Vendégünk volt Oberfrank Pál, Jászai Mari-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója

Mottó: “Szívesen beszélek a színházról, a Veszprémi Petőfi Színházról, a színészetről, versekről, de mindenről, amire kíváncsi lehet a hallgatóság. Tabuk nincsenek.”

Legyen részese egy izgalmas, tartalmas beszélgetésnek! Jöjjön el Ön is! Ismerje meg a titkokat, amelyeket a színházi függöny eltakar! – szólt beharangozónk és meghívónk az izgalmasnak ígérkező programra.

Szép számban jöttünk össze, emlékeim szerint az utóbbi 2-3 évben talán Lukács Sándor estjén lehettünk ennyien.

A pontosan érkező művész úr olyan kötetlen stílusban beszélt magáról, családjáról, igazgatói munkájáról, hogy azt is hihettük volna, hogy egyike akarattyai lakótársainknak.

 

Oberfrank Pál hívő ember, ami a Kádár-korban nem számított jó pontnak a káderlapokon. Amikor a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre felvételizett, közölték vele, hogy “még az intézmény neve sem kompatibilis a piarista érettségivel”. Innen a Külkereskedelmi Főiskolára (ahol magam is végeztem) irányították, ahol szerencséjére nem kezdett hasonló stigmával.

Később a Színművészeti Egyetemen (akkor Főiskolán) Marton László osztályába került, akit tanárként és kollégaként is nagyon tisztel a mai napig. A Vígszínházban töltött évek alatt színészóriásokat figyelhetett meg, partnerükként játszhatott esténként, amit azonban nem könnyen élt meg. Nem érezte, hogy befogadták volna. Itt gyakran Palcsikázták de nem tekintették maguk közül valónak az ifjú embert.

Az veszprémi színház igazgatói posztjára meghirdetett pályázatot első körben nyerte el. Közvetlen emberként, barátként, színésztársként szeret a társulat tagjaival viselkedni. A repertoár kialakításában különös gondot fordít arra, hogy a prózai darabok mellett legyenek zenés és ifjúsági előadások is, amikre – úgy tapasztalták – megvan az igény.

Nagy terveik vannak, mert a jelenlegi rendezetlen állapotokat ráncba szedve, szeretnék, hogy a veszprémi belváros soron következő rehabilitációja és a színház renoválása kapcsán optimálisabbak legyenek elhelyezési körülményeik.

Maga is rendez, játszik és szívesen kér fel vendégrendezőket is, mint a következő évadban Marton Lászlót.

Színész feleségével külön váltak útjaik, amit a mai napig így tartanak jónak a család és a színi pálya érdekében egyaránt.

Ha nem sürgeti aznap esti jelenése a színházban, még hosszan maradtunk volna szívesen.

Pálinkás Ferenc

Reklámok

Elnökségi ülés 2018. november 2-án

Az elnökség következő ülése 2018. november 2-án 15:30-kor lesz az Akarattya Klubban.

Javasolt napirend:

 • Javaslatok az adó 1%-ából kapott összeg felhasználására
 • Tagsági ügyek (tagfelvétel, tagdíjfizetés áttekintése)
 • Javaslatok a decemberben várható működési pályázaton való indulásra
 • Padok beszerzése
 • Egyesületi tájékoztató táblák beszerzése
 • Egyéb kérdések

Megjelent az Akarattyai Napló 2018. július–augusztus havi száma

Örömmel értesítjük Önöket, hogy megjelent helyi újságunk legfrissebb száma. Ebben is több írás foglalkozik velünk és tevékenységünkkel:

 1. A veszprémi Napló cikke a Rákóczi-szoborról
 2. Beszámolónk a szoboravatásról
 3. Beszámolónk az ünnepi közgyűlésünkről és “Az első 90 év” című kiadványunkról
 4. A július 7-ei nagy sikerű beszélgetés Szamosközi Alice logopédussal
 5. A szeptember 8-ai találkozás meghirdetése, amikor Oberfrank Pál lesz a vendégünk
 6. A magasparti futásról
 7. A függetlenség napi úszásról

Az újság letölthető:

http://balatonakarattya.hu/images/2018/akarattyainaplojuliusaugusztus.pdf

Az önkormányzat elektronikus levélben is elküldi azoknak, akik a hivatal@balatonakarattya.hu címen kérik.

Szoboravató ünnepségünk

ELŐZMÉNYEK

Magyarországon igen sok településen vannak a fejedelemről elnevezett terek, utcák, utak. A statisztikai adatok szerint Rákóczi fejedelem nevét viselik a leggyakrabban hazánkban a közterületek.

E felsorolásból kedvenc településünk, Balatonakarattya sem marad ki, hiszen a Rákóczi park egyike a – különösen tavasztól őszig – leggyakrabban látogatott helyszíneknek. Itt állt évszázadokon keresztül a Rákócziról elnevezett szilfa, és itt találhatók e fának már sajnos életet nem hordozó maradványai is, méltón védett elhelyezésben.

Amikor felmerült a gondolat, hogy a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület fennállásának 90 éves ünnepén szoboravatás is legyen, akkor a kezdetektől fogva nagy lelkesedést mutattunk az ügy iránt a vezetőségi ülésen, és közadakozásból megvalósítani kívánt bronz mellszobor készíttetésének és felállításának költségeire – itteni lakos és nyaraló körökből – a szponzori felajánlások gyűjtését.

A példaértékű összefogás eredményeként a terv megvalósításához szükséges összeg igen hamar összejött. A szoboravatást követően, napokon belül felállításra kerülő posztamensen szereplő adományozói listánál némileg bővebb az adakozók száma, de többen nem kívántak név szerint szerepelni a felsorolásban.

A NAGY NAP

Szép és változatos műsort állítottunk össze a szoboravatás méltó módon ünnepélyessé tételére, amihez a Jóisten is hozzájárult az aznapi ragyogó napsütéssel.

Az alkalomhoz méltó, ünnepélyes megemlékezésen Stipitz Árpád atya megáldotta Rákóczi mellszobrát, és voltak meghívott fellépőink is:

 • Matus Mihály úr, tárogatóművész
 • Ács Gábor úr, egyesületi elnök
 • Matolcsy Gyöngyi asszony, polgármester
 • Négyesi Lajos úr, hadtörténész, a hadtudomány doktora
 • Berek Lajos úr, szobrászművész
 • Martényi Árpád úr, a Rákóczi Szövetség alelnöke
 • Mráz Mira kisasszony, akarattyai kötődésű kisdiák
 • Meskó Bánk úr, előadóművész
Matolcsy Gyöngyi, Ács Gábor, Martényi Árpád és Piros Ottó ezredes leplezte le a szobrot

A Himnusz közös eléneklése mellett, ami engem mindig erős érzelmi hálóba von, nekem Mráz Mira fellépése a legemlékezetesebb, aki Rákóczi imáját mondta el. Ezt szeretném idézni is Önöknek.

Ima a hazáért

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Mi, akik ott voltunk, igen jól éreztük magunkat és – mint a szervezők egyike – nagy örömmel osztom meg a gondos szervezésért kapott dicséreteket azokkal, akik ezen együtt dolgoztunk.

E jeles eseményt még emlékezetesebbé tette a Szépkilátás Bisztró és Egyesületünk állófogadásra szóló meghívása.

Hagyományőrző huszárok Rákóczifalváról

Rákóczi fejedelem szellemi hagyatéka frissen él környezetünkben. Az ehhez kapcsolódó következő esemény a Rákóczi emlékfával rendelkező települések V. országos találkozója lesz idén ősszel, amit Balatonakarattya Község Önkormányzata szervez. Ez az ünnep is méltó módon élteti tovább a Rákóczi legendát.

Pálinkás Ferenc

További képek

Akarattyai Fórum szeptember 15-én

AKARATTYAI FÓRUM

 A Fürdőtelep Egyesület szeretettel meghív mindenkit

a Szépkilátás Bisztróba

 2018. szeptember 15-én 15:30-ra az

Akarattyai Fórumra,

ahol az Önkormányzat képviselőivel találkozhatunk, és választ kaphatunk a kérdéseinkre.

Várjuk Önöket és a kérdéseiket!

A kérdéseket előzetesen az akarattyafurdo@gmail.com címen várjuk.

Közgyűlési jegyzőkönyv 2018-08-11

JEGYZŐKÖNYV

 amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2018. augusztus 11. napi 17 órai közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad.

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztotta az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető:     Kerékfy Pál
2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő:       Fürdősné dr. Endrődi Éva és Szabadkai István
A közgyűlés levezető elnöke: Bánki Attila
2 fő szavazatszámláló: Thury Attiláné és Lenkei Beáta

A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2018. augusztus 11. napjára 16:30 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait.

Napirend:

 1. Azon elnökségi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztása, akiknek lejár a 3 éves megbízatása.
 2. Rövid beszámoló az eddigi 2018. évi tevékenységekről.
 3. Megemlékezés az elmúlt 90 év egyesületi tevékenységéről.
 4. A közgyűlés lezárása és átvonulás a leleplezendő szoborhoz.

1.) Első napirendi pont

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy – megválasztásuk határozott idejének leteltére tekintettel – az Egyesület alelnökének, ügyvezető alelnökének, 2 elnökségi tagjának, valamint 3 felügyelőbizottsági tagjának megbízatása megszűnt, új alelnök, ügyvezető alelnök, elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása vált szükségessé.

Levezető elnök átadja a szót Ács Gábor elnöknek, aki ismerteti a jelöléseket.

Levezető megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e további jelőlési javaslatok. További javaslat nem érkezik.

Ezt követően a közgyűlés megvitatja az Egyesület új elnökségi tagjainak kinevezését.

Határozati javaslat: az új alelnök, ügyvezető alelnök, elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület alelnöke 3 év határozott időtartamra:

Thury Attila (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Fenyves u. 2/A., anyja neve: Tordasi Magdolna Klára)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, , 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület ügyvezető alelnöke 3 év határozott időtartamra:

Ránky Emőke (lakóhelye: 1124 Budapest, Vércse u. 25/A., anyja neve: Olasz Emília)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra:

Kardos Gábor Andrásné (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Csaba u. 11., anyja neve: Sárvári Hedvig)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra:

Pálinkás Ferenc (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Ady Endre u. 5., anyja neve: Rothstock Katalin)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

dr. Ming András Ferenc (anyja neve: Mertán Terézia, lakcíme: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 13. fszt. 2.)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

Baumann Irén (anyja neve: Gémes Irén, lakcíme: 1031 Budapest, Palicsi u. 67. 3. em. 13.)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

Bánki Attila (anyja neve: Bukovszky Olga, lakcíme: 1034 Budapest, San Marco u. 7.)

2.) Második napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol az Egyesület tevékenységéről.

A 2017-es év eseményeinek rövid összefoglalása:

 • kulturális programok (zenés beszélgetés: Pukánszky-est, Lukács Sándor verseskötetének bemutatója, filmvetítések, Sorger Erzsébet festménykiállítása, kreatív kézműves foglalkozás gyermekeknek)
 • adventi ünnepek szervezése
 • aktív részvétel a településen megtartott összes koszorúzáson és főzőversenyen
 • a nagysikerű sporteseményeken 100-120 versenyző vett részt (magasparti futás és függetlenség napi úszás)
 • az eredetileg csak nyárra meghirdetett „Tornázz velünk” rendezvényt a nagy siker miatt az év végéig meghosszabbítottuk
 • támogattuk a Bercsényi és a Bezerédj strandon működő lábteniszező közösségeket
 • közösségépítő tevékenységek: gáspártelepi fórum (az önkormányzat teljesítette az ott elhangzott kérések nagy részét), terv a Pécsi Sándor tér rendezésére
 • a közhasznú szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, tevékenységekkel kapcsolatos és átláthatósági követelményeknek való megfelelésünk alapján elismerten közhasznú szervezet lett az Egyesület, így (regisztrációnk után) az szja 1%-ára is jogosultságot szereztünk.

A 2018-as tevékenységekről:

 • tagtársainknak (Ács Gábor, Nyitrai Jenő) és az Önkormányzatnak köszönhetjük a körszínpad előtti terület (táncparkett) leburkolását
 • közadakozást hirdettünk II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felállítására, több mint 2,5 millió forint gyűlt össze 70 adományozótól, ebből a teljes költséget fedezni tudtuk, és ma felavatjuk a szobrot
 • sok társadalmi munkát végeztünk a szobor felállításához kapcsolódóan (zsűrizés, a régi kerítés elbontása, új kerítés készítése)
 • Koltai Viktor tagtársunk vállalta a Rákóczi-fa melletti elöregedett tábla felújítását
 • köszönjük a Kerigon Kft-nek a szobor térítésmentes őrzését (védelmi rendszer kiépítése és üzemeltetése)
 • köszönjük az Önkormányzatnak az engedélyek megadását és a kerítésen belüli terület rendezését
 • kulturális programok (Kovács László tagtársunk négyrészes filmelőadása az európai hajóútjáról; Gryllus Dániel „Tücsökzene” című műsora dr. Szerdahelyi Miklós tagtársunk szervezésében; könyvbemutató és beszélgetés Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című könyve alapján)
 • tudományos ismeretterjesztő beszélgetés (dr. Szamosközi Alice logopédus és dr. Jóri József sebészprofesszor)
 • szeptemberre tervezett program: beszélgetés Oberfrank Pál színművésszel, színházigazgatóval
 • a programjaink szélesebb körben való megismertetésére új tájékoztató táblákat helyeztünk strandok és a Lila ABC bejáratánál
 • sportesemények (júniustól a szombat reggeli torna, magasparti futás 90 résztvevővel, függetlenség napi úszás 187 indulóval)
 • idén is hozzájárulunk a Bercsényi és a Bezerédj strandon a lábteniszversenyek lebonyolításához (serlegek, díjak, pályafelújítás támogatása)
 • a Bercsényi strandon vízi röplabdapálya létrehozását támogattuk

Sportprogramjaink lebonyolításában a Polgárőrség, a Taslár Vitorlásmenedék hajósai és a Honvéd Üdülő voltak segítségünkre – köszönjük!

Munkánk és programjaink pénzügyi fedezetét alapvetően az önkormányzati támogatás biztosítja – köszönjük!

További tervek 2018-ra:

 • az eddigi sikeres fórumok (2016: Bezerédj, 2017: Gáspártelep) mintájára Akarattya középső része számára szervezünk fórumot
 • adventi ünnepségek a helyi civil szervezetekkel közösen.

Ezt a sok munkát egy nagyon szűk és készséges csapat végzi. Szükségünk van friss erőkre, a tagság szélesebb körű bevonására. Várjuk felajánlásaikat, hozzájárulásaikat és a fiatalok aktivizálására vonatkozó javaslataikat!

3.) Harmadik napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Péter akarattyai helytörténésznek, aki megtartja előadását az Egyesület történetéről. Az előadásához kapcsolódó egyesületi kiadványt (címe: Az első 90 év) a résztvevők megkapták.

4.) Negyedik napirendi pont

Levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy vonuljanak át a felavatandó Rákóczi-szoborhoz.

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

K.m.f.

Matolcsy Gyöngyi polgármester köszöntője a szoboravatáson

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Egybegyűltek!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az önkormányzat és a képviselő-testület nevében, abból az alkalomból, hogy eljöttek együtt ünnepelni a Fürdőtelep Egyesület alapításának 90 éves évfordulóját és Rákóczi fejedelem közadakozásból elkészült szobrának avatását.

Egy fiatal település életében különösen fontosak a hagyományok, a hagyomány teremtése.

Településünkön nagyon aktívak és tevékenyek a civil szervezetek, akik Akarattyáért dolgoznak, sok sikeres sport és kulturális rendezvényt köszönhetünk nekik. A mai nap külön köszönet jár a Fürdőtelep Egyesületnek, akik megszervezték Rákóczi fejedelem szobrának avatását.

Önkormányzatunk igyekszik mindenben segíteni a civil szervezetek működését; idén költségvetésünkből 4 és fél millió Ft-ot ítéltünk oda az Akarattyáért dolgozó civil szervezeteknek, köztük a Fürdőtelep Egyesületnek is.

A Fürdőtelep Egyesületnek kívánok sok aktív tagot, hosszú és sikeres, a közösséget segítő munkát és rendezvényt! Külön köszönet jár azoknak az embereknek és szervezeteknek, akik anyagilag is támogatták a szobor elkészülését.

Jó szórakozást kívánok az előttünk álló szép estéhez!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!