Közgyűlésen feltett kérdések (2022. aug.)

Szeptember 28-án megbeszélés volt az Egyesület elnöksége és Balatonakarattya Község Önkormányzata között a tagjainkat foglalkoztató kérdésekről, problémákról.

Az alábbi összefoglalót készítettük a megbeszélés után, és küldtük el Polgármester Asszonynak.


A Fürdőtelep Egyesület 2022. augusztus 13-i közgyűlésén elhangzott lakossági kérdések, amelyekre az Önkormányzat írásos válaszát várjuk:

  1. Mi az Önkormányzat elképzelése a Bezerédj strandbejárón tapasztalt tarthatatlan állapot rendezésére? Itt a rendkívüli módon lerobbant, korszerűtlen és meggyőződésünk szerint az érvényes egészségügyi szabályozásnak csak nyomokban megfelelő büfésorra gondolunk.
  2. A készülő környezetvédelmi program megalkotásával kapcsolatban tagunk Vajdovicsné Vissy Erzsébet környezetvédelmi szakember (Kisfaludy Strobl Zsigmond unokája) szívesen felajánlja segítségét.
  3. Milyen formában lesz elérhető az MNB előtti parti sáv? Lesz-e strand az MNB Oktatási Központ vendégei számára? Ha igen, külsösök milyen feltételekkel használhatják? Mint meghirdették, sok munkalehetőség adódik majd az új komplexum működésekor. Az álláspályázatok hol és mikor lesznek elérhetők?
  4. Tudomása van-e az Önkormányzatnak arról, hogy a volt Bencés üdülő helyén épülő beruházáshoz hozzákezdenek-e idén? Mi lesz a nagy parkoló ígért rendbetételével?
  5. Van-e bármilyen jogi eszköze, vagy más megoldási lehetősége községünk vezetőinek arra vonatkozóan, hogy a volt NAPFÉNY ABC jelenleg ismert lerobbant, korszerűtlen állapota javuljon? Ez a kereskedelmi egység jelen állapotában, a választék hiányosságával, árszínvonalával és higiéniai állapotával községünk szégyenfoltja.
  6. Kerékpárral és részben gépjárművel is szinte járhatatlan a Gumirádli felé vezető Aligai út. Mikorra tervezi az Önkormányzat az út rendbetételét? A Gumirádli strandon nincs mindig szolgáltatás. Több alkalommal nem volt nyitva a WC és a Büfé sem.
  7. Mi az Önkormányzat álláspontja a Csomai Dávid által tervezett, a magasparti Kilátótól az alagút felett átvezető – leromlott állagú – lejáró  közmunkával történő rendbetételével kapcsolatban? Támogatja-e, ha igen, milyen formában?

Jelen levelünkkel írásban is megerősítjük, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben – eddig sem a szándékunk hiányzott erre vonatkozóan – részt kívánunk venni településünkkel kapcsolatos döntéselőkészítési munkákban. Igényeljük, hogy az Önkormányzat kérje ki és mindenkori döntéshozatalában vegye figyelembe a Fürdőtelep Egyesület véleményét a fontosabb kérdésekben, hiszen az minden esetben a lakó- és üdülő közösség véleményét is képviseli. Tagságunk véleményét is tolmácsolva, de saját álláspontunkat is jelezve, ismételten tisztelettel meghívjuk a képviselő testület vezetőit és tagjait az általunk szervezett programokra, hangsúlyozva, hogy ezek megvalósítását  több esetben éppen az egyesületnek  megítélt éves támogatási összegek tették lehetővé.

Mindenképp hasznosnak tartanánk, ha negyedévenként módot kapnánk a közvetlen beszélgetésekre, megítélésésünk szerint sokat segítene a megfelelő kommunikáció kialakításában.


Az Önkormányzat válaszát is itt fogjuk közzétenni.

November 28-án az alábbi szövegű emlékeztető levelet küldtük ebben az ügyben:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

Éppen két hónapja (2022. szeptember 28-án) kaptunk időpontot a Polgármester Asszonnyal folytatott megbeszélésre, amikor  feltett kérdésekre írásos választ igényeltünk. Sajnos a mai napig nem kaptunk választ. 

Alapszabályunk szerint tevékenységi körünk az érdekvédelmi tevékenységet is magában foglalja, tagjaink joggal várják el, hogy eljárjunk érdekükben és legalább minimális szinten informálva legyenek az őket érintő helyi történésekről.

Írásos kérdésmegválaszolásuktól ezek után nem tekinthetünk el.

Üdvözlettel: Ránky Emőke ügyvezető


Amint érkezik válasz, itt fogjuk közzétenni.

Hírdetés

Falukönyv-Akarattyai találka – harmadik könyvbemutató Kodolányi János íróról Sulyok Bernadettel

Rendkívül színvonalas előadásban volt részük azoknak, akik a sötét fellegekkel és a viharjelzéssel dacolva eljöttek, hogy meghallgassák Sulyok Bernadett a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa, irodalomtörténész előadását, amelyben Kodolányi János író életművét mutatta be.

Nem ez volt az első – a Fürdőtelep Egyesület által szervezett – előadás, amely az író munkásságával kapcsolatban elhangzott itt Akarattyán. Az író maga több évtizedet töltött, Akarattyán, leszármazottai szintén. Településünk egyik legismertebb alakja. Pár éve Praznovszky Mihály irodalomtörténész tartott szintén nagysikerű előadást. Akik mindkét előadáson részt vettek, teljes képet, átfogó ismerteket kaphattak Kodolányiról, az íróról.

Sulyok Bernadett mélyenszántó, képekkel illusztrált előadása bevezette a hallgatóságot Kodolányi János gondolkodásmódjába, megvilágítva az író megnyilatkozásainak miértjeit. Köszönettel tartozunk Mráz Mirának, aki értő módon, kellő empátiával tolmácsolta ifj. Kodolányi János Vadludak című emlékirataiból származó sorokat. Szeretettel köszöntöttük Kodolányi Jánost körünkben, aki az írónagyság unokája és megtisztelte jelenlétével rendezvényünket.

Ígéretünkhöz híven még egy bemutatóra készülünk: 2022. szeptember 10-én 16 órai kezdettel a Bercsényi strandon, a Tengósok Kikötőjében tartjuk Gorsics Gyuláról, a Fekete párducról szóló szezonzáró rendezvényünket, amelyben Dénes Tamás sportújságíró lesz a vendégelőadó.

Szeretettel várunk mindenkit.