Adományozási felhívás

Tisztelt Akarattyaiak, Tisztelt Adományozók!

Ha még nem tették meg, kérjük olvassák el Ránky Péter tollából a „Templomi szobrok” című cikket, amelyben részletesen leírja a Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész által készített templomi szobrok hányattatott sorsát.

Elnökségünk úgy döntött, hogy felhívást tesz közzé, amelynek célja, hogy a szobrok méltó restaurálás után visszakerüljenek az eredeti helyre, ahová alkotójuk szánta. Kevés olyan szerencsés község van ma Magyarországon, ahol kétszeres Kossuth-díjas neves és nemzetközileg is elismert szobrászművész munkája díszítheti a templomot.

A művész unokái által fellelt restaurátor Kiss Tamás – aki maga is múzeumi restauráló művész – 300 ezer forintért vállalta a munkát, és az ünnepélyes szentelésre időben történő elkészítést, amit Egyesületünk közadakozásból kíván finanszírozni.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is a Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített akarattyai templomi szobrok restaurálásához!

A járványhelyzet miatt a személyes megkeresés most nem lehetséges, de az Akarattyáért áldozatra kész adományozókat arra kérjük, adományozzanak erre a nemes célra. Adományaikat várjuk a 11712004-20074360 sz. számlánkra, „Templomi szobrok” megjegyzéssel. Ezennel informáljuk azon adományozókat, akik cégen keresztül támogatnák erőfeszítéseinket, hogy Egyesületünk adóalap-csökkentő igazolás kiállítására jogosult.

A restaurálást várhatóan 2021 februárban megrendeljük, hogy a kívánt határidő biztosított legyen. Reméljük, hogy addig a szükséges összeg legalább kétharmada összegyűlik.

Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják Balatonakarattya szépülését, támogassák a tervünk megvalósítását! 

Elnökség

Akarattyai templom szobrai

A balatonakarattyai Nagyboldogasszony Templom felújítása óta sajnos üresen állnak a bejárati ajtók két oldalán lévő szoborfülkék. Már régóta izgatott, vajon miért üresek a szoborfülkék.

Képeslap a templomról a szobrokkal

A templomfelújítás során a megóvás érdekében a szobrokat kivették a helyükről. Sajnos, gondatlanul jártak el, mert a Feltámadt Krisztus szobor ekkor eltört, megsérült, szerencsére a Madonna épen maradt. Ezek után mindkettő visszakerült az alkotó művész, az adományozó Kisfaludi Strobl Zsigmond leszármazottaihoz.

A mai helyzet, üres szoborfülkékkel

 Dr.Visy Mária és testvére Vajdovichné Dr. Visy Erzsébet szerették volna, ha visszakerülnek a szobrok az eredeti helyükre, azonban erre hosszú évekig nem kerülhetett sor. Sokszor próbáltam rávenni dr. Balázs Pál atyát, hogy lépjen fel a szobrok helyükre kerülése ügyében.

Kiderült még egy másik banális hiba is, amit Balázs atya mesélt el, hogy a szoborfülkéket a felújítás során kisebbre készítették, úgyhogy a szobrok nem férnek be a helyükre. Mindenáron szerettem volna, hogy a templom visszakapja a kiváló szobrász Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotásait, hogy büszkék lehessünk az akarattyaiak értékeire.

A szobrászművész érdekes, furcsa módon lett nyaralótulajdonos Akarattyán. Visy Mária elbeszélése szerint Rákosi Mátyás felajánlotta az ötvenes évek elején, hogy adományoz a művésznek egy villát bárhol a Balaton partján alkotó tevékenységének elismerése érdekében. Kisfaludi Strobl Zsigmond, hogy megelőzze az adományozás kényszerű elfogadását, ezért gyorsan megvásárolta az Árpád utcai villát és jelezte, köszöni, de van már nyaralója a Balatonnál.

A Madonna szobor ép szoborpárját, a megrongálódott feltámadt Krisztus szobor restaurálását Kiss Tamás szobrász, a nagy művész tanítványa vállalná. A szobrok eredeti helyükre, eredeti formájukban történő visszahelyezése érdekében sokat segített nekem általános iskolai osztálytársam Wehner Tibor barátom, aki művészettörténészként szakmai érvekkel támasztotta alá véleményét a Prohászka László könyvében leírtakkal:

Kisfaludi Strobl Zsigmond az 1950-es évek elején két, kisebb méretű egyházi témájú szobrot készített, amelynek alapváltozatát haláláig a műtermében őrizte. Az egyik alkotás terrakottából mintázott, 53 centiméter magas Madonna, amelynek érdekes párja a több mint húsz évvel korábban faragott társának.    A másik alkotás, a Feltámadt Krisztus gipszből megformált 61 centiméter magas, álló alakjáról a Zala megyei Egervár plébánosa kérésére, bronzból öntött változat is készült. Az 1950-es évek végén az akarattyai római katolikus kápolna részére két alkotást ajándékozott. A Göcseji Múzeumban őrzött Madonna, illetve az egervári Feltámadt Krisztus terrakottából készült másodpéldánya a Szent István téren álló templom külső homlokzatán levő falfülkébe került.

Reméljük, az egervári bronz szobor segítséget ad a restauráláshoz és remélhetőleg eredeti formában, eredeti helyükre kerülnek a szobrok, amint az az adományozó művész eredeti akarata. 

Medveczky Miklós Atya örömmel fogadta a plébánián dr. Bánki Attilát és jómagamat a szobrok visszahelyezése ügyében. Kértük hozzájárulását a szobrok visszahelyezéséhez, és felajánlottuk segítségünket a tárgyiak és dologiak megszervezésében. Felvettem a kapcsolatot a templomunkat felújító cég vezetőjével Révfalusy Lászlóval, aki ígéretét adta a szoborfülke megnagyobbításával kapcsolatban. A restaurálás költségeinek összegyűjtésére a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület adományozást indít.

Miklós Atya szándéka szerint remélhetőleg 2021. Nagyboldogasszony Napján újraszentelhetjük a visszakerült Feltámadt Krisztus és Madonna szobrokat a templom homlokzatán.

Ránky Péter