Teniszezési lehetőség a Honvéd Üdülőben

Az idei szezonra is megállapodtunk a Honvéd Üdülő parancsnokával az egyesületi tagok teniszezési lehetőségeiről.

Nincs változás a térítési díjban, a tavalyi feltételek érvényesek idén is, azaz 2000 Ft/pálya óránként.

A belépés változott. Előre le kell adnunk azoknak az egyesületi tagoknak a névsorát, akik számára kérjük a belépési lehetőséget. Parancsnoki jóváhagyás után a listán lévők  a teniszpályákat lefoglalni a Sirály szállodában tudják, a 88 594-855 telefonszámon . Itt lehet elkérni a kulcsot és itt kell fizetni is.

A teniszezni kívánó tagtársak jelentkezését az akarattyafurdo@gmail.com címen várjuk. Érdemes jó néhány nappal előbb jelentkezni!

Hírdetés

Tájékoztatás II. Rákóczi Ferenc fejedelem tervezett mellszobráról

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Rákóczi-szobor 1/1-es mintája elkészült. A zsűrizést elvégeztük, és néhány apró javítást felvetve a bemutatott mintát alkalmasnak találtuk arra, hogy a szobor öntési munkálatait elvégezzék. Mire ez a beszámoló megjelenik, az ezzel kapcsolatos számlát – szerződés szerint – kifizetjük.

A zsűrizésben az elnökség tagjai, valamint az Önkormányzat részéről Dr. Bánkuty Józsefné vett részt.

A napokban felvesszük a kapcsolatot az adományozókkal, abból a célból, hogy a szobor hátoldalán elhelyezendő feliratokat pontosítsuk.

Néhány szó az egyéb, a szoborral kapcsolatos feladatokról, amelyekhez kérjük tagjaink és minden akarattyai közreműködését. A Rákóczi fa maradványait körülvevő kerítés elöregedett. Kérjük azok jelentkezését, akik részt vállalnának a kerítés rendbetételéből. A következő munkákról lenne szó: régi lécek eltávolítása, korlát festése, új (már méretre vágott) lécek festése és felszerelése. A szükséges festéket és ecseteket egyesületünk beszerzi. A munkát június hónapban célszerű lenne befejezni.

Kérjük azokat, akik szívesen vesznek részt ebben a munkában, mihamarabb jelentkezzenek az akarattyafurdo@gmail.com címen.

Koltai Viktor tagunk vállalta, hogy a szintén elöregedett, a fa történetét leíró tábla szövegét megújítja. Magának a táblának az oszlopait és tetejét is le kell festeni, lehetőség szerint a kerítéssel egy időben. Ebben is kérjük segítségüket.

Vayer Zoltán, a Kerigon Kft. tulajdonosa, felajánlotta a szobor díjmentes őrzését. Nemcsak a szükséges technikai eszközöket biztosítja, hanem a 0-24 órás figyelést is. Nagyon köszönjük ezt a segítséget, mert csak akkor lehetünk nyugodtak, ha a szobor őrzését megnyugtatóan rendezzük.

Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak a kerítésen belüli rendezésért, valamint az elvi engedélyek megadásáért.

Megemlékezés a Margit-vonalnál

2018. május 9-én a Margit-vonalnál folyt harcokról tartottak megemlékezést a balatonakarattyai Margit-vonal emlékműnél  Balatonakarattya Község Önkormányzata képviseletében Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony, dr. Imrédy Szabolcs képviselő úr és Lukácsné Bea hivatalvezető asszony, valamint a helyi FIDESZ, a NABE, a Nyugdíjas Klub és a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület képviselői.

A megemlékezés méltóságát emelte a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoka, Piros Ottó ezredes úr és helyettese, Zubor Zoltán őrnagy úr jelenléte is.

Dr. Bánkuty Józsefné visszatekintő beszédének meghallgatása után a fenti szervezetek képviselői főhajtással helyezték el koszorúikat az emlékművön.

 

Közgyűlési jegyzőkönyv – 2018. április 30.

JEGYZŐKÖNYV

 amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2018. április 30. napi közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Kodolányi Ház

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztotta az alábbiakat:

 • Jegyzőkönyvvezető:   Földes Csilla
 • 2 fő jegyzőkönyvhitelesítő:    Lettner Adorjánné és Thury Attiláné
 • A közgyűlés levezető elnöke: Kerékfy Pál

A közgyűlés levezető elnöke 16:30 órakor megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés az azonos napon 16:00 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait.

Napirend:

 1. Beszámoló a 2017. évben végzett munkáról
 2. A 2017. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 3. A „Fogadj örökbe egy padot” akció lezárása
 4. Beszámoló a 2018-ben eddig megvalósult programokról
 5. évi tervek ismertetése, a kért támogatások megvalósulásának függvényében
 6. Rákóczi Ferenc bronzszobrának felállításával kapcsolatos tájékoztatás, felkészülés az ünnepélyes közgyűlésre
 7. A 2017-ben nem fizetett tagok tagdíjfizetésre való felkérése
 8. Tagok hozzászólásai
 9. Egyéb kérdések

1.) Első napirendi pont

 Ezt követően levezető elnök átadja a szót Bánki Attilának, aki ismerteti a felügyelő bizottság jelentését az Egyesület 2017. pénzügyi évi beszámolójáról.

Bánki Attila ismerteti a felügyelő bizottság jelentését. A felügyelő bizottság megvizsgálta az Egyesület gazdálkodását, ennek során a nagyobb összegű tételeket, valamint szúrópróbaszerűen más tételeket ellenőrzött, és mindent rendben lévőnek talált. Az Egyesület gazdálkodása fegyelmezett és az éves záró eredmény pozitív: 2,890 e Ft bevétel és 1,843 e Ft kiadás, amiből 1,775 e Ft a közhasznú tevékenység ráfordításai.

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek az előző közgyűlés óta elvégzett munkáról, ismerteti az Egyesület beszámolóját.

Ránky Emőke az alábbiak szerint számol be:

Kulturális programjaink keretében megtartottuk a ”Zenés beszélgetések” sorozatunk következő programját, a Pukánszky estet. Nagy siker volt Lukács Sándor verses kötetének bemutatója. Több alkalommal szerveztünk filmvetítést, Sorger Erzsébet festőművész képeit kiállítás keretében mutattuk be, gyermekek számára kreatív kézműves foglalkozást szerveztünk a Bercsényi strandon. Szervezéssel vettünk részt két ádventi ünnepen, valamint az utolsó spontán ádventen is.  Aktív résztvevői voltunk valamennyi, településünkön megtartott koszorúzásnak.

Sporteseményeink igazi sikertörténetnek mondhatók a több mint 100-120 fő részvételével megtartott Függetlenség Napi Úszóversennyel, az azt megelőző „Fuss velünk” futóversennyel. A szezonban júliustól augusztus 20-ig szombat reggeli „Tornázz velünk” rendezvényünk olyan sikeres volt, hogy közkívánatra az év végéig folytattuk. Támogattuk a lábtenisz közösségeket a Bercsényi és a Bezerédj strandokon.

Közösségépítő Programjaink: Megszerveztük a gáspártelepi fórumot. Az ebből a beszélgetésből származó javaslatok többségét az Önkormányzat teljesítette is. Tervet adtunk át az Önkormányzatnak a Pécsi Sándor tér rendezésére. Előkészítettük a Körszínpad előtti kavicsos terület térkövezését, ami 2018-ban készült el. Ehhez a burkolóanyagot (követ) Ács Gábor elnökünk adományozta. A további szükséges anyagokat, a szállítást és a terület előkészítését községünk Önkormányzata biztosította. A tervezés és a kivitelezés Nyitrai Jenő és László József (mindketten akarattyaiak) és a Platz-Bau Mélyépítő Kft. munkáját dicséri.

Hivatkozva a felügyelő bizottság jelentésében szereplő pozitív tárgyévi eredményre Ránky Emőke elmondja, hogy annak fő forrását adományok képezik. Idén az ünnepi közgyűlésre és a szobor felállításával és avatásával kapcsolatban fogjuk felhasználni.

2.) Második napirendi pont

Határozati javaslat: az Egyesület 2017. évéről szóló beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

1/2018.(IV.30.) számú Határozat
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2017. évéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

3.) Harmadik napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Pálinkás Ferenc elnökségi tagnak, aki beszámol a közgyűlésnek a „Fogadj örökbe egy padot” akcióról.

Amikor a Fürdőtelep Egyesületünk jelenlegi vezetősége elkezdte munkáját 3 éve, első kezdeményezéseink egyike volt a “Fogadj örökbe egy padot” akciónk. Ezt sokan kétkedve fogadták, de többen voltunk, akik kifejezetten jó ötletnek tartottuk. Az utóbbi csoportnak lett igaza, 2-3 hónap alatt máris 15 pihenő szigetnek (pad + szemetes) lett szponzora. A 2016. évi sikeren felbuzdulva, folytattuk 2017-ben is az akciót. Voltak jelentkező családok, egyének, cégek – szóval jól folytatódtak a dolgok és “elkelt” sok további pad. Az akciót az augusztusi közgyűlésen lezártnak tekintettük, de ezt követően többen jelezték, hogy még lehetnek szponzorok, ha több időt hagyjunk további jelentkezőknek.

Az akarattyaiak összesen 25 padot, és valamivel kevesebb hulladékgyűjtő kihelyezését támogatták, összesen 3 millió 750 ezer Ft értékben. A padok döntő többségben a Magaspartra kerültek, de került a Bakony-Árpád utcai kereszteződésbe, a Templomkertbe és a Bercsényi strandra is. 4 padot támogatásként átadtunk az Önkormányzatnak, azzal, hogy tegyék ki az általuk legmegfelelőbbnek tartott helyekre.

A nagyvonalú felajánlók neveit kizárólag azért nem sorolom fel, mert többen kifejezetten kérték anonimitásuk megtartását.

Szeretnénk más akciót is találni, amit sokan felkarolnak és jónak tartanak. Kérjük a javaslatokat, ötleteket erre vonatkozóan.

Pálinkás Ferenc beszámolóját követően kérdésekre válaszol. Elmondja, hogy a padok karbantartását a Polgármesteri Hivatal vállalta.

4) Negyedik napirendi pont

 Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek a 2018-as év eddigi programjairól:

Mindegyik programot a Szépkilátás nagytermében rendeztük meg.

5.) Ötödik napirendi pont

 Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ács Gábor elnöknek, aki ismerteti a 2018-as évre vonatkozó terveket. Idén is rendezünk, illetve támogatunk sportrendezvényeket: magasparti futás, függetlenség napi úszás, szombat reggeli torna, lábteniszversenyek, strandröplabda. A tavaly elmaradt beszélgetés a beszédről mellett tervezünk egy beszélgetést Oberfrank Pál színházigazgatóval. Részt veszünk főzőversenyeken és koszorúzásokon. A legnagyobb rendezvényünk az ünnepi közgyűlés lesz augusztus 11-én.

A rendezvényeinkről szeretnénk minden akarattyait informálni, ezért a plakátok, honlap, Facebook-oldal, strandi és üzletekben történő hirdetés mellett szórólapokat tervezünk eljuttatni a levélszekrényekbe. Ehhez kérünk segítséget: ha egy-egy utcát elvállalnának tagtársak, esetleg gyerekek, unokák, az nagy segítség lenne!

A tervezett rendezvények megvalósulása az önkormányzati támogatás mértékének függvénye.

 6.) Hatodik napirendi pont

 Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ács Gábor elnöknek, aki tájékoztatja a közgyűlést II. Rákóczi Ferenc bronzszobrának felállításával kapcsolatban. A szobrot dr. Berek Lajos szobrászművész készíti el, kedvezményes 2 millió forintos áron. A megrendelést márciusban leadtuk, amikor már látszott, hogy meglesz a szükséges pénz. Azóta már valamivel több is összegyűlt, de az adományokat még köszönettel fogadjuk, mert a szobor felállítása, a Rákóczi fa környékének rendezése, az adományozók nevének feltüntetése és a szoboravató műsor is pénzbe kerül majd.

Közel hatvanan járultak hozzá eddig a szoborhoz anyagilag, A pénzbeli adományok 5 és 250 ezer forint kötöttiek voltak. Kaptunk természetbeni adományokat is: bronzot, az avatáshoz kapcsolódó fogadást és a szobor elektronikus védelmét.

Kérjük a tagtársak segítségét a szobor körüli kerítés felújításában. A faanyag már megvan, ezt kell lefesteni és felszerelni a régi helyére. Várjuk a jelentkezőket!

7.) Hetedik napirendi pont

 Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki ismerteti a tagdíjfizetés helyzetét. A tagdíj összege jelképes (2000 Ft, illetve nyugdíjasoknak 1000 Ft). Ebből csak az alapvető működési költségeket finanszírozzuk. A programjainkat önkormányzati pályázat alapján elnyert támogatásból fedezzük. 2019-től ezen felül az adó 1%-okból is várunk bevételt.

Április 22-ei állapot szerint 45 tagtárs maradt el a 2017-es tagdíjával. Őket kérjük, hogy mielőbb rendezzék elmaradásukat.

A 2018-as tagdíjak június végéig esedékesek, de már beérkezett 46 tagtárstól. Köszönjük!

8.) Nyolcadik napirendi pont

 Tagok hozzászólása

A következő témákat beszélték meg a jelenlévők:

 • egységes utcanévtáblák
 • Rákóczi fák ültetése az ilyen fákkal rendelkező településekkel közösen (Akarattya lesz a következő helyszín, szeptember végén vagy október elején)
 • lehet-e még adományozni a Rákóczi szoborra (igen, köszönettel fogadjuk)
 • szükséges lenne a Hóvirág utcai kilátóhoz vezető utca pormentesítése, a sebesség csökkentése
 • az Orgona utca burkolásának problémája
 • útfejlesztési kérdések, kerékpárútak tervei
 • az Aligai utcára benyúló növényzetet meg kell nyírni, mert leszűkíti az úttestet
 • hulladékszállítás (aminek ügyében levelet intéztünk az Önkormányzathoz)
 • általános közlekedési kérdések (motorosforgalom, 710-es elkerülő út, új csomópont az M7-esen)

 9.) Kilencedik napirendi pont

 Egyéb kérdések

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

K.m.f.