Kisfaludy sétány: önkormányzati tájékoztatás

Behajtási engedély bevezetés tervezete.

A testület tavalyi év óta foglalkozik a Kisfaludy sétány megnövekedett gépkocsiforgalma miatt valamilyen korlátozó óvintézkedés bevezetésével. A forgalomkorlátozást indokolja, hogy az utóbbi időben nagyon megnőtt a gépkocsival behajtók száma. A látképben gyönyörködő látogatók viselkedése: a gyorshajtás, a fegyelmezetlenül a zöldterületen, a magaspart szélén parkolás, lakókocsival beállás, piknikezés, grillezés, szemetelés, hangoskodás stb. Sajnos az eddigi jóhiszemű kérés nem vezetett eredményre és a zöldterületet az autók sok helyen tönkretették, viselkedésükkel zavarták a nyaralók életét.

A tervezett forgalomkorlátozás bevezetését a legnagyobb körültekintéssel készítettük elő. Az önkormányzat feladata ebben az esetben is az itt lévők nyugalmának, biztonságának, értékeinek megőrzése.

Forgalomszervezési szakértőt kértünk fel a tervek elkészítésére. Figyelembe vettük a beérkezett levelekben kapott észrevételeket, javaslatokat. A megkapott észrevételből mindegyik verziót, ötletet, átbeszéltük a rendőrséggel és a közlekedési szakértőkkel, a tervezetet nemcsak a lakosok véleményezték, hanem a civil szervezetek is. Szinte valamennyi észrevételt sikerült hasznosítani.

Hiszen ugyanaz volt az álláspontunk, mint a Kara család és barátainak levelében megfogalmaztak, köszönjük szépen valamennyi észrevételt.

Figyelembe kellett venni azt is, hogy a közeljövőben el fog készülni a Balaton körüli bicikliút itteni szakasza is, melynek forgalomtechnikai tervei is elkészültek.

A Kisfaludy sétányt két korlátozás fogja érinteni. az egyik a zöldterület védelme, mely környezetvédelmi szempontok alapján korlátoz, a másik a gépkocsibehajtást korlátozza, forgalomtechnikai megoldásokkal és közlekedésbiztonsági javaslatokkal védi az itt élőket és ide csak ideiglenesen érkezőket.

Legelőször szeretném leszögezni azt a tényt, hogy Akarattyán is észrevehető változások zajlanak, nagyobb lett az ingatlanvásárlási kedv.

Nem csak a nyaralni vágyók, hanem a befektetési szándék miatt is több elhagyott ingatlan talált gazdára. A beszedett adók, a strandok látogatottsága is pozitív mérleget mutatnak. Elkerülhetetlen a változás, mely előnnyel és hátránnyal egyaránt társul.

Kérdés az, hogy a változásokat milyen módon és mennyi idő alatt tudjuk lereagálni.

Picit részletesebben a “miért ez, miért nem az” javaslat csomag.

Jelen levelünk kifejezetten a Kisfaludy sétány forgalmi helyzetének és parkolásának javaslataira ad tájékoztatást.

Miért nem a lakó pihenő övezet?

A Rendőrség és a közlekedési szakértő egybehangzó véleménye, hogy ezeknek a tábláknak a jogi hátterét nem ismerik az emberek, nem tiltó tábla, hanem korlátozó, és fogalma sincs senkinek, mit hol lehet, és hol van korlátozva.

Ezt elfogadtuk, hiszen nem kísérletezni szeretnénk, hanem hatékonyak és határozottak lenni a legjobb szakmai megoldás mellett.

A parkolók kialakítása a Kisfaludy sétányon, az úton és a hársfák közötti parkolás nem oldható meg, a terület közpark, véderdő besorolása sem teszi lehetővé a parkolók létesítését és a szintkülönbségeket figyelembe véve rendkívül veszélyes a fákra és gyökérzetükre nézve, valamint közlekedésbiztonsági problémákat is felvet. Viszonylag kevés és rendkívül szűk parkolók létesülhetnének, amikbe csak tolatgatva lehetne beparkolni, ez a sétáló, kerékpározó gyerekek, felnőttek között igen veszélyes. Ezt a testület nyugodt szívvel nem tudná támogatni.

Majdnem biztos, hogy nem lehet elsőnek kifogástalan korlátozást bevezetni.

Később a tapasztalatok alapján lehet szigorítani vagy lazítani a szabályokon.

A kerékpárút idevezetését is figyelembe véve sokkal több kérdésre kell válaszolni, és komplex anyagot készíteni.

A szakértők egyértelmű javaslata, is a behajtási engedély bevezetése, hiszen:

 • kevesebb autó jobb levegő,
 • autóval kijárt, tönkretett zöldterület helyreállítása
 • zajcsökkenés
 • közlekedés biztonságosabb lesz, kerékpáron, és gyalogosan is.
 • közbiztonság javulása, garázda, hangoskodó, autóból zenélő egyének eltűnése.
 • kevesebb szemét.

Tehát a szakértői javaslat szerint,

 a Thököly utcától a Balaton irányában behajtási tilalom lép érvénybe, kivéve kerékpárral, kivéve engedéllyel kiegészítő tábla kihelyezésével.

Az Iskola, Ady, Batsányi, Köztársaság, Brassó, Örs vezér, Hét vezér, Esze T, Toldi M, Késmárk utcák ezen szakaszaira is csak engedéllyel lehet behajtani.

Az engedélyeket az önkormányzat biztosítja valamennyi az érintett területen levő ingatlanok tulajdonosainak. Minden ingatlanhoz 3 behajtási engedélyt adunk.

A Brassó utcának a Kisfaludy sétány és Thököly u. közti szakasz a Rákóczi út fele lesz egyirányú. (Erre azért van szükség, mert a Brassó utcán érkeznek legtöbben a magaspart irányában és itt a kiegészítő táblás behajtani tilos kevésnek bizonyulna, hiszen ha egy behajtási engedélyes autó arra megy, akkor bátran mindenki követni fogja. A Brassó utca lakói ezt köszönettel támogatják. Ezen útkereszteződésnél viszont a parkolást jelezni lehet, így a kijelölt Rákóczi parki parkolóban meg is tudnak szabályosan állni.)

Az Iskola utca és Thököly utca kereszteződése előtt a Debreceni lejárónál, valamint az Ady Endre u. és a Thököly utca kereszteződésénél szintén alakítunk ki parkolót 4-4 gépkocsi részére, hogy ne terheljük a Rákóczi park parkolóját és feleslegesen ne autóztassuk az ideérkezőket.

Az önkormányzatra is több teher nehezedik, hiszen a parkolók kialakítása a szakemberek felkérése, behajtásra jogosultak regisztrálása, engedélyek legyártása mind-mind plusz költség és plusz munka.

Amennyiben javaslatunk elfogadásra kerül, úgy a rendőrséggel, a polgárőrséggel, és a hivatal kollégáival megfelelő rugalmassággal vállaljuk a szabályok megismertetését, bevezetését, ellenőrzését.

A forgalomtechnikai helyszínrajzot mellékelten megküldjük, melyet támogat a:

 • Szakértő
 • Rendőrség
 • Polgárőrség (egyhangúlag)
 • Nyugdíjas klub (egyhangúlag)

Alapvetően az itt élők és a környezet védelme érdekében készült.

Kérném szépen ezt a javaslatot támogatni, hiszen a testület azért foglalkozik ezzel kiemelt tempóval, mert annyi kérés, javaslat, petíció jött, a tarthatatlan állapotokról.

 

 

 

 

Ha május 1., akkor PÁLINKAVERSENY

Ez kedves szokássá vált, és ment is rendesen az elmúlt években, nagy és elfogadható mértékű érdeklődés mellett. Az idei valamilyen okból rendhagyó év volt, csupán 4 pálinkamintát kaptunk elbírálásra.

Végeredmény:

I. helyezett Vas Csaba – fügepálinkája
II.helyezett Vas Csaba – almapálinkája
III. helyezett Bocs Gábor barackpálinkája

Nem csökken lelkesedésünk, és 2020-ban jobb időjárást és naptári napot szemelünk ki május 1-re, így talán a régi létszám lesz ismét (30 feletti leadott mintaszám).

Pálinkás Ferenc

Koszorúzás a világháború végére emlékezve

margit vonal

A II. világháború végére Európában május 8-án, illetve egyes helyeken május 9-én emlékeznek.

Községünk a Margit-vonalon álló emlékműnél 8-án koszorúzott. Megemlékező beszéd hangzott el, amit néhány irodalmi idézet színesített. Egyesületünk képviselői is elhelyezték az emlékezés és tisztelet virágait az emlékműnél.

Az Önkormányzat, civil szervezetek, a Honvéd Üdülő képviselői hozzánk hasonlóan emlékeztek a szörnyű események lezárására, és az elhunytak emlékére elénekeltük a magyar Himnuszt.

Közgyűlési jegyzőkönyv 2019-05-04

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2019. május 4. napi közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Szépkilátás Bisztró, Akarattya Klub helyiség

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztja az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető:     Zsapka Beáta
2 fő jegyzőkönyvhitelesítő:       Horváth Ferenc és Tóth Zsuzsanna
A közgyűlés levezető elnöke: Nyitrai Jenő

A közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2019. május 4. napjára 17:00 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Napirend:

 1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 2. Egyéb kérdések

Ács Gábor megkérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e valakinek napirendi pont javaslata az elhangzottakon kívül?

Schneller István javasolja felvenni a napirendi pontokhoz az Árpád utca forgalmi rendjének ügyét.

Ács Gábor felteszi szavazásra a következő napirendi pontokat:

Napirend:

 1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 2. Árpád utca forgalmi rendjének ügye
 3. Egyéb kérdések

Megállapítom, hogy a napirendet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

1.) Első napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ács Gábornak, aki ismerteti az Egyesület pénzügyi beszámolóját.  Elmondja, hogy a tavalyi évben 4.367 ezer forint volt az egyesület éves bevétele. Nem részletezi teljeskörűen, mert mindenki megkapta papír alapon. Azért nagy vonalakban elmondta, hogy a helyi önkormányzattól 1.180 e forint összegű támogatást kapott, az egyesületi tagdíjbevétel 472 ezer forint és az SZJA 1 %-a amit az egyesület megkapott 132 ezer forint volt.

A tárgyévi eredmény: 273 ezer forint.

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek az előző közgyűlés óta elvégzett munkáról, ismerteti az Egyesület beszámolóját.

Ránky Emőke az alábbiak szerint számol be:

Ismerteti a felügyelő bizottság jelentését az Egyesület 2018. pénzügyi évi beszámolójáról.

A felügyelő bizottság megvizsgálta az Egyesület gazdálkodását, ennek során a nagyobb összegű tételeket, valamint szúrópróbaszerűen más tételeket ellenőrzött, és mindent rendben lévőnek talált. Az Egyesület gazdálkodása fegyelmezett és az éves záró eredmény pozitív: 4.367 e Ft bevétel és 4.094 e Ft kiadás, amiből 3.998 e Ft a közhasznú tevékenység ráfordításai.

Ismerteti a szervezet tevékenységét, eddigi eredményeit

Kovács László tagtársunk előadássorozata: Európán keresztül vízi úton (4 alkalom).
Beszélgetés a kiadóval: Kállay Szilárddal Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül című könyvéről.
Tücsökmuzsika a Kossuth-díjas Gryllus Vilmossal.
Tornát szerveztünk a Magasparton 2018. július-augusztus hónapban 8 alkalommal.
Futóversenyt és Függetlenség napi Úszóversenyt rendeztünk minden eddigit meghaladó részvétellel.
Megrendeztük az első víziröplabda versenyt a Bercsényi strandon.
Beszélgetés a beszédről címmel logopédiai problémákat tárgyaltunk meg szülőkkel, nagyszülőkkel Szamosközi Alice logopédus segítségével.
Bemutattuk Oberfrank Pál művész urat.
Kiadványt adtunk ki egyesületünk 90. születésnapjára.
Ünnepi közgyűlést tartottunk alapításunk 90. évfordulója alkalmából.
Felavattuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrát, amelyet közadakozásból finanszíroztunk.
Rendbe tettük a Rákóczi parkban a szobor környezetét társadalmi munkában.
Támogattuk az európai hírű akarattyai lábteniszversenyt pályafelújítással és a lezáró ünnepséget (vendéglátással).
Támogattuk az egyesületünk 90. évfordulójára Akarattyán rendezett helytörténész találkozót.
Koszorúztunk május 9-én, október 23-án.
Egy ádventi megemlékezést szerveztünk, társadalmi munkában.
Minden rendezvényen részt vettünk, amely településünkön megrendezésre került.
Az Akarattyai Naplóba minden rendezvényünkről színes beszámolót írtunk.

Határozati javaslat: az Egyesület 2018. évéről szóló beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

1/2019.(IV.04.) számú Határozat
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2018. évéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

2.) Második napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Schneller Istvánnak, aki felvázolja kétségeit az Árpád út forgalmi rendjével kapcsolatosan. Elmondja, hogy nagyon veszélyes az útszakasz, valamit tennie kellene az önkormányzatnak. Véleménye szerint lehetne akár fekvőrendőrt is kihelyezni az úttestre. Javasolja, hogy írjon az egyesület levelet az önkormányzat részére. A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag támogatják.

Felveti még a Bezerédi strandon lévő játszótér állapotát és kéri az egyesületet, hogy egyeztessen Kenesével, hogy a játszótérre még egy hinta felkerüljön.

3.) Harmadik napirendi pont

Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek a 2019-es év programjairól: 

február 23. szombat Krúdyval a vörös postakocsin (irodalmi műsor)
március 2. szombat Részvétel a kolbásztöltő verseny a Honvéd Üdülőben (a jelentkezés lezárult)
március 23. szombat TeSzedd! szemétgyűjtés (az Önkormányzattal és az akarattyai egyesületekkel együttműködve)
május 1. szerda Ünnepségen és főzőversenyen való részvétel
május 4. szombat Közgyűlés, a 2018. évi beszámoló elfogadása
május 9. csütörtök Koszorúzás
május hónapban Az önkormányzatnak átadott 5 db pad felavatása
június hónapban Megyeri Gábor szobrász kiállítása a Szépkilátás Bisztróban
június 21. péntek Gyermekműsor a Körszínpadnál kora este, majd tűzgyújtás, szalonnasütés Szent Iván-éjen
július 13. Emlékest Kodolányi János születésének 120. halálának 50. évfordulóján (szervezés alatt)
július/augusztus szombatonként: „Tornázz velünk a Magasparton”
július 27. szombat „Fuss velünk a Magasparton”
augusztus 3. szombat Függetlenség napi úszóverseny
augusztus 10. szombat Éves közgyűlés, koszorúzás a Rákóczi-szobornál a Rákóczi-év alkalmából
október 23. szerda Koszorúzás
december hónapban Egy ádventi várakozás (műsor és vendéglátás)

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

Húsvéti tojáskeresés Akarattyán

Egyesületünk anyagi támogatást nyújtott a nagyszerű gyerekprogramhoz, amit Evans Ildikó hagyományosan, évről-évre óriási sikerrel (és sok munkával) szervez meg az akarattyai családok számára.

Örömmel tesszük közzé az alábbi köszönő levelet.

img_8305

Tisztelt Fürdőtelep Egyesület!

Szeretném néhány sorban megköszönni Önöknek a támogatást, melyet a húsvéti partyhoz nyújtottak.

Húsvét hétfőn több mint 50 gyerek és szüleik jöttek el a Rákóczi parkban, immáron harmadik alkalommal megrendezett tojáskeresésre és partyra.

Gyönyörű idő,  egy nyuszi, egy csibe és sok-sok finomság, édesség fogadta őket. Ez utóbbi finomságok az egész játszótér területén voltak elrejtve, és a party kezdetén a nyuszi és a csibe segítségével kereshették meg a gyerekek.

Ezt követte sok mókás és sportos játék, előre megtervezett csapatversenyek, még az apukákat is fitten tartó talicskaverseny!

img_8306-1.jpg

Volt tombola, csomagolós játék és sok más, rengeteg nyereménnyel.

Egy percet sem unatkoztak az ott lévők, a felajánlásoknak köszönhetően pedig sok finom sütemény érkezett. A piñata szétverése zárta a délutánt.

Várjuk és készülünk a következő hasonló eseményre, a Halloween partyra, melyet október 31-én rendezünk a parkban. A negyedik húsvéti partyt pedig egy év múlva tartjuk.

Köszönettel,
Evans Ildikó

Kisfaludy sétány és környéke forgalma

FRISS INFORMÁCIÓ:

Május 8-án (az előre tervezett ülésen) a Kisfaludy sétány forgalmát szabályozó rendeletet nem tárgyalta a képviselő-testület. Az ebben a témában és a település forgalomszervezésével más témákban beérkezett nagy számú javaslat és észrevétel feldolgozása után térnek majd vissza erre a témára. Amint elkészül a szakmai anyag, az ismét megbeszélésre kerül, illetve lehetőségünk lesz azt véleményezni. A Fürdőtelep Egyesület jelenlévő képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a napirendre tűzés időpontját előre megtudhassuk.

Kedves Tagtársak!

Szombati (2019. május 4.) közgyűlésünkön rövid tájékoztatást kaptunk a Kisfaludy sétány és közvetlen környéke forgalmának csökkentéséről. Ezt követően a két mellékelt anyagot küldte meg az elnökségnek a Polgármesteri Hivatal.

Azzal a kéréssel tesszük közzé, hogy várjuk az egyesület tagjainak véleményét és hozzászólását. Kérjük, hogy ezt közvetlenül a Polgármesteri Hivatal hivatal@balatonakarattya.hu címére küldjék el, másolattal az akarattyafurdo@gmail.com egyesületi címre.

A tervek szerint a képviselő-testület jövő szerdán (május 8-án) délelőtt tárgyalja a témát.

Üdvözlettel,

Elnökség

Előterjesztés Kisfaludy sétány 2019-05-08

forgalomkorlátozási rendelet kiegészítése