámolhatunk: elkészült a lépcső a Lukoil benzinkútban lévő közérthez, gyakrabban ürítik a szemeteseket, és idén először az elektromos hulladék begyűjtése is megoldott.

Mint tavaly idén támogatási kérelmet nyújtottunk be  az Önkormányzathoz, amelyet pozitívan bíráltak  el és 1.320.000 Ft. összegű  támogatást nyerünk el. Ez a támogatás tette lehetővé az eddig felsorolt rendezvények megtartását. Köszönjük!

Idén még tervezünk filmvetítéseket az Akarattya Klubban és Egyesületünknek jutott a megtiszteltetés az első adventi megemlékezés megszervezésére.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Honvédséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében kedvező áron teniszezési lehetőség nyílt tagjaink számára. Az futó- és úszóversenyek egészségügyi rendelkezésre állását is ők biztosították. A magasparti sportrendezvényen a Polgárőrség segítette munkánkat, a Nyugdíjas Klubbal, a Nők a Balatonért helyi szervezetével kifogástalan a kapcsolatunk, és kölcsönösen támogatjuk egymást.

2017-es közgyűlés: közhasznúság

A közgyűlésen Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismertette a közhasznú szervezetté válással kapcsolatos szempontokat a szavazás előtt.

Miért legyen hivatalosan is közhasznú szervezet az egyesület?

 1. Egyrészt szimbolikus jelentősége van. Az egyesület tevékenysége, gazdálkodása és átláthatósága megfelel a közhasznú szervezetektől elvártaknak. Ennek hivatalos elismerését akarjuk most elérni.
 2. Másrészt anyagi szempontok is vezetnek minket. Közhasznú szervezetek részesülhetnek az SZJA 1%-os felajánlásából, és reméljük, hogy tagjaink egy része gondol majd erre is.
 3. Gazdálkodó szervezetek is juttathatnak adományt közhasznú szervezeteknek úgy, hogy azt a költségeik között (bizonyos korlátok mellett) elszámolhatják.
 4. Az adományozókedvet az is növelheti, hogy elismerten átláthatóan működik az egyesület.
 5. Az anyagi mozgástér bővülése függetlenedést is lehetővé tesz a mindenkori önkormányzattól.
 6. A nagyobb anyagi bázis színesebb egyesületi életet, több és többféle programot, tevékenységet is jelenthet.

Mik a közhasznú szervezetté válás feltételei?

 1. Közhasznú tevékenységet kell végezni.
 2. Megfelelő erőforrás álljon az egyesület rendelkezésére.
 3. Megfelelő társadalmi támogatottsága legyen az egyesületnek.

A közhasznú tevékenységeket jogszabályok sorolják fel. Ezek közül néhányat felsoroltunk a tervezett új alapszabályban – pontosan úgy, ahogy megkövetelik a jogszabályok.

A megfelelő erőforrás alatt a törvény azt érti, hogy ne legyen veszteséges az egyesület, vagy legyen évente legalább egymillió forint bevétele. Megfelelünk ezeknek a feltételeknek.

A társadalmi támogatottságot többféleképpen is el lehet érni. Ránk az egyelőre nem vonatkozik, hogy az SZJA 1%-os felajánlásából kapnánk. Azt a feltételt viszont teljesítjük, hogy a közhasznú tevékenységekre legalább az összes költségeink felét fordítjuk.

Van még néhány egyéb feltétel, amik a vezető tisztségviselőkre és az átlátható, nyilvános működésre vonatkoznak. Ezeket is teljesítjük.

Az alapszabály módosítására azért van szükség, mert ezeket a feltételeket az alapszabályba is bele kell írni.

Azt is fontos leszögezni, hogy az Egyesület tisztségviselői semmilyen jogcímen nem vesznek fel pénzt az Egyesülettől, minden költségüket (telefonálást, utazást) maguk fedezik.

2017-es közgyűlés: pénzügyi beszámoló

Ránky Emőke ügyvezető alelnök beszéde a közgyűlésen

A pontos adatok megtalálhatók a honlapon közzétett mérlegben és mellékleteikben. Most csak a főbb számokat ismertetem:

Bevételek: 2 022 000 Ft

Tagdíjak:  427 000 Ft

Önkormányzati támogatás :  1 520 000 Ft

Magánszemélyektől:  8 000 Ft

Egyéb támogatás:  67 000 Ft

 Kiadások: 1 641 000 Ft

Tisztítószer, különféle anyag: 170 789 Ft

Nyomtatvány, irodaszer: 168 000 Ft

Ügyvédi költség: 254 000Ft

Posta: 46 680 Ft

Rendezvények étel-ital: 72 899 Ft

Honlapüzemeltetés: 146 050 Ft

Könyvelési díj: 40 000 Ft

Bankköltség: 34 882 Ft

Értékcsökkenési leírás: 305 546 Ft

Egyéb költség: 401 526 Ft

Pénzmaradvány: 381 000 Ft  

 A költségvetésben nem szerepelnek azok a közhasznú beszerzések és adományok, amelyeknek számlái nem hozzánk érkeztek, pl.: padok, üdvözlő táblák, stb.

A felügyelő bizottság jelentése:

Az elszámolásokat, a pénzkezelési rendet a Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a mérleget elfogadásra javasolja. Ugyancsak javasolja előzetes pénzügyi terv készítését minden évre, az önkormányzati támogatás ismeretében.

Ezt jól megúsztuk!

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület idei második nagy sporteseménye a FÜGGETLENSÉG NAPI ÚSZÁS volt.

Tavaly elfújta szél, a másodfokú viharjelzés miatt nem lehetett megtartani, de ebben az évben kegyes volt hozzánk az időjárás és a viharjelző szolgálat.

Már a kilenc órakor, a regisztráció kezdetén sokan érkeztek, és a végül 120 felett volt az indulók (és megérkezők) száma. Páran elfelejtették, hogy érkezés után visszavártuk őket a pulthoz, ezért őket a vízimentők és a versenyt biztosító hajós önkéntesek nagy erőkkel keresték, de szerencsére vaklárma volt, végül mindenki előkerült.

Jó volt látni az örömteli arcokat, a jóleső fáradtságot a versenyzők arcán! Minden indulót erre az alkalomra készített kerámia plakett és hűtőmágnes várt visszaérkezéskor. Utána dinnye, alma, zsíroskenyér és természetesen ásványvíz segített az elektrolit és az energia visszapótlásában.

A résztvevőktől a helyszínen és a Facebookon is sok kedves köszönetet kaptunk, és ez nagyon jól esett a szervezőknek, akik kemény munkával szervezték meg és bonyolították le ezt a sportmegmozdulást.

Az volt a célunk, hogy sokan leljék örömüket a közös mozgásban, élvezzék a Balaton adta csodálatos lehetőségeket.

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület szervezte az eseményt, tapasztalt sportvezető tagtársunk, Szeles Dezső irányította a lebonyolítást. Segítségünkre volt az Önkormányzat, a Rendőrség, a Honvéd Üdülő, a Bercsényi strandi vízimentő. Köszönjük a Taslár Kikötőlakók és Kovács László (Kovi) segítségét. Köszönettel tartozunk Téli Attilának a BFYC kikötőmesterének is, aki motoros ellenőrzéssel biztosította a pályát. A sok önkéntes segítő nélkül nem tudtuk volna ilyen professzionális szinten lebonyolítani a versenyt.

Mindenkinek köszönjük magunk és a résztvevők nevében is!

Mindenkit várunk 2018-ban is!

Képek is vannak