Elnökségi ülés március 23-án

A következő elnökségi ülés március 23-án 16 órakor lesz az Akarattya Klubban.

A javasolt napirend:

 • A 2018. évi önkormányzati támogatási kérelem összeállítása
 • A Rákóczi-szoborral kapcsolatos teendők megbeszélése
 • A 2017-es pénzügyi mérleg elfogadásával kapcsolatos teendők
 • Tagfelvétel
 • Egyéb kérdések
Reklámok

Az SZJA 1%-ának felajánlása

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elismerten közhasznú tevékenységet végez, ezért kedvezményezettje lehet a személyi jövedelemadó 1%-ának.

Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk teremteni programjaink kibővítésére, új rendezvények szervezésére.

A 2018-ban befizetett adó 1%-át első alkalommal 2019-ben kaphatjuk meg. Az adó felhasználását a megfelelő szabályok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási renddel jár.

Kérünk mindenkit, aki szívesen támogatja akarattyai tevékenységünket, programjainkat, a települést szépítő munkánkat, gondoljon ránk, juttassa nekünk ezt az 1 százalékot.

Hogyan teheti meg?

 • Ha adóbevallását a NAV készíti el, akkor az e-szja rendszeren keresztül (https://eszja.nav.gov.hu).
 • Ha saját maga készíti el a bevallását, akkor a bevallás részét képező lapon (akár elektronikusan, akár papíron).
 • A NAV honlapjáról letölthető 17EGYSZA nevű nyomtatványon.

Mit írjon a rendelkezésébe?

 • A saját adatait (adóazonosító, név, cím).
 • A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület adószámát: 18917499-1-19

17EGYSZA rendelkező nyilatkozat

Segítségét köszönjük, a felajánlott összegeket kizárólag közhasznú célra használjuk fel.

Adományozzon Ön is az akarattyai II. Rákóczi Ferenc szoborra!

Tisztelt Akarattyaiak, Tisztelt Adományozók!

Mányoki Ádám festménye

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület idén ünnepli alapításának 90. évfordulóját. Ebből az alkalomból Egyesületünk elhatározta, hogy egy II. Rákóczi Ferencet ábrázoló bronz mellszobrot helyez el Balatonakarattyán, a fejedelem nevét viselő parkban.

Alapos és átgondolt keresés után Berek Lajos szobrászművész ajánlatát találtuk legalkalmasabbnak arra, hogy művét ünnepélyesen elhelyezzük ezen az évfordulón, parkunk ékesítésére, az ekkor tartandó jubileumi közgyűlésünk (2018. augusztus 11.) alkalmával.

 

A bronz mellszobor várható bekerülési ára 2 millió forint, amit egyesületünk közadakozásból kíván finanszírozni.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is a szobor megvalósításához!

Adományaikat várjuk a 11712004-20074360 sz. számlánkra, „Adomány szoborra” megjegyzéssel. Ezennel informáljuk azon adományozókat, akik cégen keresztül támogatnák a szobor felállítására irányuló erőfeszítéseinket, hogy egyesületünk adóalap-csökkentő igazolás kiállítására jogosult. Ha ilyen igazolásra szüksége van, kérjük adja meg a befizető cég adatait (pontos név, cím, adószám).

Amennyiben legkésőbb ez év márciusában a művet megrendeljük, a kívánt augusztusi határidő betartása biztosított, de csak akkor tudunk felelős megrendelést tenni, ha a kívánt összeg legalább kétharmada összegyűlik.

Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják Balatonakarattya fejlődését, szépülését, támogassák a szobortervünk megvalósítását!  Az adományozók nevét a szobor posztamensén fel szeretnénk tüntetni.

Elnökség

Megkérdeztük a tagságot

Az elnökség szeretne a tagsággal a közgyűlések között is kapcsolatban lenni. A megszokott formák (honlap, Facebook-oldal és egyesületi körlevelek) mellett ezért 2017 végén kérdőívvel is felkerestük tagtársainkat. Köszönjük mindenkinek, aki rászánta az időt és energiát a válaszadásra!

Hasznosítani fogjuk a programokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az idei év megtervezésekor. A válaszolók többsége azt javasolta, hogy minden 2017-es program legyen 2018-ban is. Ezt örömmel vesszük, és mindent megteszünk, hogy meg tudjuk mindet valósítani idén. Ehhez a pénzen kívül sok munka is kell a szervezésben és a lebonyolításban. Ebben továbbra is kérjük tagtársaink segítségét! Egyben köszönjük azoknak, akik a válaszukban már jelentkeztek valamilyen munkára, őket be fogjuk vonni, ahol csak lehet. Aki bármiben szívesen segítene, legyen szíves, írja meg nekünk akarattyafurdo@gmail.com címünkre.

Kaptunk javaslatot, elképzelést más eseményekre is; ezekkel foglalkozunk és igyekszünk a lehetőségek függvényében hasznosítani az ötleteket.

Az elnökség január 26-ai ülésén első olvasatban tárgyalta a 2018-as programokat. Úgy tervezzük, hogy idén is megtartjuk a tavaly sikeres eseményeket, rendezvényeket (úszóverseny és magasparti futás, reggeli torna szombatonként, híres emberek meghívása). A végleges döntések a részletekről később születnek meg.

Az augusztusi közgyűlésen beszéltünk az idei nagy tervünkről, II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felállításáról a 90 éves évfordulónk alkalmából. Ennek megvalósításán aktívan dolgozunk, tárgyalunk a szobrászokkal. Szándékunk szerint közadakozásból készül majd el a szobor, ehhez kérni fogjuk tagtársaink és az Akarattyához kapcsolódó vállalkozások adományait.

Kértünk javaslatokat szeretett településünk jobbá, kellemesebbé tételére, és örömmel vettük a sok kérést és ötletet. Ezek nagy része az Önkormányzat felelősségi körébe tartozik, ezért összefoglalva továbbítjuk a képviselő testületnek, hogy megismerjék tagságunk véleményét és javaslatait, illetve megtegyék a szükséges intézkedéseket.

(Ha Ön az egyesületünk tagja, de nem kapja a programokról és más hasznos információkról szóló elektronikus leveleinket, írjon nekünk, hogy fel tudjuk venni a levelező listánkra.)

Elnökségi ülés január 26-án

A következő elnökségi ülés január 26-án 16 órakor lesz az Akarattya Klubban.

A javasolt napirend:

 1. A 2017-es programokról és 2018-as programjavaslatokról kiküldött kérdőívre érkezett válaszok áttekintése, kiértékelése.
 2. A 2018-as évre tervezett programok első tárgyalása
 3. Tagdíjfizetés helyzetének áttekintése.
  Szükség esetén döntés nemfizető tagok kizárásáról
 4. Egyéb kérdések

Egyesületi hírek

Az SZJA 1%-a

Nagy örömünkre szolgál, hogy Egyesületünk jogosultságot szerzett a jövedelemadó 1%-nak gyűjtésére.

A NAV értesítése szerint 2018 januárjában a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület felkerül a NAV listájára, így a 2018-ban a fizetendő jövedelemadó 1%-áról az érdeklődők rendelkezhetnek az Egyesületünk javára.  A 2018-ban befizetett adó 1%-át első alkalommal 2019-ben kaphatjuk meg. Az adó felhasználását a megfelelő  szabályok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási renddel  jár.

Kérjük minden aktív, adózó tagunkat, hogy gondoljon az Egyesületre és jelezze az adóbevallásában, hogy adója 1%-át az Egyesület javára kívánja juttatni. A további részleteket a honlapunkon tesszük majd közzé.

Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk teremteni programjaink kibővítésére, új rendezvények szervezésére

Kérdőív

Az elmúlt hónapban valamennyi tagunk megkapta azt a kérdőívet, amelyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy visszajelzést kapjunk 2017. évi munkánkról. A kérdőív a honlapon is megtalálható és könnyen kitölthető.

Az a célunk, hogy az éves közgyűlésen kívül is legyen lehetőségünk véleményük megismerésére. Szeretnénk megtudni, hogy mely programjainkat találták megfelelőnek, melyeket szervezzük meg 2018-ban is. Szeretnénk jövőre több tagtársunkat is bevonni a szervezési munkába és a lebonyolításba is.

A kérdőív kitöltésének nincs szoros határideje, azonban szeretnénk a 2018. februárban megjelenő Akarattyai Naplóban a kitöltött és visszaküldött kérdőívek értékelését bemutatni Önöknek, ezért örömmel vennénk a válaszukat még idén. A 2018. évi programjainkat, továbbá az önkormányzati támogatási kérelmet is a kérdőívekből származó tanácsok, vélemények alapján kívánjuk összeállítani.

Kérjük tehát, töltse ki és küldje vissza a kérdőívet, hogy Ön is részt vehessen az akarattyai rendezvények kialakításában!

Filmvetítés a Szépkilátásban

Novemberben ismét a filmvetítés hozott egy kis színt a ködös és sötét, késő őszi akarattyai létbe. A „Veri az ördög a feleségét„ című filmet láttuk.  Jól szórakoztunk, sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. Továbbra is készülünk filmvetítésekkel, várhatóan 2018. január végén, február elején kerül sor a következő alkalomra, amikor is az „Egy pikoló világos” című filmet szeretnénk levetíteni. A film rövid ismertetését és a pontos időpontot honlapunkon találják majd meg.

Közgyűlés 2017. október 21-én

A 2017. augusztus 12-i közgyűlésen elfogadott határozatok alapján benyújtottuk kérelmeinket a bírósághoz. A bíróság hiánypótlásra szólította fel Egyesületünket, ehhez ismételten közgyűlést kellett összehívnunk, ennek időpontja volt 2017. október 21-én.

Az itt történtekről külön cikkben kapnak részletes beszámolót.

A taglista pontosítása

Szintén novemberben postáztuk ki leveleinket, amelyeknek kettős célja volt. Egyrészt a címlista pontosítása, másrészt az elmaradt tagdíjak befizetésére szóló felhívás.

A tagnévsor folyamatos nyilvántartása minden egyesület számára elsődleges feladat. Amikor 2015-ben átvettük a taglistát a korábbi vezetéstől, sok olyan cím, név, elérhetőség szerepelt a listában, amely már idejét múlta. Időközben megváltozott a világ és sokat rendelkeznek már e-mail címmel is, ami jelentősen megkönnyíti, meggyorsítja az értesítési munkát és nem utolsó sorban olcsóbb is. Csak akkor tudunk pontos nyilvántartást vezetni, ha tagjaink közlik az adataikban beálló változásokat. Kérjük tagjainkat tegyék ezt meg!

Mivel Alapszabályunk szerint a tagdíjat nem fizetőket fel kell szólítanunk a fizetésre, ebben a levélben kértük tagjainkat az elmaradt tagdíjak rendezésére is. Várhatóan a jövő év januárjában vagy február elején tartjuk meg azt az elnökségi ülést, ahol a tagsággal kapcsolatos teendőket tekintjük át: kivezetjük a kilépni szándékozókat. Ez az elnökségi ülés nyilvános, a pontos időpontot és helyet a honlapon jelezzük majd.

Ádventi megemlékezések

Amikor a kedves olvasó ezt olvassa,  már lezajlott  a Nők a Balatonért Egyesülettel közösen szervezett két ünnep, amelyeket idén december 10-én és 17-én rendeztünk. A készülődésről külön cikket olvashatnak.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy honlapunkon mindig időben tájékoztassuk tagjainkat az aktuális akarattyai eseményekről. Látogassák tehát honlapunkat, így mindig tudhatják, hogy mi történik szeretett Akarattyánkon.

Ránky Emőke
ügyvezető alelnök

Adventi gyertyagyújtás

Az új betlehemünk

Az idei második gyertyagyújtás programját a Nők A Balatonért Egyesült (NABE) helyi csoportjával közösen szerveztük.

Ács Gábor egyesületi elnök köszöntője és adventi gondolatai után Jeromos ferences testvér szólt hozzánk. Beszéde végén Antione de Saint-Exupéry imáját olvasta fel nekünk, majd meggyújtottuk az adventi koszorún a gyertyákat.

Az akarattyai iskolások kedves és szép műsora után Pálinkás Ferenc tagtársunk előadásában hallhattuk Aranyosi Ervin adventi versét.

A süvítő hideg szelet mi sokkal jobban bírtuk, mint a gyertyák, pedig már háromra ott voltunk, hogy mindent előkészítsünk. Örömünkre szolgált, hogy a szép számban összegyűltünk, hogy közösen éljük át az ünnepi várkozás hangulatát, majd elfogyasszuk az enni- és innivalókat.

A következő vasárnap ismét találkozunk!

Képek is készültek!