Boldog új évet kívánunk!

Hírdetés

2022. december 1-ei elnökségi ülés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület Elnökségének 2022. december 11. napi elnökségi ülésén, amelynek helyszíne a Körszínpad a Rákóczi parkban Balatonakarattyán.

Az ülésen a jelen jegyzőkönyvet aláíró vezető tisztségviselők vesznek részt. Az Elnökség határozatképes, mert a tagjainak több mint fele megjelent.

Thury Attila elnök üdvözli a megjelenteket, majd javaslatot tesz a napirendre.

Napirend:

  1. Tagsági ügyek (kizárások, felvételek)
  2. A 2023. évi programnaptár előzetes
  3. Személyi ügyek
  4. Egyéb kérdések

A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.

1.) Első napirendi pont

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a befizetések helyzetét.

A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.

4/2022. (XII.11.) számú határozat
Az elnökség a tagdíjfizetés jelentős elmaradása miatt 30 tagot kizár az Egyesületből.  Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy az érintetteket az Alapszabály rendelkezései szerint értesítse azzal, hogy későbbi tagfelvételüknek nincs akadálya.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyesület aktív tevékenysége miatt örvendetesen sokan érdeklődnek az egyesület iránt, és ismerteti a legutóbbi elnökségi ülés óta belépési szándékukat bejelentő és a tárgyévi tagdíjat befizető tagok névsorát.

5/2022. (XII. 11.) számú határozat
Az elnökség felveszi az egyesület tagjai sorába a legutóbbi elnökségi ülés óta jelentkezett 11 új tagot.  Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy az érintetteket vegye fel a tagok listájára. 

2.) Második napirendi pont

A jelenlévők megtárgyalták és elfogadták a NEAG-KP-1-2022/4 -000231 sz. “Akarattyai nyár” című pályázatban elnyert és 2023. évben megvalósítandó rendezvények időpontjait. A 2023. évi programtervezetet az 1 sz. melléklet tartalmazza. Az esetleges programváltoztatás jogát az Egyesület fenntartja.

A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.

6/2022. (XII. 11.) számú határozat
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a 2023. évi programtervezetben szereplő rendezvények megvalósítását munkába vegye. Az elvégzendő feladatok megvalósításába minél szélesebb körben vonja be a tagságot, amelyben az elnökség tagjai is tevőleg közreműködnek. 

3.) Harmadik napirendi pont

2023. augusztus második szombatján Egyesületünk tisztújító közgyűlést tart, az elkövetkező 3 éves időszakra vonatkozóan. A Felügyelő Bizottsági és az Elnökség tagjai kifejezték azon szándékukat, hogy nem jelöltetik magunkat a következő 3 éves időtartamra. Ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy nagy múltú és hagyományú Egyesületünk tovább folytassa – egyébként rendkívül sikeres – tevékenységét.

Ennek megfelelően Közgyűlés elé bocsátjuk az alábbi Alapszabály módosítási elképzeléseinket:

  • Felügyelő Bizottság intézményének megszüntetése. Ennek magyarázata, hogy egyrészt nem kötelező kelléke az Egyesület intézményi rendszerének, másrészt a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok életkora sajnálatos módon meghaladja a 80 évet, így az aktív közreműködést nem kívánják a továbbiakban folytatni.  
  • A jelenlegi Elnökség tagjai intenzív tevékenységet fejtenek ki abból a célból, hogy utódjaikat megtalálják. Ennek érdekében nyilvános pályázatot írnak ki a megüresedő elnökségi helyek betöltésére. Ugyanakkor felkérik tagjaikat, hogy egyrészt jelentkezzenek, másrészt tegyenek javaslatot az új elnökségi összetételre. A pályázati kiírás részleteit a 2023. májusában tartandó közgyűlés napirendi pontja tartalmazza majd.
  • Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat új épületének átadásával a korábbi Iskola utcai épület felszabadul, a Polgármester Asszony elképzelése szerint ezt az épületet a civilek használhatják majd. A Szépkilátás Bisztróban lévő székhelyünk várhatóan megszűnik. Az Iskola utcai épület használatának feltételeit 2023. elején ismerhetjük meg, és annak tudatában döntünk majd az igénybevételről. A felvázolt elképzelések nem igényelnek határozatot, így azokról határozat nem született.

4.) Negyedik napirendi pont

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja.

K.m.f.

  Thury Attila elnök Ránky Emőke ügyvezető alelnök
  Kardos Gáborné elnökségi tag   Pálinkás Ferenc elnökségi tag  

Harmadik Advent a Fürdőtelep Egyesület és a NABE közös rendezésében

Szépen összegyűltünk a harmadik gyertya meggyújtására ezen az adventi vasárnap délután. Hideg volt és fújt a szél is, mégis sokan szorgoskodtak, a Kőrszínpad berendezésén. Előkerültek a régebbi – Árpád Atya által ajándékozott – betlehemi fafigurák és kikészítettük az új, a gyerekek által készített nagyobb betlehemi alakokat, amik békésen vártak Miklós Atya megszentelésére. A kisiskolások műsora nagy sikert aratott. Köszönet jár érte a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Fekete Ágnesnek. Dudás Dalma Dragomán György Kókusz című novelláját olvasta fel, majd Thury Attiláné Zsuzsi megismertetett bennünket az adventi koszorú eredetéről és elmesélte “A négy gyertya történetét”.

Finomabbnál finomabb sütemények feledtették a hideget, de készült forralt bor és tea is. (Köszönjük Revuczky Karionnak a megfelelő edények kölcsönzését) Óriási köszönet illeti Sass Tímeát, aki több tálca nagyon finom – még meleg – karácsonyi fánkkal lepte meg az ünneplőket és persze a baracklekvár sem maradhatott el.

Később megérkezett Miklós Atya is, aki a szeretet fontosságáról beszélt, Füle Lajos: Futás című versét mondta el, nagy empátiával Köszönet a segítőknek, mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a harmadik adventi várakozás szeretetben, jó hangulatban teljék el.

Ránky Emőke

Az idei adventre régi álmom vált valóra, végre elkészült  egy új Betlehem, egykori óvodásom, Varga János (Janó) jóvoltából. Janó furnérlemezből kivágott figuráit az iskola kis  művészeti-s alkotói festették ki. A Szent család, a három királyok, a pásztor és a kisbárány csodaszépre sikerültek. Ígéretet kaptam, hogy jövőre méltó “istállócskában” helyezhetjük el a Miklós Atya által  megáldott  akarattyai Betlehemet. Jelenleg az új Községház üvegfolyosója mögött látható. Köszönet az iskola igazgatójának, Bezeréti Katalinnak és a felkészítő, művészeti tanárnak, Kelemen Marcellnak a segítségét. Közreműködő kis művészek: Erdey Léna, Hermann Fanni, Kolompár Miranda, Kovács Norina, Kungl Hanna, Németh Gréta, Németh Tímea, Puskás Bíborka, Revuczky Antónia, Szüts Naomi, Vajda Kincső, Varga Izabella, Váradi Kinga.  Köszönetképpen egy kis ajándékkal háláltuk meg a gyerekeknek és tanár úrnak a közreműködést .  

Thury Attiláné Zsuzsa

2023-as nyári programterv

V. 6. szombat 16:00Rákóczi parkKözgyűlés, beszámoló, tisztújítási kiírás
VI. 4. vasárnap 10:30Rákóczi parkKoszorúzás a Trianon emlékkőnél
VII. 1. szombat 8:00Magaspartreggeli torna 1
VII. 8. szombat 8:00Magaspartreggeli torna 2
VII. 15.szombat   8:00Magaspartreggeli torna 3
VII. 16. vasárnap 19:00Katolikus templomKeresztury-Albert Zsolt koncertje
VII. 22 szombat 8:00Magaspartreggeli torna 4
VII. 23 vasárnap 11:00KörszínpadKaláka koncert
VII. 29. szombat 8:00Magaspartreggeli torna 5
VII. 29. szombat 10:00MagaspartFuss Velünk a Magasparton!
VIII. 5. szombat 8:00Magaspartreggeli torna 6
VIII. 5.  szombat 10:00Bercsényi strandFüggetlenség Napi Úszás
VIII. 12.  szombat  8:00Magaspartreggeli torna 7
VIII. 12 szombat 15:30KörszínpadTisztújító közgyűlés
VIII. 12. szombat 19:00KörszínpadBerecz András est
VIII. 19. szombat 8:00Magaspartreggeli torna 8

Válaszok a december elsejei közmeghallgatásra beküldött kérdésekre

Mizsei Zsuzsa tagtársunk az Egyesület közvetítésével az alábbi kérdéseket küldte el a közmeghallgatásra:

Kérdések Balatonakarattya önkormányzatának közmeghallgatására, 2022. december

1.	Legfontosabb kérdés: mit tervez az önkormányzat a Bezerédj stranddal? Igaz-e, hogy az akarattyai-kenesei vagyonmegosztás során az akarattyai önkományzat lemondani készül a strand tulajdonjogáról? 
2.	Igaz-e, hogy az MNB szeretné megvásárolni a strandot? Ha van ilyen szándék, az egész területet, vagy csak a csatorna mellékét? Támogatná-e mindezt az akarattyai önkormányzat,tekintettel arra, hogy a strand vendégeinek 90%-a akarattyai ingatlantulajdonos adófizető polgár? Amennyiben a vétel megvalósulna, biztosítaná-e az önkormányzat az MNB-vel együtt, hogy az akarattyai tulajdonosok változatlan feltételekkel használhassák a strandot? 
3.	Ha az önkormányzat a Bezerédjire járó akarattyai tulajdonosok érdekében – többszáz adófizető családról van szó – ragaszkodik a Bezerédjihez, ami örvendetes lenne, mik a tervei ezzel a csodálatos stranddal?
4.	Amennyiben akarattyai tulajdonban marad a strand, változtatnának-e a besorolásán, visszatéve azt a forgalomképtelen vagyonelemek közé?

5.	Lement a 2022. évi főszezon, a szokásos Koppány sori, Aligai úti dugókkal. Milyen forgalomcsökkentő megoldásokat terveznek 2023 nyaráig? Megvizsgálták-e a Honvéd üdülő egyébként újjáépített kerítése melletti rézsű esetleges halszálkás parkolóvá kialakításának lehetőségét?

6.	Miért nem készült el a tavalyi közmeghallgatáson ígért zebra? Lesz-e végre zebrával védett átkelő a 71-es úton a Matacstorki lejáratnál, ami húsz méter múlva megegyezik a Bezerédj lejáróval? 

7.	Miért nincs rendszeresen karbantartva a Csittényhegy vmh. alatti Alagút lámpája? A gyalogos egész nyáron hamisan működött, vagy nem működött, az autós sokat volt rossz napokig. 

8.	A parti lakótelepek, a volt bencés üdülő helyén épülő lakótelep, az MNB központ vendégei az akarattyai strandokat használják majd. Megvizsgálták-e, hogy ez a nyaranta kb. hány ezer fő  többletterhelést jelent az egyébként is zsúfolt strandjainkon? Mit tesznek a zsúfoltság enyhítése érdekében? (nagyobb felületek, terület bővítése)

9.	Kezdeményeztek-e kisajátítási eljárást a Vituki teleknél, hogy a harminc méter védett övezet a köz számára használható legyen? 

10.	Mit tettek a Kiskakukk környezetének rendezése érdekében? 

11.	Akarnak-e védett turista útvonalakat kialakítani Akarattya erdein keresztül? (régen volt jelzett út át a Csittényen)

12.	Tervezik-e a Bezerédj lejárón szemetes elhelyezését, esetleg pihenőpadokat?  

Az alábbi válaszokat kaptuk Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonytól: