Harmadik Advent a Fürdőtelep Egyesület és a NABE közös rendezésében

Szépen összegyűltünk a harmadik gyertya meggyújtására ezen az adventi vasárnap délután. Hideg volt és fújt a szél is, mégis sokan szorgoskodtak, a Kőrszínpad berendezésén. Előkerültek a régebbi – Árpád Atya által ajándékozott – betlehemi fafigurák és kikészítettük az új, a gyerekek által készített nagyobb betlehemi alakokat, amik békésen vártak Miklós Atya megszentelésére. A kisiskolások műsora nagy sikert aratott. Köszönet jár érte a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Fekete Ágnesnek. Dudás Dalma Dragomán György Kókusz című novelláját olvasta fel, majd Thury Attiláné Zsuzsi megismertetett bennünket az adventi koszorú eredetéről és elmesélte “A négy gyertya történetét”.

Finomabbnál finomabb sütemények feledtették a hideget, de készült forralt bor és tea is. (Köszönjük Revuczky Karionnak a megfelelő edények kölcsönzését) Óriási köszönet illeti Sass Tímeát, aki több tálca nagyon finom – még meleg – karácsonyi fánkkal lepte meg az ünneplőket és persze a baracklekvár sem maradhatott el.

Később megérkezett Miklós Atya is, aki a szeretet fontosságáról beszélt, Füle Lajos: Futás című versét mondta el, nagy empátiával Köszönet a segítőknek, mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a harmadik adventi várakozás szeretetben, jó hangulatban teljék el.

Ránky Emőke

Az idei adventre régi álmom vált valóra, végre elkészült  egy új Betlehem, egykori óvodásom, Varga János (Janó) jóvoltából. Janó furnérlemezből kivágott figuráit az iskola kis  művészeti-s alkotói festették ki. A Szent család, a három királyok, a pásztor és a kisbárány csodaszépre sikerültek. Ígéretet kaptam, hogy jövőre méltó “istállócskában” helyezhetjük el a Miklós Atya által  megáldott  akarattyai Betlehemet. Jelenleg az új Községház üvegfolyosója mögött látható. Köszönet az iskola igazgatójának, Bezeréti Katalinnak és a felkészítő, művészeti tanárnak, Kelemen Marcellnak a segítségét. Közreműködő kis művészek: Erdey Léna, Hermann Fanni, Kolompár Miranda, Kovács Norina, Kungl Hanna, Németh Gréta, Németh Tímea, Puskás Bíborka, Revuczky Antónia, Szüts Naomi, Vajda Kincső, Varga Izabella, Váradi Kinga.  Köszönetképpen egy kis ajándékkal háláltuk meg a gyerekeknek és tanár úrnak a közreműködést .  

Thury Attiláné Zsuzsa

Hírdetés

Válaszok a december elsejei közmeghallgatásra beküldött kérdésekre

Mizsei Zsuzsa tagtársunk az Egyesület közvetítésével az alábbi kérdéseket küldte el a közmeghallgatásra:

Kérdések Balatonakarattya önkormányzatának közmeghallgatására, 2022. december

1.	Legfontosabb kérdés: mit tervez az önkormányzat a Bezerédj stranddal? Igaz-e, hogy az akarattyai-kenesei vagyonmegosztás során az akarattyai önkományzat lemondani készül a strand tulajdonjogáról? 
2.	Igaz-e, hogy az MNB szeretné megvásárolni a strandot? Ha van ilyen szándék, az egész területet, vagy csak a csatorna mellékét? Támogatná-e mindezt az akarattyai önkormányzat,tekintettel arra, hogy a strand vendégeinek 90%-a akarattyai ingatlantulajdonos adófizető polgár? Amennyiben a vétel megvalósulna, biztosítaná-e az önkormányzat az MNB-vel együtt, hogy az akarattyai tulajdonosok változatlan feltételekkel használhassák a strandot? 
3.	Ha az önkormányzat a Bezerédjire járó akarattyai tulajdonosok érdekében – többszáz adófizető családról van szó – ragaszkodik a Bezerédjihez, ami örvendetes lenne, mik a tervei ezzel a csodálatos stranddal?
4.	Amennyiben akarattyai tulajdonban marad a strand, változtatnának-e a besorolásán, visszatéve azt a forgalomképtelen vagyonelemek közé?

5.	Lement a 2022. évi főszezon, a szokásos Koppány sori, Aligai úti dugókkal. Milyen forgalomcsökkentő megoldásokat terveznek 2023 nyaráig? Megvizsgálták-e a Honvéd üdülő egyébként újjáépített kerítése melletti rézsű esetleges halszálkás parkolóvá kialakításának lehetőségét?

6.	Miért nem készült el a tavalyi közmeghallgatáson ígért zebra? Lesz-e végre zebrával védett átkelő a 71-es úton a Matacstorki lejáratnál, ami húsz méter múlva megegyezik a Bezerédj lejáróval? 

7.	Miért nincs rendszeresen karbantartva a Csittényhegy vmh. alatti Alagút lámpája? A gyalogos egész nyáron hamisan működött, vagy nem működött, az autós sokat volt rossz napokig. 

8.	A parti lakótelepek, a volt bencés üdülő helyén épülő lakótelep, az MNB központ vendégei az akarattyai strandokat használják majd. Megvizsgálták-e, hogy ez a nyaranta kb. hány ezer fő  többletterhelést jelent az egyébként is zsúfolt strandjainkon? Mit tesznek a zsúfoltság enyhítése érdekében? (nagyobb felületek, terület bővítése)

9.	Kezdeményeztek-e kisajátítási eljárást a Vituki teleknél, hogy a harminc méter védett övezet a köz számára használható legyen? 

10.	Mit tettek a Kiskakukk környezetének rendezése érdekében? 

11.	Akarnak-e védett turista útvonalakat kialakítani Akarattya erdein keresztül? (régen volt jelzett út át a Csittényen)

12.	Tervezik-e a Bezerédj lejárón szemetes elhelyezését, esetleg pihenőpadokat?  

Az alábbi válaszokat kaptuk Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonytól:

Önkormányzati elérhetőségek

Amint azt nyilván mindenki tudja már, az új hivatali és közösségi épület elkészült, október 21-én volt az ünnepélyes átadása, és azóta az átköltözés is megtörtént.

Tájékoztatásul az elérhetőségek:

Balatonakarattya Község Önkormányzata
8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 55.
Tel: +36-88-658-811
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Ügyfélfogadás:
H: 8:30 – 12:00, majd 12:30 – 16:00
K: 8:30 – 12:00, majd 12:30 – 15:00
Sze: nincs ügyfélfogadás
Cs: 12:30 – 18:00
P: 8:30 – 13:30

Hozzászólási lehetőség: Akarattya környezetvédelmi programja

Kedves Tagtárs!

Balatonakarattya Község Önkormányzata elkészíttette a település környezetvédelmi programjának munkaanyagát. Ennek előzetes véleményezésére felkérte a település civil szervezeteit. A vélemények ismeretében fogják képviselőink megtárgyalni az anyagot, majd a döntés után megküldeni a szakhatóságok részére.

A munkaanyagot innen lehet letölteni: https://drive.google.com/file/d/1HJFNRsB-I3T04Enc0EH2q5lSV87Moz_x/view?usp=sharing

Véleményét, hozzászólását december 5-éig várjuk az akarattyafurdo@gmail.com címen.

Tisztelettel,

Elnökség

Közgyűlésen feltett kérdések (2022. aug.)

Szeptember 28-án megbeszélés volt az Egyesület elnöksége és Balatonakarattya Község Önkormányzata között a tagjainkat foglalkoztató kérdésekről, problémákról.

Az alábbi összefoglalót készítettük a megbeszélés után, és küldtük el Polgármester Asszonynak.


A Fürdőtelep Egyesület 2022. augusztus 13-i közgyűlésén elhangzott lakossági kérdések, amelyekre az Önkormányzat írásos válaszát várjuk:

  1. Mi az Önkormányzat elképzelése a Bezerédj strandbejárón tapasztalt tarthatatlan állapot rendezésére? Itt a rendkívüli módon lerobbant, korszerűtlen és meggyőződésünk szerint az érvényes egészségügyi szabályozásnak csak nyomokban megfelelő büfésorra gondolunk.
  2. A készülő környezetvédelmi program megalkotásával kapcsolatban tagunk Vajdovicsné Vissy Erzsébet környezetvédelmi szakember (Kisfaludy Strobl Zsigmond unokája) szívesen felajánlja segítségét.
  3. Milyen formában lesz elérhető az MNB előtti parti sáv? Lesz-e strand az MNB Oktatási Központ vendégei számára? Ha igen, külsösök milyen feltételekkel használhatják? Mint meghirdették, sok munkalehetőség adódik majd az új komplexum működésekor. Az álláspályázatok hol és mikor lesznek elérhetők?
  4. Tudomása van-e az Önkormányzatnak arról, hogy a volt Bencés üdülő helyén épülő beruházáshoz hozzákezdenek-e idén? Mi lesz a nagy parkoló ígért rendbetételével?
  5. Van-e bármilyen jogi eszköze, vagy más megoldási lehetősége községünk vezetőinek arra vonatkozóan, hogy a volt NAPFÉNY ABC jelenleg ismert lerobbant, korszerűtlen állapota javuljon? Ez a kereskedelmi egység jelen állapotában, a választék hiányosságával, árszínvonalával és higiéniai állapotával községünk szégyenfoltja.
  6. Kerékpárral és részben gépjárművel is szinte járhatatlan a Gumirádli felé vezető Aligai út. Mikorra tervezi az Önkormányzat az út rendbetételét? A Gumirádli strandon nincs mindig szolgáltatás. Több alkalommal nem volt nyitva a WC és a Büfé sem.
  7. Mi az Önkormányzat álláspontja a Csomai Dávid által tervezett, a magasparti Kilátótól az alagút felett átvezető – leromlott állagú – lejáró  közmunkával történő rendbetételével kapcsolatban? Támogatja-e, ha igen, milyen formában?

Jelen levelünkkel írásban is megerősítjük, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben – eddig sem a szándékunk hiányzott erre vonatkozóan – részt kívánunk venni településünkkel kapcsolatos döntéselőkészítési munkákban. Igényeljük, hogy az Önkormányzat kérje ki és mindenkori döntéshozatalában vegye figyelembe a Fürdőtelep Egyesület véleményét a fontosabb kérdésekben, hiszen az minden esetben a lakó- és üdülő közösség véleményét is képviseli. Tagságunk véleményét is tolmácsolva, de saját álláspontunkat is jelezve, ismételten tisztelettel meghívjuk a képviselő testület vezetőit és tagjait az általunk szervezett programokra, hangsúlyozva, hogy ezek megvalósítását  több esetben éppen az egyesületnek  megítélt éves támogatási összegek tették lehetővé.

Mindenképp hasznosnak tartanánk, ha negyedévenként módot kapnánk a közvetlen beszélgetésekre, megítélésésünk szerint sokat segítene a megfelelő kommunikáció kialakításában.


Az Önkormányzat válaszát is itt fogjuk közzétenni.

November 28-án az alábbi szövegű emlékeztető levelet küldtük ebben az ügyben:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

Éppen két hónapja (2022. szeptember 28-án) kaptunk időpontot a Polgármester Asszonnyal folytatott megbeszélésre, amikor  feltett kérdésekre írásos választ igényeltünk. Sajnos a mai napig nem kaptunk választ. 

Alapszabályunk szerint tevékenységi körünk az érdekvédelmi tevékenységet is magában foglalja, tagjaink joggal várják el, hogy eljárjunk érdekükben és legalább minimális szinten informálva legyenek az őket érintő helyi történésekről.

Írásos kérdésmegválaszolásuktól ezek után nem tekinthetünk el.

Üdvözlettel: Ránky Emőke ügyvezető


Amint érkezik válasz, itt fogjuk közzétenni.