A vörös postakocsi Akarattyán

postakocsi-rajz-ff-0000020197

A magyar próza ünnepe alkalmából  a Vörös postakocsi február 23-án 17 órakor megáll Akarattyán a Kodolányi Háznál a Batsányi János utca 46. alatt.

Balatonfüred felől érkezik, utasai között ott lesz majd Rezeda Kázmér, Bánatváriné, Majmunka, a rejtélyes Szindbád és még sokan mások.

A postakocsi bakján ezúttal dr. Praznovszky Mihály ül, aki majd vidám, szomorú és pikáns történeteket mesél a híres fogat tulajdonosáról, Krúdy Gyula úrról.

A belépés díjtalan.

Reklámok

2018. adventi esték

Szeretettel várunk mindenkit az adventi vasárnapokon délután 4 órától a Rákóczi parkban!

2018-advent-IMG_5051

Szoboravató ünnepségünk

ELŐZMÉNYEK

Magyarországon igen sok településen vannak a fejedelemről elnevezett terek, utcák, utak. A statisztikai adatok szerint Rákóczi fejedelem nevét viselik a leggyakrabban hazánkban a közterületek.

E felsorolásból kedvenc településünk, Balatonakarattya sem marad ki, hiszen a Rákóczi park egyike a – különösen tavasztól őszig – leggyakrabban látogatott helyszíneknek. Itt állt évszázadokon keresztül a Rákócziról elnevezett szilfa, és itt találhatók e fának már sajnos életet nem hordozó maradványai is, méltón védett elhelyezésben.

Amikor felmerült a gondolat, hogy a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület fennállásának 90 éves ünnepén szoboravatás is legyen, akkor a kezdetektől fogva nagy lelkesedést mutattunk az ügy iránt a vezetőségi ülésen, és közadakozásból megvalósítani kívánt bronz mellszobor készíttetésének és felállításának költségeire – itteni lakos és nyaraló körökből – a szponzori felajánlások gyűjtését.

A példaértékű összefogás eredményeként a terv megvalósításához szükséges összeg igen hamar összejött. A szoboravatást követően, napokon belül felállításra kerülő posztamensen szereplő adományozói listánál némileg bővebb az adakozók száma, de többen nem kívántak név szerint szerepelni a felsorolásban.

A NAGY NAP

Szép és változatos műsort állítottunk össze a szoboravatás méltó módon ünnepélyessé tételére, amihez a Jóisten is hozzájárult az aznapi ragyogó napsütéssel.

Az alkalomhoz méltó, ünnepélyes megemlékezésen Stipitz Árpád atya megáldotta Rákóczi mellszobrát, és voltak meghívott fellépőink is:

 • Matus Mihály úr, tárogatóművész
 • Ács Gábor úr, egyesületi elnök
 • Matolcsy Gyöngyi asszony, polgármester
 • Négyesi Lajos úr, hadtörténész, a hadtudomány doktora
 • Berek Lajos úr, szobrászművész
 • Martényi Árpád úr, a Rákóczi Szövetség alelnöke
 • Mráz Mira kisasszony, akarattyai kötődésű kisdiák
 • Meskó Bánk úr, előadóművész
Matolcsy Gyöngyi, Ács Gábor, Martényi Árpád és Piros Ottó ezredes leplezte le a szobrot

A Himnusz közös eléneklése mellett, ami engem mindig erős érzelmi hálóba von, nekem Mráz Mira fellépése a legemlékezetesebb, aki Rákóczi imáját mondta el. Ezt szeretném idézni is Önöknek.

Ima a hazáért

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Mi, akik ott voltunk, igen jól éreztük magunkat és – mint a szervezők egyike – nagy örömmel osztom meg a gondos szervezésért kapott dicséreteket azokkal, akik ezen együtt dolgoztunk.

E jeles eseményt még emlékezetesebbé tette a Szépkilátás Bisztró és Egyesületünk állófogadásra szóló meghívása.

Hagyományőrző huszárok Rákóczifalváról

Rákóczi fejedelem szellemi hagyatéka frissen él környezetünkben. Az ehhez kapcsolódó következő esemény a Rákóczi emlékfával rendelkező települések V. országos találkozója lesz idén ősszel, amit Balatonakarattya Község Önkormányzata szervez. Ez az ünnep is méltó módon élteti tovább a Rákóczi legendát.

Pálinkás Ferenc

További képek

Ács Gábor köszöntője a szoboravatáson

Hölgyeim és uraim, kedves vendégek!

Nagy tisztelettel és őszinte örömmel köszöntöm Önöket a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnöksége nevében, II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felavatása alkalmából.

Szeretlek Hitvesem. Szeretlek gyermekem. De mindenek fölé helyezem szép Magyar Hazámat!” – II. Rákóczi Ferenc fejedelem így köszönt el családjától, amikor harcba hívta a haza.

Őszinte örömmel állok itt Önök előtt, mert megvalósult egy álom, amit több ismerősömmel már régóta tervezgettünk. A Fürdőtelep Egyesület elnöksége pozitívan fogadta az elgondolást, felkarolta azt, és viszonylag rövid idő alatt – KÖZADAKOZÁSBÓL – összegyűlt a szükséges pénzösszeg. Ezúton is szeretném megköszönni minden adományozónak a támogatását.

Hölgyeim és uraim!

Az őseink tisztelete a jövőnk reménysége.

A Rákóczi szabadságharc a leghosszabb szabadságharcunk volt. A függetlenségért vívott nemzeti küzdelmeink nem szabad, hogy feledésbe merüljenek.

Ha nem küzdöttek volna Hőseink a szabadságharcok során oly önfeláldozóan, talán már nem is lenne Magyarország és nem beszélnénk magyarul.

Rákóczi visszaadta a nemzet önbecsülését, önmagába vetett hitét, kiegyenesítette gerincét. Megmutatta az elnyomóinknak, hogy nem tehetnek meg bármit, nem tűrjük az igát, él még a magyar virtus.

Ha elődeink nem cselekedtek volna úgy, ahogy tették, akkor most nem tartanánk itt, ahol tartunk.

Rákóczi Ferenc, a nagyságos vezérlő fejedelem, ahogy népe nevezte, történelmünk kiemelkedő személyisége, igazi hazafi, aki Európa egyik leggazdagabb embere volt, és mindenét feláldozta a szabadságért. Nemcsak a vagyonát, de még a családját is.

Megtarthatott volna mindent, ha hűségesküt tesz a Habsburgoknak és behódol, képes volt visszautasítani a császár kegyelmét és nem tette, helyette Rodostóban szegényen halt meg.

Az emberi erények nem öregszenek és nem mennek ki a divatból!

Balatonakarattya egy nagyon fiatal település, nincs történelme, viszont van egy legendája. Rákóczi valaha kikötötte lovát ehhez a nagy szilfához. Lehet, hogy igaz, az is lehet, hogy nem. A hadvezérei egészen biztosan jártak itt Vak Bottyán és Béri Balog Ádám.

Jelenünk a múltból gyökerezik. Az elődök cselekedeteit ismerve és tisztelve, rájuk emlékezve lehet erőt meríteni napi problémáink megoldására is. Úgy gondolom ezt a legendát ápolni kell, és tovább adni a következő nemzedékek számára.

Ezzel a szoborral nyomatékot adtunk a múltnak, és reménységet a jövőnek.

Rákóczi volt a legtisztességesebb államférfi az egész magyar történelem során!

Számomra ő a legnagyobb magyar!

Kérem Önöket, azt adják át az utódaiknak, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék meg, hogy Magyarországon élhetnek. Őrizzék meg értékeit és emlékeit.

Mindehhez kívánok sok sikert, és örömteli szép jövőt.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Cum Deo pro patria et libertate!   Istennel a hazáért és a szabadságért!

Előadás a hallási problémák gyógyításáról (Szamosközi Alice)

Kellemes és hasznos szombat délutáni programunk volt július 7-én, meghívott vendégünk, Szamosközi Alice logopédus társaságában.

Nagyon érdekesen, vetítéssel szemléltetve beszélt vendégünk a különböző fokú hallási problémák gyógyítási lehetőségeiről. Több évtizedes szakmai tapasztalata, rengeteg gyerekkel és felnőttel végzett munkája alapján ismertette a beszédértés és a beszédkészség javításának módszereit. Magas műszaki színvonalú hallókészülékek és operációs lehetőségek állnak rendelkezésre már manapság e területen is. A hallgatóság között akadtak lelkesen jegyzetelő anyukák és nagymamák, hozzászóló és kérdező zenepedagógus és gyógytornász is. Az előadást követő párbeszédnek alig akart vége lenni. A kérdések egy részére az előadó férje, dr. Jóri József, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, az implantációs műtétek szaktekintélye válaszolt.

Köszönjük vendégünknek a sok érdekes információt és a kérdéseinkre adott alapos válaszokat, Szabadyné dr. Békési Magdolna tagtársunknak pedig a szervezést és a beszélgetés levezetését!

Tornázz velünk!

Még nem késő a jó formáért tenni, és ez a kis mozgás a már elért eredmények megőrzésében is segít.

Várjuk a mozogni vágyókat szombatonként 8 és 9 óra között a Kisfaludy sétányon a kilátónál. Először június 30-án találkozunk, és augusztus 18-áig abba se hagyjuk!

Korhatár nincs, a részvétel ingyenes, egy polifoam és két félliteres víz (súlyzónak is) hasznos.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Szamosközi Alice „Beszélgetés a beszédről” címmel tart előadást

Szamosközi Alice az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott logopédia szakos tanár, a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika logopédusa. Rendszeres előadója a hazai egyetemeknek; a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság vezetőségi tagja. Munkássága elismeréséül 2007-ben Kempelen Farkas Emlékéremmel tüntették ki.

Korábban az általános logopédiai feladatok mellett elsősorban a diszlexia, diszgráfia terápiája volt a szakterülete. Jelenleg a megkésett beszédfejlődésű és hallássérült gyermekek gyógyításával és (re)habilitációjával foglalkozik.

A súlyos fokú hallássérültek, siketek számára a tökéletes beszéd elsajátítása a hallási kontroll hiányában a kilencvenes évek közepéig szinte lehetetlen volt: ezek a gyerekek siketnémává váltak. Az utóbbi években a technika fejlődése olyan eszközt adott a kezünkbe – a cochlearis implantátumot -, amellyel szinte minden siketen született gyermek képes elsajátítani a beszédet. Mivel a nyelv, illetve a beszéd elsajátítása életkorhoz kötött, ezért a siket gyermekeket, elsősorban objektív hallásvizsgálatokra alapozott biztos diagnózis birtokában, célszerű minél korábban implantálni. Felnőttek esetében is lehetséges és eredményes a műtéti segítség.

2018. július 7-én (szombaton) 17 órakor a Szépkilátás Bisztróban találkozunk Szamosközi Alicével, aki a Fürdőtelep Egyesület felkérésére háromnegyedórás előadásában a beszédkészséggel, beszédértéssel foglalkozik.

Több évtizedes gyakorlati tapasztalatát osztja meg velünk az életből vett példákon keresztül, beleértve a beszédhibák javítását is.

Ezt a programot könnyű szívvel tudjuk ajánlani minden szülőnek, nagyszülőnek és érdeklődőnek, mivel gyerekeink nyelvi tudása, beszédkészsége az egyik legfontosabb terület számunkra. Az előadást követően kérdéseket is feltehetünk majd.

Várunk tehát minden érdeklődőt szeretettel. A részvétel ingyenes.

Nyári programjaink

Kedves Olvasók!

Ezennel jelezzük, hogy 2018. május 30-án az Önkormányzat elbírálta a 2018. évi támogatási kérelmünket, és 1 millió 180 ezer forint támogatást nyertünk el az erre a szezonra tervezett programok, illetve a működés finanszírozására. Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani ezért, és reméljük, hogy a megrendezésre kerülő programok az itt élők és nyaralók, valamint az ide látogató érdeklődők szórakozását, kikapcsolódását, felfrissülését szolgálják.

A támogatás mértékének megfelelően a Napló 2018. március–áprilisi számában megjelent rendezvénytervezetben szereplő listát módosítanunk kell, így az Oberfrank Pállal tervezett programunkat töröljük.  Megértésüket köszönjük.

Továbbra is várjuk Önöket a többi programra:

 • szombat reggelenként 8-kor torna a Magasparton (jún. 30–aug. 18.)
 • július 7. „Beszélgetés a beszédről” Szépkilátás Bisztró 17 óra
 • július 28. „Fuss velünk a Magasparton” 10 óra
 • augusztus 4. „Függetlenségnapi úszás” 10 óra
 • augusztus 11. Ünnepi közgyűlés, II. Rákóczi Ferenc mellszobrának leleplezése

A további részletekről szórólapokon tájékoztatjuk Önöket.

Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Ránky Emőke
ügyvezető alelnök

 

 

 

Tücsökmuzsika hangolt minket jókedvre

Nagyon szeretem a citerámat, kicsit másképpen játszom rajta, mint a népzenészek, de a hangszer azonos. A budapesti tücsökmuzsika címet azért is választottam, mert (aki nem tudna latinul) gryllus jelentése tücsök.

Ezzel az idézettel csábítottuk a közönséget Gryllus Dániel április 5-ei estjére a Szépkilátásba. Szép számban gyűltünk össze, és nem csalódtunk várakozásainkban.

A felnőtteknek szánt műsorban Ady, Kányádi, Szabó Lőrinc, Arany János és Weöres Sándor versei, valamint Örkény István egypercese mellett bibliai versek megzenésített változatait is élvezhettük.

Az est létrejöttét dr. Szerdahelyi Miklósnak, köszönhetjük, aki – húsz év itteni nyaralás után – tavaly költözött feleségével, Katalinnal Balatonakarattyára, és régi barátságot ápolnak Gryllus Dániellel.

Az 1969-ben alakult Kaláka együttes 2000. március 15-én, 30 éves jubileuma alkalmából Kossuth-díjat kapott, 2004-ben Prima Primissima kitüntetést, 2014-ben pedig Magyar Örökség Díjat vehettek át.

Kányádi Sándor írt róluk: „A Kaláka együttes elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak.”

Gryllus Dániel  furulyán, citerán, pánsípon, klarinéton és tárogatón játszik. Az akarattyai estre két citerát hozott magával. Az előadás közben bemutatta a hangszereket, mesélt történetükről, és a művek keletkezésének, előadásainak érdekes részleteit is megosztotta velünk.

Kedves Gryllus Dániel köszönjük a szép estét!

Gryllus Dániel: Budapesti tücsökmuzsika

Gryllus Dániel hozza el nekünk citeráját és énekét április 5-én este 6 órára a Szépkilátás Bisztróba.

Nagyon szeretem a citerámat, kicsit másképpen játszom rajta, mint a népzenészek, de a hangszer azonos. A budapesti tücsökmuzsika címet azért is választottam, mert (aki nem tudna latinul) gryllus jelentése tücsök.

A felnőtteknek szánt műsorban Ady, József Attila, Kányádi, Morgenstern, Szabó Lőrinc és mások írásai mellett bibliai versek is elhangzanak.

Mindenkit szeretettel várunk!

A belépés díjtalan.