Elnökségi ülés január 26-án

A következő elnökségi ülés január 26-án 16 órakor lesz az Akarattya Klubban.

A javasolt napirend:

  1. A 2017-es programokról és 2018-as programjavaslatokról kiküldött kérdőívre érkezett válaszok áttekintése, kiértékelése.
  2. A 2018-as évre tervezett programok első tárgyalása
  3. Tagdíjfizetés helyzetének áttekintése.
    Szükség esetén döntés nemfizető tagok kizárásáról
  4. Egyéb kérdések
Reklámok

Egyesületi hírek

Az SZJA 1%-a

Nagy örömünkre szolgál, hogy Egyesületünk jogosultságot szerzett a jövedelemadó 1%-nak gyűjtésére.

A NAV értesítése szerint 2018 januárjában a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület felkerül a NAV listájára, így a 2018-ban a fizetendő jövedelemadó 1%-áról az érdeklődők rendelkezhetnek az Egyesületünk javára.  A 2018-ban befizetett adó 1%-át első alkalommal 2019-ben kaphatjuk meg. Az adó felhasználását a megfelelő  szabályok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási renddel  jár.

Kérjük minden aktív, adózó tagunkat, hogy gondoljon az Egyesületre és jelezze az adóbevallásában, hogy adója 1%-át az Egyesület javára kívánja juttatni. A további részleteket a honlapunkon tesszük majd közzé.

Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk teremteni programjaink kibővítésére, új rendezvények szervezésére

Kérdőív

Az elmúlt hónapban valamennyi tagunk megkapta azt a kérdőívet, amelyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy visszajelzést kapjunk 2017. évi munkánkról. A kérdőív a honlapon is megtalálható és könnyen kitölthető.

Az a célunk, hogy az éves közgyűlésen kívül is legyen lehetőségünk véleményük megismerésére. Szeretnénk megtudni, hogy mely programjainkat találták megfelelőnek, melyeket szervezzük meg 2018-ban is. Szeretnénk jövőre több tagtársunkat is bevonni a szervezési munkába és a lebonyolításba is.

A kérdőív kitöltésének nincs szoros határideje, azonban szeretnénk a 2018. februárban megjelenő Akarattyai Naplóban a kitöltött és visszaküldött kérdőívek értékelését bemutatni Önöknek, ezért örömmel vennénk a válaszukat még idén. A 2018. évi programjainkat, továbbá az önkormányzati támogatási kérelmet is a kérdőívekből származó tanácsok, vélemények alapján kívánjuk összeállítani.

Kérjük tehát, töltse ki és küldje vissza a kérdőívet, hogy Ön is részt vehessen az akarattyai rendezvények kialakításában!

Filmvetítés a Szépkilátásban

Novemberben ismét a filmvetítés hozott egy kis színt a ködös és sötét, késő őszi akarattyai létbe. A „Veri az ördög a feleségét„ című filmet láttuk.  Jól szórakoztunk, sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. Továbbra is készülünk filmvetítésekkel, várhatóan 2018. január végén, február elején kerül sor a következő alkalomra, amikor is az „Egy pikoló világos” című filmet szeretnénk levetíteni. A film rövid ismertetését és a pontos időpontot honlapunkon találják majd meg.

Közgyűlés 2017. október 21-én

A 2017. augusztus 12-i közgyűlésen elfogadott határozatok alapján benyújtottuk kérelmeinket a bírósághoz. A bíróság hiánypótlásra szólította fel Egyesületünket, ehhez ismételten közgyűlést kellett összehívnunk, ennek időpontja volt 2017. október 21-én.

Az itt történtekről külön cikkben kapnak részletes beszámolót.

A taglista pontosítása

Szintén novemberben postáztuk ki leveleinket, amelyeknek kettős célja volt. Egyrészt a címlista pontosítása, másrészt az elmaradt tagdíjak befizetésére szóló felhívás.

A tagnévsor folyamatos nyilvántartása minden egyesület számára elsődleges feladat. Amikor 2015-ben átvettük a taglistát a korábbi vezetéstől, sok olyan cím, név, elérhetőség szerepelt a listában, amely már idejét múlta. Időközben megváltozott a világ és sokat rendelkeznek már e-mail címmel is, ami jelentősen megkönnyíti, meggyorsítja az értesítési munkát és nem utolsó sorban olcsóbb is. Csak akkor tudunk pontos nyilvántartást vezetni, ha tagjaink közlik az adataikban beálló változásokat. Kérjük tagjainkat tegyék ezt meg!

Mivel Alapszabályunk szerint a tagdíjat nem fizetőket fel kell szólítanunk a fizetésre, ebben a levélben kértük tagjainkat az elmaradt tagdíjak rendezésére is. Várhatóan a jövő év januárjában vagy február elején tartjuk meg azt az elnökségi ülést, ahol a tagsággal kapcsolatos teendőket tekintjük át: kivezetjük a kilépni szándékozókat. Ez az elnökségi ülés nyilvános, a pontos időpontot és helyet a honlapon jelezzük majd.

Ádventi megemlékezések

Amikor a kedves olvasó ezt olvassa,  már lezajlott  a Nők a Balatonért Egyesülettel közösen szervezett két ünnep, amelyeket idén december 10-én és 17-én rendeztünk. A készülődésről külön cikket olvashatnak.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy honlapunkon mindig időben tájékoztassuk tagjainkat az aktuális akarattyai eseményekről. Látogassák tehát honlapunkat, így mindig tudhatják, hogy mi történik szeretett Akarattyánkon.

Ránky Emőke
ügyvezető alelnök

Adventi gyertyagyújtás

Az új betlehemünk

Az idei második gyertyagyújtás programját a Nők A Balatonért Egyesült (NABE) helyi csoportjával közösen szerveztük.

Ács Gábor egyesületi elnök köszöntője és adventi gondolatai után Jeromos ferences testvér szólt hozzánk. Beszéde végén Antione de Saint-Exupéry imáját olvasta fel nekünk, majd meggyújtottuk az adventi koszorún a gyertyákat.

Az akarattyai iskolások kedves és szép műsora után Pálinkás Ferenc tagtársunk előadásában hallhattuk Aranyosi Ervin adventi versét.

A süvítő hideg szelet mi sokkal jobban bírtuk, mint a gyertyák, pedig már háromra ott voltunk, hogy mindent előkészítsünk. Örömünkre szolgált, hogy a szép számban összegyűltünk, hogy közösen éljük át az ünnepi várkozás hangulatát, majd elfogyasszuk az enni- és innivalókat.

A következő vasárnap ismét találkozunk!

Képek is készültek!

Járuljon hozzá Akarattya képének formálásához!

Tisztelt Tagtársak!

Mint Önök előtt is ismert, az önkormányzatok ez év végéig kaptak határidőt a településképi arculati kézikönyv (TAK) megalkotására. Ez a kézikönyv foglalja össze azokat a szempontokat, amelyek egy település arculatának kialakítását határozzák meg. Megfogalmazásában, megjelenésében közérthető, nem jogi vagy műszaki nyelven írják. Ajánlásokat, követendő példákat tartalmaz, tehát nem kötelező jellegű. Ugyanakkor alapját képezi a témában megalkotandó településképi rendeletnek, ami azonban már nemcsak követendő, de kötelező is. 

Egyesületünk honlapján fórumot nyitottunk és a beérkezett – sajnos kevés – hozzászólást továbbítottuk az önkormányzatnak.

November 3-án volt az első települési fórum, ahol a helyszínen és előzetesen írásban mindenki kifejthette véleményét. Ezt követően további 8 nap áll rendelkezésére bárkinek hozzászólásra, akinek van elképzelése Akarattya jövőbeli arculatáról. Várjuk tehát hozzászólásukat, javaslataikat. 

A beérkezett ötletek feldolgozása után – várhatóan november végén – szembesülhetünk a konkrét tervezettel, ezt ismét 8 napos hozzászólási határidő követi. 

Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy beleszólásunk lehet kedves Akarattyánk arculatának kialakításába. A most létrejövő TAK és rendelet várhatóan hosszú időre meghatározza a fejlődésünket. Használja ki! Vegyen részt a közös munkában!

Várjuk hozzászólását!

Ránky Emőke

Kitüntetettjeink

Nagy megtiszteltetés és öröm érte a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tagjait a napokban. Balatonakarattya Község Önkormányzata a 2017. október 25-én tartott közmeghallgatáson hirdette ki, hogy kinek adományozott díszpolgári érdemérmet idén a település életében betöltött kiemelkedő szerepéért és munkásságáért.

Poszthumusz díszpolgári érdemérmet kapott Kara Koppány az Egyesület korábbi elnöke.

Díszpolgári érdemérmet kapott dr. Koltay József tagtársunk, aki nagyon sokat tett és tesz Akarattyáért.

Balatonakarattyáért érdemérmet kapott dr. Urvári Sándor tagtársunk.

Szintén Balatonakarattyáért érdemérem kitüntetésben részesült Hanák István, Kalcsó Zoltánné és Ladányi Imre is.

Szeretettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek!

Ismerjék meg tagjaink rövid életrajzát és örüljenek velünk!  

Kara Koppány élharcosa volt a rendszerváltás után a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület újra megalapításának, majd 1991 és 1997 között az egyesület elnöke volt. Jelentős szerepe volt határozott egyéniségének és kitűnő szervezőkészségének az egyesület megerősödésében. Ennek eredményként az egyesületet a helyi önkormányzat is elismerte és támogatta.

Dr. Koltay József aranydiplomás vízépítő mérnök, több mint ötven évet dolgozott a vízellátás és a csatornázás területén. Fontos szerepe volt az akarattyai törpevízmű, csatornázás és gázellátás megvalósításában. Akarattya krónikása, aki 13 kötetes helytörténeti gyűjteményében foglalta össze a település eddigi történetét. Munkássága, lokálpatriotizmusa, Balatonakarattyához való kötődése példaértékű. Mindent önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szakmai igényességgel, szívvel, lelkesedéssel cselekedett.

Dr. Urvári Sándor tornászedző, tanár, lokálpatrióta. Hét olimpián képviselte a magyar érdekeket a világversenyeken. A Nemzetközi Torna szövetség megbízásából oktató filmet készített, melyet angol nyelven a világ számos részén felhasználtak. 2000-ben magánerőből millenniumi parkot hozott létre Balatonakarattyán. A 2003-ban felavatott akarattyai tornászmúzeumba a tárgyakat maga gyűjtötte össze. Évtizedeken keresztül szervezte a Szent István-napi ünnepségeket, hagyományt teremtve ezzel a térségben. A függetlenné válás magját az emlékparkban ültették el, aláírásgyűjtéssel.