Függetlenség napi úszás Akarattyán

Az úszás időpontja: 2017. augusztus 5. szombat, 10.00-13.00 (visszaérkezés)

Regisztráció: 09.00-11.00

Az úszás mély vízben történik, de közel a parthoz. Ha valaki menet közben rosszul érzi magát, vagy egyéb okból nem tud visszatérni a strandra, jelezzen a pálya mentén várakozó hajóknak. Mivel a parthoz közel jelöltük ki a pályát, gyorsan el lehet érni azt a részt, ahol már le lehet állni.

A pálya Balatonakarattya, Bercsényi strandtól a Lídó strand Kenese felőli végéig és onnan vissza a Bercsényi strandig tart. Bója jelöli a végét. A teljes távolság oda-vissza kb. 2 km. Lehet rövidebb távot is teljesíteni, 250 méterenként jelzéseket helyeztünk ki.

Mindenképpen vissza kell térni a Bercsényi strandra!

A kisgyerekek részére külön pályát jelölünk ki a Bercsényi strand területén. A gyerekeket lehetőleg kísérjék el a szülők.

Aki nem akar úszni, az is részt vehet, akár gyalogolni is lehet a vízben. A lényeg a mozgás, az együtt jól eltöltött idő!

A résztvevőknek a versenyirodánál kell jelentkezniük, ahol a regisztráció történik. Nevezési díj nincs. A versenyszabályzat elolvasását, megértését követően alá kell írni a részvételi listát, mellyel elfogadják a versenyszabályzatot.

Minden résztvevő kap egy feliratos csuklópántot. Ezt őrizzék meg, mert az úszás teljesítéséért, tehát a Bercsényi strandra való visszatérés és a csuklópánt leadása ellenében kapják meg az úszók a kék, Balatonakarattya Függetlenség Napi Úszás feliratú medált.

Az úszók személyes tárgyainak őrzésére nincs módunk, arról a résztvevőknek kell gondoskodniuk!

Az úszásban való részvétel a résztvevők saját felelősségére történik, mindenki vigyázzon saját magára és társaira is!!!

Jó úszást kívánunk!

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület vezetősége

Versenykiírás: Függetlenség napi úszás – 2017

Hírdetés

Akarattya szerelmese ismét itthon

A hetes szám egy misztikus jegy.

A mesékben közismertek a hét törpe, heted-hét ország, hét testvér, hét év szolgálat, hétmérföldes csizma, a farkas és a hét kis kecskegida, a világ hét csodája, a hét hét napja, … fogalmak.

Akarattya szerelmesének Sorger-Babucs Erzsébetnek is fontos lett ez a szám. Hét év után ismét elhozza képeit Akarattyára.

A művésznőt igen szoros kapcsolat köti ide. 1960 óta minden nyáron itt tölt néhány hetet Csaba utcai nyaralójukban, és 40 éve immár családja is örömmel vakációzik Akarattyán.  Nyelvi problémája senkinek sincs, hiszen még német férje is megtanult magyarul, gyermekei pedig, Sabina és Christian két nyelven nőttek fel.

Erzsébet 2015-ig informatikusként dolgozott Münchenben. Ezalatt csak szabad idejéből szakított időt a festésre, művészeti továbbképzésre. A kitartó képzés és a festészet nagy szeretete lehetővé tette számára, hogy 1999 óta rendszeresen kiállítja műveit. Többek között Münchenben, Franciaországban és még Amerikában is bemutathatta képeit. Afrika kivételével minden kontinensen vannak képeinek tulajdonosai.

Nagy elismerés számára, hogy 2012 óta a „Királyi jogokkal felruházott Müncheni Művészi társulat 1868“ (Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 = MKG1868) tagja lehet. Ezt a társulatot II. Lajos német király ruházta fel különleges privilégiumokkal. A művészkör évi nagy kiállításain részt vehettek a magyar festészet kiemelkedő alakjai, mint Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Benczúr Gyula, Hollósi Simon és még sokan mások. A társulat 2018-ban ünnepli 150 éves jubileumát. Sorger-Babucs Erzsébet immár mint elnökségi tag és a szervezet sajtófelelőse nemcsak mint művész, hanem mint aktív szervező is tevékenykedik. Minden bizonnyal ő az első magyar művésznő, aki az elmúlt 150 évben az MKG elnökségi tagja lett.

Erzsébet nemcsak művészi téren vállal közérdekű munkát. 25 éve a Bajor-Magyar Fórum társasági szervezet főtitkára. A Fórum célja a magyar-német (bajor) kapcsolatok elmélyítése, és a határon túli magyarok összefogása. A jelenleg 260 fős társulat a legaktívabb és legrégebbi hasonló jellegű szervezet Bajorországban. Sorger asszonyt ezért a munkájáért 2015-ben Áder János köztársasági elnök a „Magyar Érdemrend lovagkeresztjével“ tüntette ki.

A művésznő napjai igen aktívak, de persze marad ideje legkedvesebb tevékenységére a festészetre is. Impresszionista, naturalista képein közeli, távoli élményeit, tájakat, virágokat, mezőket, parasztházakat és Japánban látott pagodákat, stb. fest meg.

Akarattyára egy külön „kollekcióval“ készült. Képei tükrözik a Kisfaludy sétányról szinte méterenként a szemlélő elé táruló újabb és újabb gyönyörű látványt. A művészetek völgyében tett kirándulások, néhány erdélyi benyomás, balatoni naplemente, Segesvár látképe és még pár más téma festményben megörökítve ugyancsak Akarattyára utazik.

Az Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tagjaként Erzsébet nagy örömmel várja festményeinek bemutatását. Különleges alkalom ez számára, mert ez lesz az 50. kiállítása.

A kiállítás augusztus 8-12. között látható a Polgármesteri Hivatalban, a megnyitó augusztus 8-án 18 órakor lesz. A kiállítás ingyenesen tekinthető meg a hivatali órákban (kedd–csütörtök: 9-16, pénteken 8-13) és szombaton 9-12 óráig.

A honlapján és a Facebookon további információk, képanyagok láthatók:

www.sorger-erzsi.de

https://www.facebook.com/elisabeth.sorger.10

Beszélgetés a zenéről és más dolgokról…

A tavaly megkezdett sorozatot folytatva, 2017-ben az első zenével kapcsolatos beszélgetésen Pukánszky Béla professzor, a neveléstörténet országos jelentőségű kutatója, csellista volt a vendégünk.

A beszélgetést – akárcsak az előző hármat a sorozatban – kedves tagtársunk, Szabadyné dr. Békési Magdolna vezette, aki kiváló művelője a zenepedagógiának, és jól ismeri Pukánszky professzort. Tőle tudtuk meg vendégünk életének fontos állomásait, és ő mutatta be vendégünket miután az általa játszott Kodály Adagio hangjaira bejött közénk. Itt érdemes megjegyezni, hogy Pukánszky Béla valószínűleg az egyetlen magyar csellista, akinek évente két saját koncertje is van. Ez a felvétel is az egyik ilyen koncertjén készült, 2014 őszén a Szegedi Tudományegyetem dísztermében.

Tudományos munkássága legtöbbször kiadott darabja a Neveléstörténet című könyve, ami az emberiség történelmének kezdeteitől a közelmúltig terjedően mutatja be és elemzi a nevelés módjait és szerepét. Nem véletlen, hogy ilyen vaskos kötetet írt a témáról, mert kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy a pedagógusok tanulmányaik során megismerjék a nevelés és oktatás történelmét. Ez a tankönyvként is használt munka ezt a célt szolgálja.

Meggyőződése, hogy a pedagógusokat nem a mai tömegképzésben, hanem “manufakturális” jelleggel, a tanár és a hallgató szoros együttműködésében, mintegy testre szabott módon kellene képezni. Ezt a Szegedi Tudományegyetem általa 2007 óta vezetett Gyógypedagógus-képző Intézetben hiteles és meggyőző tudást közvetítő oktatók segítségével valósítja meg.

Pedagógiatörténeti kutatásain belül elsősorban gyermekkor-történeti, nőnevelés-történeti és gyógypedagógia-történeti témákkal foglalkozik. Az érdekli, hogy milyennek látták az ép és a fogyatékos gyermekeket a szülők és általában a felnőttek a különböző történeti korokban és kultúrákban.

Beszélt egyik fontos könyvéről, amiben a nőknek a neveléshez és az oktatáshoz való hozzájutásáról, ennek korlátairól és változásairól ír – ismét a történelmünk kezdetéig visszanyúlva, de a modern korokat elemezve részletesen (A nőnevelés története).

Természetesen erről a témáról is lenyűgözően beszélt, és sok példával illusztrálta a nők helyzetét és annak változását. Zenei példája a XIX. század első felében élt Elise Barbier Cristiani csellista volt, aki az egyik első zenei karriert elért nő volt. Meghallgattuk Mendelsshon hozzá írt dalát: Für Fräulein Lisa Cristiani componirt. (Az érdeklődő további részleteket találhat a fenti könyvben és ebben az előadásában: Romantika és nőnevelés.)

Másik, számára kedves és a pedadógusképzésben fontos kutatási témája a gyerekekről kialakított kép a nevelésben. Úgy gondolja, hogy a gyereknevelést nem lehet a kor általános gyerekszemléletétől elvonatkoztatva megítélni, hiszen a világra jött gyerekek száma és a gyermekhalandóság szintje is alapvetően befolyásolja, hogy a gyerekre az “Isten adta, az Isten elvette, Istennek legyen hála” szemlélettel vagy mint sajátos értékekkel rendelkező lényre, aki már magában hordoz egy jövendő felnőtt embert. (További részletek: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben.)

Couperin zenéjét is hallhattuk előadásában, Dombi Erzsébet zongorakíséretével (François Couperin: Pièces en concert), és Rachmaninov Vocalise című művét.

A beszélgetés során vendégünk beszélt a tanulmányait és tudományos pályáját meghatározó emberekről, köztük kiemelkedő tanárairól, és megismerhettük pedagógiai nézeteit, hitvallását is. Nem rejtette véka alá véleményét a felsőoktatás problémáiról és lehetőségeiről sem.

Vendégünk azt is elmondta, hogy az ilyen beszélgetések egyáltalán nem tipikusak, és nagyon jónak és előremutatónak tartja, ha egy település közössége ilyen szinten érdeklődik a kultúra iránt, és kezébe véve a kezdeményezést, meghív előadókat. Nem tud arról, hogy lennének máshol is ilyen rendezvények. (Ezért köszönettel tartozunk a sorozat létrehozójának és megszervezőjének, Szabady Magdi tagtársunknak, aki eddig már négy kiváló művészt és tudóst hozott el hozzánk, és hamarosan hozza az ötödiket is.)

A másfél órás találkozó végén Ránky Emőke, az Egyesület ügyvezető alelnöke mondott köszönetet Pukánszky professzornak, és adta át szerény ajándékunkat, az alkalomra névre szólóan felcímkézett bort.

Pukánszky Béla tudományos műveinek, könyveinek jegyzéke megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tárában. Koncertfelvételeit és kedvenc műveit megtalálhatjuk YouTube-csatornáján.

Bemutatkozik Ács Gábor

Az egyesület elnöki posztjára jelölt tagtársunkat, Ács Gábort is megkértük, hogy mutatkozzon itt be, bár nyilván sokan ismerik már.

1961. május 18-án születtem a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Balkányban, egy dolgos paraszt házaspár kilencedik gyermekeként. Én voltam a legkisebb gyerek a családban, és ahogy az a mesékben is lenni szokott, már igen fiatalon nyakamba vettem a világot, és felköltöztem Budapestre. A középiskolai évek után gyógyszergyárakban dolgoztam, majd a hivatásos katonai szolgálatot választottam. A későbbiek során szereztem két diplomát, és beindítottam a saját vállalkozásomat. 2007-ben lettem a Honvéd Üdülő igazgatója, ami egy rendkívül hálás megbízatás volt a számomra. Munkámat szakmai megbecsülés és a vendégek elégedettsége övezte, így nívós hagyatékot hátrahagyva adtam át a stafétát az utánam jövőknek 2012-ben. Azóta az időmet a vállalkozásomra, Akarattyára, és legfőképp a családomra fordítom.

Feleségemmel idén tartjuk 33. házassági évfordulónkat. Kapcsolatunk két csodálatos gyerekkel ajándékozott meg. Lányunk most már nemcsak felnőtt nő, hanem egyben anya is, ami nekünk is hatalmas boldogság, hiszen az unokázással újraélhetjük mindazokat az örömöket, amiket egy kisgyerek jelent a családban. Fiunk egyelőre még csak a munkájában sikeres, de remélhetőleg előbb-utóbb, ő is megajándékoz minket néhány gyerkőccel.

2008-ban lettem hivatalosan is balatonakarattyai lakos, de egész felnőttkoromban szoros kapcsolatot ápoltam a településsel. Mindig is otthon éreztem magam Balatonakarattyán, ezért igen nagy boldogság volt végre ideköltözni, amint lehetővé tette a karrierem.

Jelenleg az önkormányzati településfejlesztési bizottság munkájában veszek részt, mert neveltetésemtől fogva természetes számomra, hogy hasznos tagja akarjak lenni lakóhelyem közösségének és az egész magyar társadalomnak. Logisztikai vezetőként, majd üdülőigazgatóként közel annyi embernek a munkáját szerveztem, vagy voltam hatással az életére, mint ahányan a településünkön laknak. Elsajátítottam a szervezéshez és az irányításhoz szükséges kompetenciákat, amiből remélem az akarattyai lakosok is minél többet érezhetnek majd.

Ha kívánhatnék hármat, akkor először is hosszú, egészséges és boldog életet kívánnék minden családtagomnak és barátomnak. Továbbá, több anyagi forrást Balatonakarattyának és az egész országnak. Harmadikként pedig azt, hogy mind az anyagi javainkat, mind a tudásbeli kompetenciáinkat nagyobb hatékonysággal, és összefogással használjuk azért, hogy közösségünket felvirágoztassuk és a benne élőket boldogabbá tegyük.

Elsősorban azt kellene elérnünk, hogy fogjunk össze, ne csak egymással, ha kell más településekkel, akár Kenesével is, mert sikereket csak együtt érhetünk el. Ismerjük fel a közös célt, a település fejlődését és tegyünk érte minél többet. Másodsorban: használjuk ki Akarattya kiváló adottságaiból eredő lehetőségeket. A számos nyaraló, panzió és a környékbeli szállodák, valamint az egyre gyarapodó üzletek, éttermek, más településekhez viszonyítva rengeteg befizetett adót és munkahelyet jelentenek. Mindezek együtt jelentős anyagi forrást képeznek a jövőbeli fejlesztésekhez, amik mindenkit pozitívan érinthetnek, ha együtt veszünk részt annak meghatározásában, hogy mire költsük. Annyit mindenki megtehet, hogy eljön a közös rendezvényekre és hallatja a hangját, megosztja másokkal a véleményét, elmondja, hogy mit szeretne, ő miben tudja segíteni a település előrejutását.

Fuss velünk a Magasparton!

A verseny célja

Versenyzési lehetőség biztosítása amatőr és igazolt sportolók, valamint futni vágyók számára, továbbá a futás és az egészséges életmód népszerűsítése.

Helyszín

Balatonakarattyai Magaspart, Kisfaludy kilátó
8172 Balatonakarattya, Kisfaludy sétány 19.

Rendező

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
Postacím: 8172 Balatonakarattya, Batsányi János utca 43.
Szervező: Szeles Dezső

Időpont

  1. július 29. szombat, délelőtt 10 óra
    9 órától nevezés

Távok

A verseny távja szabadon választott, akár 50 méter vagy 2 km is lehet. A Kisfaludy sétányon futunk, ami oda-vissza megközelítőleg 2 km.

Rajt a Kisfaludy kilátótól – fordulás az Ybl Miklós u. és Kisfaludy sétány sarkánál – futás vissza a Kisfaludy sétányon – fordulás az Iskola u. és Kisfaludy sétány sarkánál – cél a Kisfaludy kilátó

Nevezés

A nevezés a helyszínen történik 9:00-9:45 között

A helyszínen csak személyesen lehet nevezni, 12 éven aluli gyermekek esetében csak nagykorú hozzátartozó jelenlétében.

Rajtszámok kiosztása

A benevezett futók között a nevezést jelölő karszalagokat osztunk ki, melyekkel a táv teljesítése után átvehetik díjukat.

Díjazás

A távot teljesítő futók között egyedi, erre a futásra készített hűtőmágneseket osztunk ki.

Egyéb

  • Információ: akarattyafurdo@gmail.com és Facebook: Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
  • A futóverseny füves területen, illetve földúton kerül megrendezésre.
  • A versenyen való indulás mindenkinek saját felelősségére történik.
  • A versenyen a versenyzők sportöltözékben szíveskedjenek megjelenni.
  • A verseny ideje alatt a magasparton parkolásra nincs lehetőség, a verseny akadályozásának elkerülése végett.
  • A verseny napján nagy hőség várható, kérünk mindenkit, hogy ivóvizet szíveskedjenek hozni magukkal.

Fuss Velünk a MagaspartonVersenykiírás

Ízek, borok, hangulatok 2017-ben is

Nem hagyhattuk ki idén sem ezt a nagyszerű alkalmat főzési tudományunk bemutatására. A korábbi hasonló versenyeken is szép eredményeket értünk el, pl.: a 2016-os majálison és a Honvéd Üdülő őszi hurka- és kolbásztöltő versenyén, de most felülmúltuk eddigi önmagunkat.

Fantasztikus borjúpörköltünk elhozta az első díjat – és szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy teljesen megérdemelten.

Az első díj egy harminc literes bográcsot is hozott. Ez az egyesület tagjai rendelkezésére áll.

De itt még nem volt vége, mert a fiatal csapattagok által kitalált és kivitelezett roston sült hamburger a zsűri különdíját hozta el.

Idén az időjárás viszonylag kegyes volt hozzánk. Csak az előkészületek idején kaptunk néhány záport a nyakunkba, utána kifejezetten jó időben élvezhettük a főzőcskézést, a műsort és a kóstolgatást.

További tudósítások:

Bemutatkozik Földes Csilla Pálma

Földes Csilla Pálma lesz az egyik jelölt az Egyesület elnökségi tagságára. Az alábbiakban mutatkozik be nekünk:

1968-ban születtem Debrecenben, jelenleg férjemmel, és két egyetemista gyermekemmel Budapesten élek.

Óvodapedagógus és szociális igazgatásszervező diplomával rendelkezem. 20 évig dolgoztam a gyermekvédelemben, jelenleg közigazgatásban dolgozom, szervezési területen.

Hosszú ideje akarattyainak tekintem magam, Balatonakarattyán közel 20 éve van nyaralónk, ahol gyakran töltjük szabadidőnket családdal, barátokkal. Gyakran és szívesen veszünk részt közösségi programokon. Az első években résztvevőként élveztük az itteni közösségi életet, de az utóbbi időben már aktívan, a Fürdőtelep Egyesület tagjaként, a szervezésben is vállalok feladatokat. Szeretek tagja lenni ennek a közösségnek, és szívesen dolgoznék az Egyesület programjainak megtervezésében és megvalósításában az elnökség tagjaként, ha a közgyűlés megbíz ezzel a feladattal.

Bemutatkozik Paunoch Péter

Paunoch Péter lesz az egyik jelölt a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségi tagságára, ezért megkértük, hogy mutatkozzon be.

Paunoch Péter FIFA licensszel rendelkező játékosügynök vagyok, 1971-ben születtem Budapesten.

Közel 20 éve rendelkezem sportmenedzseri végzettséggel, 2000 óta főállásban is ezen a területen dolgozom mint saját cégem a Center Sport ügyvezetője. 2009-ben jelent meg első könyvem a Mi a pálya címmel, amelyben fiatal labdarúgókat látok el tanácsokkal.

2011-ben jelölést kaptam az év sportmenedzsere Magyarországon díjára. Rendszeres vendég vagyok a Digi Sport és a Sportklub labdarúgással kapcsolatos televízióműsoraiban. Jelenleg több mint 20 élsportoló ügyeit intézem napi szinten.

Nagyszüleim 1971-ben vásárolták azt a nyaralót Balatonakarattyán a Késmárk utcában, ahol immár harmadik generációként minden nyárunkat töltjük feleségemmel és két kislányommal.

Az erős akarattyai kötődés a hosszú évek alatt szinte magától alakult ki, így nem csoda – ha tehetném – szívem szerint (hasonlóan fiatal éveimhez) az egész nyarat itt tölteném.

Jelenleg munkámból adódóan azonban nyáron a hosszú hétvégéken tudom csak élvezni mindazt, amit Akarattya adhat nekem–nekünk.

És ha már a munkámat említettem, a sportban szerzett tapasztalataimat, kapcsolataimat szívesen kamatoztatnám Balatonakarattya sportjáért, annak érdekében, hogy szeretett településünkön még a jelenleginél is élénkebb sportélet legyen, ami szolgálja mind a lakosságot, mind a nyaralókat, a turistákról már nem is beszélve!

Ezért szívesen tevékenykednék, nem feledve és szem előtt tartva, hogy Hajrá Akarattya!

Alapszabály-módosítás

Tisztelt Tagtársak!

Az augusztus 12-ére összehívott rendes éves közgyűlésen az elnökség javaslatot tesz az egyesület közhasznú szervezetté válására. A szükséges feltételeket az elmúlt két pénzügyi évben teljesítettük, és terveink szerint ezután is folyamatosan teljesíteni fogjuk. Közhasznú szervezetként több lehetőségünk van anyagi forrásaink bővítésére (például az SZJA 1%-os felajánlásából is részesülhetünk).

A közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi kötelezettségek miatt az alapszabályunkat módosítanunk kell. A módosított alapszabály tervezetét hozzáértő ügyvéd segítségével elkészítettük, és most közzétesszük (legfrissebb változat: július 26.).

Az idei közgyűlés egyik nagyon fontos döntése az új alapszabály elfogadása lehet.

Kérjük minden kedves tagtársunkat, hogy jelenjen meg és szavazzon a közgyűlésen. Aki nem tud személyesen eljönni, legyen szíves adjon meghatalmazást valakinek, aki a szavazásokon képviseli. A már megkapott vagy hamarosan megérkező közgyűlési meghívók mellett megtalálják az ügyvédünk által készített, hivatalos meghatalmazási nyomtatványt.

Arra is kérjük Önöket, hogy a gyorsabb és egyszerűbb kapcsolattartás érdekében adják meg elektronikus levelezési címüket. (Aki nem kapott tőlünk emailben meghívót, annak nem ismerjük a címét – kérjük, adja meg.)

Várjuk Önöket a közgyűlésünkön augusztus 12-én délután 6 órakor a Rákóczi parkban!

Üdvözlettel,

Elnökség

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület Alapszabály 20170726