Hozzászólási lehetőség: Akarattya környezetvédelmi programja

Kedves Tagtárs!

Balatonakarattya Község Önkormányzata elkészíttette a település környezetvédelmi programjának munkaanyagát. Ennek előzetes véleményezésére felkérte a település civil szervezeteit. A vélemények ismeretében fogják képviselőink megtárgyalni az anyagot, majd a döntés után megküldeni a szakhatóságok részére.

A munkaanyagot innen lehet letölteni: https://drive.google.com/file/d/1HJFNRsB-I3T04Enc0EH2q5lSV87Moz_x/view?usp=sharing

Véleményét, hozzászólását december 5-éig várjuk az akarattyafurdo@gmail.com címen.

Tisztelettel,

Elnökség

Hírdetés

Közgyűlésen feltett kérdések (2022. aug.)

Szeptember 28-án megbeszélés volt az Egyesület elnöksége és Balatonakarattya Község Önkormányzata között a tagjainkat foglalkoztató kérdésekről, problémákról.

Az alábbi összefoglalót készítettük a megbeszélés után, és küldtük el Polgármester Asszonynak.


A Fürdőtelep Egyesület 2022. augusztus 13-i közgyűlésén elhangzott lakossági kérdések, amelyekre az Önkormányzat írásos válaszát várjuk:

  1. Mi az Önkormányzat elképzelése a Bezerédj strandbejárón tapasztalt tarthatatlan állapot rendezésére? Itt a rendkívüli módon lerobbant, korszerűtlen és meggyőződésünk szerint az érvényes egészségügyi szabályozásnak csak nyomokban megfelelő büfésorra gondolunk.
  2. A készülő környezetvédelmi program megalkotásával kapcsolatban tagunk Vajdovicsné Vissy Erzsébet környezetvédelmi szakember (Kisfaludy Strobl Zsigmond unokája) szívesen felajánlja segítségét.
  3. Milyen formában lesz elérhető az MNB előtti parti sáv? Lesz-e strand az MNB Oktatási Központ vendégei számára? Ha igen, külsösök milyen feltételekkel használhatják? Mint meghirdették, sok munkalehetőség adódik majd az új komplexum működésekor. Az álláspályázatok hol és mikor lesznek elérhetők?
  4. Tudomása van-e az Önkormányzatnak arról, hogy a volt Bencés üdülő helyén épülő beruházáshoz hozzákezdenek-e idén? Mi lesz a nagy parkoló ígért rendbetételével?
  5. Van-e bármilyen jogi eszköze, vagy más megoldási lehetősége községünk vezetőinek arra vonatkozóan, hogy a volt NAPFÉNY ABC jelenleg ismert lerobbant, korszerűtlen állapota javuljon? Ez a kereskedelmi egység jelen állapotában, a választék hiányosságával, árszínvonalával és higiéniai állapotával községünk szégyenfoltja.
  6. Kerékpárral és részben gépjárművel is szinte járhatatlan a Gumirádli felé vezető Aligai út. Mikorra tervezi az Önkormányzat az út rendbetételét? A Gumirádli strandon nincs mindig szolgáltatás. Több alkalommal nem volt nyitva a WC és a Büfé sem.
  7. Mi az Önkormányzat álláspontja a Csomai Dávid által tervezett, a magasparti Kilátótól az alagút felett átvezető – leromlott állagú – lejáró  közmunkával történő rendbetételével kapcsolatban? Támogatja-e, ha igen, milyen formában?

Jelen levelünkkel írásban is megerősítjük, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben – eddig sem a szándékunk hiányzott erre vonatkozóan – részt kívánunk venni településünkkel kapcsolatos döntéselőkészítési munkákban. Igényeljük, hogy az Önkormányzat kérje ki és mindenkori döntéshozatalában vegye figyelembe a Fürdőtelep Egyesület véleményét a fontosabb kérdésekben, hiszen az minden esetben a lakó- és üdülő közösség véleményét is képviseli. Tagságunk véleményét is tolmácsolva, de saját álláspontunkat is jelezve, ismételten tisztelettel meghívjuk a képviselő testület vezetőit és tagjait az általunk szervezett programokra, hangsúlyozva, hogy ezek megvalósítását  több esetben éppen az egyesületnek  megítélt éves támogatási összegek tették lehetővé.

Mindenképp hasznosnak tartanánk, ha negyedévenként módot kapnánk a közvetlen beszélgetésekre, megítélésésünk szerint sokat segítene a megfelelő kommunikáció kialakításában.


Az Önkormányzat válaszát is itt fogjuk közzétenni.

November 28-án az alábbi szövegű emlékeztető levelet küldtük ebben az ügyben:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

Éppen két hónapja (2022. szeptember 28-án) kaptunk időpontot a Polgármester Asszonnyal folytatott megbeszélésre, amikor  feltett kérdésekre írásos választ igényeltünk. Sajnos a mai napig nem kaptunk választ. 

Alapszabályunk szerint tevékenységi körünk az érdekvédelmi tevékenységet is magában foglalja, tagjaink joggal várják el, hogy eljárjunk érdekükben és legalább minimális szinten informálva legyenek az őket érintő helyi történésekről.

Írásos kérdésmegválaszolásuktól ezek után nem tekinthetünk el.

Üdvözlettel: Ránky Emőke ügyvezető


Amint érkezik válasz, itt fogjuk közzétenni.

Lakópark épül Akarattyán

A Fürdőtelep Egyesület részéről részt vettem a 2022. 04. 08-án Akarattyán A Szinorg Universal Zrt. által tartott tájékoztatón.

A Szinorg Universal Zrt. Debrecen szervezetén belül működő Szilaton Kft. végzi a Balatonakarattyán tervezett lakópark-beruházást. A beruházás a 2936/4, 2934/8, 2944, 2945, 2946 és 2949 hrsz. területeket érinti.

A tervezett beruházás bekerülése várhatóan 13–14 milliárd forint, amiből 99 lakás és 160 parkoló épül, amelyek a lakások alatt kerülnek kialakításra. A beépítettség 22,06 % lesz, ami kisebb, mint amit szabályozás lehetővé tenne. (A beruházással kapcsolatosan a HÉSZ módosítására nem került sor.)  Az épületek a lejtős területnek megfelelően teraszszerűen lesznek kialakítva, és maximum 3 szintesek lesznek. Az épületek tetejére zöld megoldás kerül. A lakások 75 m2, 3 szobásra tervezettek.  A területet a jelenleg névtelen zsákutcán lehet majd gépkocsival megközelíteni. A terveket a BORD Stúdió, Bordás Péter készítette. Az építkezés várhatóan 2022 őszén kezdődik, és 2024 őszén fejeződik be.

A beruházó mintegy 100 millió forintértékben felújítja a jelenlegi „nagy parkolót”: közvilágítást alakít ki, a szegélyeket megszünteti, virágosít. Az elárusító pavilonok mögött 25 új parkolót létesít. A lejárót is rendbe teszik, itt is lesz közvilágítás. A jelenlegi zsákutcát a munkák végeztével a beruházó felújítja. A Balatoni utca nem lesz építkezési terület.

A fentiek alapján mintegy 400–600 fővel növekszik meg a környezeti terhelés 2024-től, ami nemcsak a Bercsényi strandra, hanem az ellátásra is jelentős befolyással lesz.

Ránky Emőke

Falukönyv – Akarattyai Találka

Nagy örömmel értesítjük az akarattyaiakat, hogy a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021) című pályázati kiírásra

Falukönyv – Akarattyai Találka
címmel benyújtott pályázatunk 1 millió 950 ezer forint támogatásban részesül.

A támogató okirat kiadása folyamatban van, a részletekről hírrel leszünk. Egyesületünk fennállása során ilyen nagyságrendű támogatásban nem részesült. Kiemelt fontosságú ez a támogatás számunkra, mert ezáltal lehetőség nyílik régi, dédelgetett álmunk megvalósítására: Falukönyv készül Akarattyáról!

Az összeg – bármennyire is hatalmasnak tűnik – nem elegendő egy igényes könyv kiadása valamennyi költségének fedezésére, azonban biztos alapot teremt arra vonatkozóan, hogy az Egyesület 95. születésnapján együtt élvezhessünk majd ezt a várhatóan gyönyörű kiadványt szeretett Akarattyánkról.

További pályázati hír:

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2022) keretében a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022” keretében

Bútorbeszerzés az Egyesület irodahelységébe címmel
350.000 forint összeggel

A pályázat befogadása megtörtént, várakozunk az eredményre.

Meghívó közmeghallgatásra

MEGHÍVÓ

Balatonakarattya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2021. szeptember 29-én (szerdán) 17.00 órakor
képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 8. (Szépkilátás Bisztró kerthelyisége)

Napirend:

1./ Közmeghallgatás.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Az ülésre ezúttal tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Balatonakarattya, 2021. szeptember 14.

            Tisztelettel:

                                                                                                     Matolcsy Gyöngyi
polgármester