Szépkiejtési verseny Kodolányi János emlékére

IMG_8730

Kodolányi János születésének 120., halálának 50. évfordulója alkalmából a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület szépkiejtési versenyt hirdetett balatonakarattyai, balatonfőkajári, balatonkenesei és balatonvilágosi iskolások részére.

Az iskolások Kodolányi műveiből válogathattak, és kötelező felolvasási feladatot is kaptak a versenyben.

A gyerekek – akik saját iskolájukban, tanáraikkal készültek fel a versenyre – nagyon komolyan vették mind a felkészülést, mind a versenyt. Szép felolvasásokat hallottunk különböző Kodolányi művekből, így a Juliánus barátból is.

IMG_8634-COLLAGE

Helyezettek:

  1. Dankó Luca Dorina, felkészítő tanár: Ritterné Pajor Csilla
  2. Berecz Vivien
  3. Kiss Hanna Viola, mindkettőjük felkészítő tanára: Baloghné Fecsó Zsuzsanna

Minden résztvevő oklevelet kapott, a helyezettek értékes könyvutalványt és vitorlázási lehetőséget is nyertek.

A zsűriben részt vett legifjabb Kodolányi János, az író unokája, Thury Attiláné volt óvodavezető és Ács Gábor a Fürdőtelep Egyesület elnöke.

A hallgatóság szép élménnyel gazdagodott ezen a délutánon.

Ránky Péter

Reklámok

A végtelen életmű

120 éve született és 50 éve hunyt el Kodolányi János 
Dr. Praznovszky Mihály előadása
2019. július 13-án
18 órakor
a Szépkilátás Bisztróban

Kodolanyi-Janos-fejleckep

A legnagyobb magyar írók közül való. Móricz Zsigmond, Németh László és Illyés Gyula kortársa. A mítoszok újraírója. A honfoglalás kori magyar történelem újraálmodója. Izgalmas társadalmi drámák és regények szerzője.

Életműve és élete is végtelen, miként az az irodalmi élmény is, amit Kodolányi János nyújt mai olvasójának is.

Mindenki szeretettel várunk a műsorra és egy kis harapnivalóra!

A belépés ingyenes.

Nyárköszöntő

Június 21-én 18 órai kezdettel rendezzük első nyárköszöntő programunkat a Rákóczi parkban, amit egyben hagyományteremtőnek is szánunk.

Nem is egy program lesz, hanem három – kihasználjuk az év leghosszabb nappalát.

Kalap-Jakab-plakat

Kalap Jakab hozza el bábkoncertjét. A Bábkoncert a folk-világzene sokszínűségét ötvözi a magyar hagyományokkal, kialakítva ezzel sajátos egyedi stílusát, mely nagy sikert arat a gyermekek és szüleik körében.
A 9 magyar kutyafajtát bemutató műsor remek szórakozás kicsiknek és nagyoknak. Nem mellesleg szóba kerül az állatvédelem és a felelős állattartás is!

A koncert után szalonnasütés és tűz melletti beszélgetés következik. Tábortüzet mi rakunk, a szalonnát, kenyeret, itókát ki-ki hozza magával. A jó hangulatot origamizás, gyerekjátékok, kukoricapattogtatás, és jó retro zene fokozza.

Prometheus-1

Az estét a Prometheus Project zárja, a tűzzsonglőrök, akik évek óta nagy sikerrel lépnek fel sok helyen, többek között a veszprémi utcazene-fesztiválon. Sokféle mutatványukhoz változatos eszközöket használnak, például hosszúbotot, angyalszárnyat és tüzes legyezőt.

 

 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit!

Koszorúzás a világháború végére emlékezve

margit vonal

A II. világháború végére Európában május 8-án, illetve egyes helyeken május 9-én emlékeznek.

Községünk a Margit-vonalon álló emlékműnél 8-án koszorúzott. Megemlékező beszéd hangzott el, amit néhány irodalmi idézet színesített. Egyesületünk képviselői is elhelyezték az emlékezés és tisztelet virágait az emlékműnél.

Az Önkormányzat, civil szervezetek, a Honvéd Üdülő képviselői hozzánk hasonlóan emlékeztek a szörnyű események lezárására, és az elhunytak emlékére elénekeltük a magyar Himnuszt.

Közgyűlési jegyzőkönyv 2019-05-04

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2019. május 4. napi közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Szépkilátás Bisztró, Akarattya Klub helyiség

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztja az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető:     Zsapka Beáta
2 fő jegyzőkönyvhitelesítő:       Horváth Ferenc és Tóth Zsuzsanna
A közgyűlés levezető elnöke: Nyitrai Jenő

A közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2019. május 4. napjára 17:00 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Napirend:

  1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. Egyéb kérdések

Ács Gábor megkérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e valakinek napirendi pont javaslata az elhangzottakon kívül?

Schneller István javasolja felvenni a napirendi pontokhoz az Árpád utca forgalmi rendjének ügyét.

Ács Gábor felteszi szavazásra a következő napirendi pontokat:

Napirend:

  1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. Árpád utca forgalmi rendjének ügye
  3. Egyéb kérdések

Megállapítom, hogy a napirendet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

1.) Első napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ács Gábornak, aki ismerteti az Egyesület pénzügyi beszámolóját.  Elmondja, hogy a tavalyi évben 4.367 ezer forint volt az egyesület éves bevétele. Nem részletezi teljeskörűen, mert mindenki megkapta papír alapon. Azért nagy vonalakban elmondta, hogy a helyi önkormányzattól 1.180 e forint összegű támogatást kapott, az egyesületi tagdíjbevétel 472 ezer forint és az SZJA 1 %-a amit az egyesület megkapott 132 ezer forint volt.

A tárgyévi eredmény: 273 ezer forint.

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek az előző közgyűlés óta elvégzett munkáról, ismerteti az Egyesület beszámolóját.

Ránky Emőke az alábbiak szerint számol be:

Ismerteti a felügyelő bizottság jelentését az Egyesület 2018. pénzügyi évi beszámolójáról.

A felügyelő bizottság megvizsgálta az Egyesület gazdálkodását, ennek során a nagyobb összegű tételeket, valamint szúrópróbaszerűen más tételeket ellenőrzött, és mindent rendben lévőnek talált. Az Egyesület gazdálkodása fegyelmezett és az éves záró eredmény pozitív: 4.367 e Ft bevétel és 4.094 e Ft kiadás, amiből 3.998 e Ft a közhasznú tevékenység ráfordításai.

Ismerteti a szervezet tevékenységét, eddigi eredményeit

Kovács László tagtársunk előadássorozata: Európán keresztül vízi úton (4 alkalom).
Beszélgetés a kiadóval: Kállay Szilárddal Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül című könyvéről.
Tücsökmuzsika a Kossuth-díjas Gryllus Vilmossal.
Tornát szerveztünk a Magasparton 2018. július-augusztus hónapban 8 alkalommal.
Futóversenyt és Függetlenség napi Úszóversenyt rendeztünk minden eddigit meghaladó részvétellel.
Megrendeztük az első víziröplabda versenyt a Bercsényi strandon.
Beszélgetés a beszédről címmel logopédiai problémákat tárgyaltunk meg szülőkkel, nagyszülőkkel Szamosközi Alice logopédus segítségével.
Bemutattuk Oberfrank Pál művész urat.
Kiadványt adtunk ki egyesületünk 90. születésnapjára.
Ünnepi közgyűlést tartottunk alapításunk 90. évfordulója alkalmából.
Felavattuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrát, amelyet közadakozásból finanszíroztunk.
Rendbe tettük a Rákóczi parkban a szobor környezetét társadalmi munkában.
Támogattuk az európai hírű akarattyai lábteniszversenyt pályafelújítással és a lezáró ünnepséget (vendéglátással).
Támogattuk az egyesületünk 90. évfordulójára Akarattyán rendezett helytörténész találkozót.
Koszorúztunk május 9-én, október 23-án.
Egy ádventi megemlékezést szerveztünk, társadalmi munkában.
Minden rendezvényen részt vettünk, amely településünkön megrendezésre került.
Az Akarattyai Naplóba minden rendezvényünkről színes beszámolót írtunk.

Határozati javaslat: az Egyesület 2018. évéről szóló beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

1/2019.(IV.04.) számú Határozat
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2018. évéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

2.) Második napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Schneller Istvánnak, aki felvázolja kétségeit az Árpád út forgalmi rendjével kapcsolatosan. Elmondja, hogy nagyon veszélyes az útszakasz, valamit tennie kellene az önkormányzatnak. Véleménye szerint lehetne akár fekvőrendőrt is kihelyezni az úttestre. Javasolja, hogy írjon az egyesület levelet az önkormányzat részére. A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag támogatják.

Felveti még a Bezerédi strandon lévő játszótér állapotát és kéri az egyesületet, hogy egyeztessen Kenesével, hogy a játszótérre még egy hinta felkerüljön.

3.) Harmadik napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek a 2019-es év programjairól: 

február 23. szombat Krúdyval a vörös postakocsin (irodalmi műsor)
március 2. szombat Részvétel a kolbásztöltő verseny a Honvéd Üdülőben (a jelentkezés lezárult)
március 23. szombat TeSzedd! szemétgyűjtés (az Önkormányzattal és az akarattyai egyesületekkel együttműködve)
május 1. szerda Ünnepségen és főzőversenyen való részvétel
május 4. szombat Közgyűlés, a 2018. évi beszámoló elfogadása
május 9. csütörtök Koszorúzás
május hónapban Az önkormányzatnak átadott 5 db pad felavatása
június hónapban Megyeri Gábor szobrász kiállítása a Szépkilátás Bisztróban
június 21. péntek Gyermekműsor a Körszínpadnál kora este, majd tűzgyújtás, szalonnasütés Szent Iván-éjen
július 13. Emlékest Kodolányi János születésének 120. halálának 50. évfordulóján (szervezés alatt)
július/augusztus szombatonként: „Tornázz velünk a Magasparton”
július 27. szombat „Fuss velünk a Magasparton”
augusztus 3. szombat Függetlenség napi úszóverseny
augusztus 10. szombat Éves közgyűlés, koszorúzás a Rákóczi-szobornál a Rákóczi-év alkalmából
október 23. szerda Koszorúzás
december hónapban Egy ádventi várakozás (műsor és vendéglátás)

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

Húsvéti tojáskeresés Akarattyán

Egyesületünk anyagi támogatást nyújtott a nagyszerű gyerekprogramhoz, amit Evans Ildikó hagyományosan, évről-évre óriási sikerrel (és sok munkával) szervez meg az akarattyai családok számára.

Örömmel tesszük közzé az alábbi köszönő levelet.

img_8305

Tisztelt Fürdőtelep Egyesület!

Szeretném néhány sorban megköszönni Önöknek a támogatást, melyet a húsvéti partyhoz nyújtottak.

Húsvét hétfőn több mint 50 gyerek és szüleik jöttek el a Rákóczi parkban, immáron harmadik alkalommal megrendezett tojáskeresésre és partyra.

Gyönyörű idő,  egy nyuszi, egy csibe és sok-sok finomság, édesség fogadta őket. Ez utóbbi finomságok az egész játszótér területén voltak elrejtve, és a party kezdetén a nyuszi és a csibe segítségével kereshették meg a gyerekek.

Ezt követte sok mókás és sportos játék, előre megtervezett csapatversenyek, még az apukákat is fitten tartó talicskaverseny!

img_8306-1.jpg

Volt tombola, csomagolós játék és sok más, rengeteg nyereménnyel.

Egy percet sem unatkoztak az ott lévők, a felajánlásoknak köszönhetően pedig sok finom sütemény érkezett. A piñata szétverése zárta a délutánt.

Várjuk és készülünk a következő hasonló eseményre, a Halloween partyra, melyet október 31-én rendezünk a parkban. A negyedik húsvéti partyt pedig egy év múlva tartjuk.

Köszönettel,
Evans Ildikó

Kisfaludy sétány és környéke forgalma

FRISS INFORMÁCIÓ:

Május 8-án (az előre tervezett ülésen) a Kisfaludy sétány forgalmát szabályozó rendeletet nem tárgyalta a képviselő-testület. Az ebben a témában és a település forgalomszervezésével más témákban beérkezett nagy számú javaslat és észrevétel feldolgozása után térnek majd vissza erre a témára. Amint elkészül a szakmai anyag, az ismét megbeszélésre kerül, illetve lehetőségünk lesz azt véleményezni. A Fürdőtelep Egyesület jelenlévő képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a napirendre tűzés időpontját előre megtudhassuk.

Kedves Tagtársak!

Szombati (2019. május 4.) közgyűlésünkön rövid tájékoztatást kaptunk a Kisfaludy sétány és közvetlen környéke forgalmának csökkentéséről. Ezt követően a két mellékelt anyagot küldte meg az elnökségnek a Polgármesteri Hivatal.

Azzal a kéréssel tesszük közzé, hogy várjuk az egyesület tagjainak véleményét és hozzászólását. Kérjük, hogy ezt közvetlenül a Polgármesteri Hivatal hivatal@balatonakarattya.hu címére küldjék el, másolattal az akarattyafurdo@gmail.com egyesületi címre.

A tervek szerint a képviselő-testület jövő szerdán (május 8-án) délelőtt tárgyalja a témát.

Üdvözlettel,

Elnökség

Előterjesztés Kisfaludy sétány 2019-05-08

forgalomkorlátozási rendelet kiegészítése

Megyeri Gábor fafaragó kiállítása

MegyeriGabor-fafaragas-IMG_3284

Olvassák szeretettel Megyeri Gábor mérnök és fafaragó bemutatkozását.

Kiállítását várhatóan június második felében nyitjuk meg a Szépkilátás Bisztróban. Reméljük alkotásai elnyerik tetszésüket és örömet szereznek majd! 

Nagyszüleimet kitelepítették, és a vagyonuk elkobzása során nagyapámtól elfelejtettek elvenni egy Balatonfenyvesen lévő telket. Ezen telek alapozta meg családunk több évtizede tartó kötődését Balatonakarattyához.  A balatonfenyvesi telket nagyapám eladta, és árát szétosztotta három lánya között. Szüleim a kapott pénzt kipótolva 1962-ben a Gáspár telepen vettek egy telket.  Az építkezés 1965-ben kezdődött, és jó pár évig tartott. Így gyakorlatilag több mint ötven éve kötődünk Balatonakarattyához. Amióta nyugdíjba mentünk a feleségemmel együtt törekszünk tevékenyen részt venni a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület programjaiban. Ennek két oka van: egyrészt érdekel minket, hogy mi történik a településen, mivel Akarattyát tartjuk második otthonunknak, másrészről viszont mi is alapítottunk egy egyesületet (Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület), és így a szervezéssel járó nehézségeket és sikereket még jobban át tudjuk érezni.

A fafaragással már fiatal koromban megismerkedtem. Ebben az időben népművészeti motívumokat faragtam. Akkor még nem éreztem magam elég érettnek ahhoz, hogy egy alkotást önállóan megkomponáljak. Hosszú szünet után 2006-ban kezdtem el újra faragni, és az eltelt közel harminc év alatt a lehetetlennek látszó, de megoldott munkahelyi feladatok halmaza lassan kialakította bennem a kreativitást.

Célom, hogy a népi fafaragás hagyományaival szakítsak, és mondanivalómat új, modern eszközökkel fejezzem ki.  Vannak olyan témák, melyeket különböző stílusban is megfaragtam.  Sok faragáshoz a kiindulási pontot bibliai ige adta, és a legtöbb alkotáshoz csatoltam igét, hogy a szemlélőnek legyen min elgondolkodnia.

Mindenkit szeretettel várok a június 22-én nyíló kiállításomra a Szépkilátás Bisztróban.

Megyeri Gábor

Meghívó közgyűlésre (2019. május 4.)

Kedves Tagtársak, Tisztelt Akarattyaiak!

Szeretettel meghívjuk Önöket közgyűlésünkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:

Időpont: 2019. május 4. szombat 17 óra

Helye: Balatonakarattya, Akarattya Klub (Szépkilátás Bisztró)

Javasolt napirend:

  1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. Egyéb kérdések

A 2018-as pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet tervezete a honlapunkon és az egyesület székhelyén megtekinthető a közgyűlés előtt 15 nappal.

Figyelemfelhívás: A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanitt lesz május 4-én 17:30 órakor. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon. Ha nem tudna részt venni a közgyűlés munkájában, meghatalmazással gondoskodhat a szavazásokban való részvételéről.

Észrevételeiket várjuk az akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen.

A közgyűlés helyszínén lehetőség lesz a 2018-as és a 2019-es tagdíj befizetésére.

Programjainkat megtalálják az akarattyafurdo.wordpress.com honlapunkon és a Facebook-oldalunkon.

Tagtársaink részére lehetőséget biztosítunk a tagdíj csekken történő befizetésére, és megtehetik ezt átutalással is a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél vezetett 11712004-20074360 sz. számlájára. Az Egyesület céljait támogató minden befizetést és pénzügyi segítséget előre is nagyon köszönünk.

Kérjük, gondoljon ránk, amikor adója 1%-ának felajánlásáról dönt! Egyesületünk adószáma 18917499-1-19, ezt írja a rendelkező nyilatkozatra.