Advent a Honvéd Üdülőben

December 8-án estétől 10-én délig tartó programot kínál a Honvéd Üdülő.

adventi plakát kicsi

Információ az árakról: 88/620-484, a programról: 88/543-032
Szállásfoglalás kizárólag írásban: mhrkkk.rekreacio@mil.hu

További részletek a tájékoztatóban.

 

 

Hírdetés

Egyedül a végtelen égbolton

2017. november 30-án 17 órától kerül megrendezésre Kositzky Attila előadása Egyedül a végtelen égbolton címmel, a Honvéd Üdülőben.

Kositzky Attila altbgy _ plakát kicsi

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A gajda.fanni@mil.hu címen lehet jelentkezni név, lakcím, személyazonosító igazolvány száma megadásával. A járművel érkezők adják meg a jármű rendszámát is.

Járuljon hozzá Akarattya képének formálásához!

Tisztelt Tagtársak!

Mint Önök előtt is ismert, az önkormányzatok ez év végéig kaptak határidőt a településképi arculati kézikönyv (TAK) megalkotására. Ez a kézikönyv foglalja össze azokat a szempontokat, amelyek egy település arculatának kialakítását határozzák meg. Megfogalmazásában, megjelenésében közérthető, nem jogi vagy műszaki nyelven írják. Ajánlásokat, követendő példákat tartalmaz, tehát nem kötelező jellegű. Ugyanakkor alapját képezi a témában megalkotandó településképi rendeletnek, ami azonban már nemcsak követendő, de kötelező is. 

Egyesületünk honlapján fórumot nyitottunk és a beérkezett – sajnos kevés – hozzászólást továbbítottuk az önkormányzatnak.

November 3-án volt az első települési fórum, ahol a helyszínen és előzetesen írásban mindenki kifejthette véleményét. Ezt követően további 8 nap áll rendelkezésére bárkinek hozzászólásra, akinek van elképzelése Akarattya jövőbeli arculatáról. Várjuk tehát hozzászólásukat, javaslataikat. 

A beérkezett ötletek feldolgozása után – várhatóan november végén – szembesülhetünk a konkrét tervezettel, ezt ismét 8 napos hozzászólási határidő követi. 

Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy beleszólásunk lehet kedves Akarattyánk arculatának kialakításába. A most létrejövő TAK és rendelet várhatóan hosszú időre meghatározza a fejlődésünket. Használja ki! Vegyen részt a közös munkában!

Várjuk hozzászólását!

Ránky Emőke

Kitüntetettjeink

Nagy megtiszteltetés és öröm érte a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tagjait a napokban. Balatonakarattya Község Önkormányzata a 2017. október 25-én tartott közmeghallgatáson hirdette ki, hogy kinek adományozott díszpolgári érdemérmet idén a település életében betöltött kiemelkedő szerepéért és munkásságáért.

Poszthumusz díszpolgári érdemérmet kapott Kara Koppány az Egyesület korábbi elnöke.

Díszpolgári érdemérmet kapott dr. Koltay József tagtársunk, aki nagyon sokat tett és tesz Akarattyáért.

Balatonakarattyáért érdemérmet kapott dr. Urvári Sándor tagtársunk.

Szintén Balatonakarattyáért érdemérem kitüntetésben részesült Hanák István, Kalcsó Zoltánné és Ladányi Imre is.

Szeretettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek!

Ismerjék meg tagjaink rövid életrajzát és örüljenek velünk!  

Kara Koppány élharcosa volt a rendszerváltás után a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület újra megalapításának, majd 1991 és 1997 között az egyesület elnöke volt. Jelentős szerepe volt határozott egyéniségének és kitűnő szervezőkészségének az egyesület megerősödésében. Ennek eredményként az egyesületet a helyi önkormányzat is elismerte és támogatta.

Dr. Koltay József aranydiplomás vízépítő mérnök, több mint ötven évet dolgozott a vízellátás és a csatornázás területén. Fontos szerepe volt az akarattyai törpevízmű, csatornázás és gázellátás megvalósításában. Akarattya krónikása, aki 13 kötetes helytörténeti gyűjteményében foglalta össze a település eddigi történetét. Munkássága, lokálpatriotizmusa, Balatonakarattyához való kötődése példaértékű. Mindent önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szakmai igényességgel, szívvel, lelkesedéssel cselekedett.

Dr. Urvári Sándor tornászedző, tanár, lokálpatrióta. Hét olimpián képviselte a magyar érdekeket a világversenyeken. A Nemzetközi Torna szövetség megbízásából oktató filmet készített, melyet angol nyelven a világ számos részén felhasználtak. 2000-ben magánerőből millenniumi parkot hozott létre Balatonakarattyán. A 2003-ban felavatott akarattyai tornászmúzeumba a tárgyakat maga gyűjtötte össze. Évtizedeken keresztül szervezte a Szent István-napi ünnepségeket, hagyományt teremtve ezzel a térségben. A függetlenné válás magját az emlékparkban ültették el, aláírásgyűjtéssel.