Szoboravató ünnepségünk

ELŐZMÉNYEK

Magyarországon igen sok településen vannak a fejedelemről elnevezett terek, utcák, utak. A statisztikai adatok szerint Rákóczi fejedelem nevét viselik a leggyakrabban hazánkban a közterületek.

E felsorolásból kedvenc településünk, Balatonakarattya sem marad ki, hiszen a Rákóczi park egyike a – különösen tavasztól őszig – leggyakrabban látogatott helyszíneknek. Itt állt évszázadokon keresztül a Rákócziról elnevezett szilfa, és itt találhatók e fának már sajnos életet nem hordozó maradványai is, méltón védett elhelyezésben.

Amikor felmerült a gondolat, hogy a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület fennállásának 90 éves ünnepén szoboravatás is legyen, akkor a kezdetektől fogva nagy lelkesedést mutattunk az ügy iránt a vezetőségi ülésen, és közadakozásból megvalósítani kívánt bronz mellszobor készíttetésének és felállításának költségeire – itteni lakos és nyaraló körökből – a szponzori felajánlások gyűjtését.

A példaértékű összefogás eredményeként a terv megvalósításához szükséges összeg igen hamar összejött. A szoboravatást követően, napokon belül felállításra kerülő posztamensen szereplő adományozói listánál némileg bővebb az adakozók száma, de többen nem kívántak név szerint szerepelni a felsorolásban.

A NAGY NAP

Szép és változatos műsort állítottunk össze a szoboravatás méltó módon ünnepélyessé tételére, amihez a Jóisten is hozzájárult az aznapi ragyogó napsütéssel.

Az alkalomhoz méltó, ünnepélyes megemlékezésen Stipitz Árpád atya megáldotta Rákóczi mellszobrát, és voltak meghívott fellépőink is:

 • Matus Mihály úr, tárogatóművész
 • Ács Gábor úr, egyesületi elnök
 • Matolcsy Gyöngyi asszony, polgármester
 • Négyesi Lajos úr, hadtörténész, a hadtudomány doktora
 • Berek Lajos úr, szobrászművész
 • Martényi Árpád úr, a Rákóczi Szövetség alelnöke
 • Mráz Mira kisasszony, akarattyai kötődésű kisdiák
 • Meskó Bánk úr, előadóművész
Matolcsy Gyöngyi, Ács Gábor, Martényi Árpád és Piros Ottó ezredes leplezte le a szobrot

A Himnusz közös eléneklése mellett, ami engem mindig erős érzelmi hálóba von, nekem Mráz Mira fellépése a legemlékezetesebb, aki Rákóczi imáját mondta el. Ezt szeretném idézni is Önöknek.

Ima a hazáért

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Mi, akik ott voltunk, igen jól éreztük magunkat és – mint a szervezők egyike – nagy örömmel osztom meg a gondos szervezésért kapott dicséreteket azokkal, akik ezen együtt dolgoztunk.

E jeles eseményt még emlékezetesebbé tette a Szépkilátás Bisztró és Egyesületünk állófogadásra szóló meghívása.

Hagyományőrző huszárok Rákóczifalváról

Rákóczi fejedelem szellemi hagyatéka frissen él környezetünkben. Az ehhez kapcsolódó következő esemény a Rákóczi emlékfával rendelkező települések V. országos találkozója lesz idén ősszel, amit Balatonakarattya Község Önkormányzata szervez. Ez az ünnep is méltó módon élteti tovább a Rákóczi legendát.

Pálinkás Ferenc

További képek

Reklámok

Akarattyai Fórum szeptember 15-én

AKARATTYAI FÓRUM

 A Fürdőtelep Egyesület szeretettel meghív mindenkit

a Szépkilátás Bisztróba

 2018. szeptember 15-én 15:30-ra az

Akarattyai Fórumra,

ahol az Önkormányzat képviselőivel találkozhatunk, és választ kaphatunk a kérdéseinkre.

Várjuk Önöket és a kérdéseiket!

A kérdéseket előzetesen az akarattyafurdo@gmail.com címen várjuk.

Közgyűlési jegyzőkönyv 2018-08-11

JEGYZŐKÖNYV

 amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2018. augusztus 11. napi 17 órai közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad.

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztotta az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető:     Kerékfy Pál
2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő:       Fürdősné dr. Endrődi Éva és Szabadkai István
A közgyűlés levezető elnöke: Bánki Attila
2 fő szavazatszámláló: Thury Attiláné és Lenkei Beáta

A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2018. augusztus 11. napjára 16:30 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait.

Napirend:

 1. Azon elnökségi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztása, akiknek lejár a 3 éves megbízatása.
 2. Rövid beszámoló az eddigi 2018. évi tevékenységekről.
 3. Megemlékezés az elmúlt 90 év egyesületi tevékenységéről.
 4. A közgyűlés lezárása és átvonulás a leleplezendő szoborhoz.

1.) Első napirendi pont

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy – megválasztásuk határozott idejének leteltére tekintettel – az Egyesület alelnökének, ügyvezető alelnökének, 2 elnökségi tagjának, valamint 3 felügyelőbizottsági tagjának megbízatása megszűnt, új alelnök, ügyvezető alelnök, elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása vált szükségessé.

Levezető elnök átadja a szót Ács Gábor elnöknek, aki ismerteti a jelöléseket.

Levezető megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e további jelőlési javaslatok. További javaslat nem érkezik.

Ezt követően a közgyűlés megvitatja az Egyesület új elnökségi tagjainak kinevezését.

Határozati javaslat: az új alelnök, ügyvezető alelnök, elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület alelnöke 3 év határozott időtartamra:

Thury Attila (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Fenyves u. 2/A., anyja neve: Tordasi Magdolna Klára)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, , 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület ügyvezető alelnöke 3 év határozott időtartamra:

Ránky Emőke (lakóhelye: 1124 Budapest, Vércse u. 25/A., anyja neve: Olasz Emília)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra:

Kardos Gábor Andrásné (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Csaba u. 11., anyja neve: Sárvári Hedvig)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra:

Pálinkás Ferenc (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Ady Endre u. 5., anyja neve: Rothstock Katalin)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

dr. Ming András Ferenc (anyja neve: Mertán Terézia, lakcíme: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 13. fszt. 2.)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

Baumann Irén (anyja neve: Gémes Irén, lakcíme: 1031 Budapest, Palicsi u. 67. 3. em. 13.)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

Bánki Attila (anyja neve: Bukovszky Olga, lakcíme: 1034 Budapest, San Marco u. 7.)

2.) Második napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol az Egyesület tevékenységéről.

A 2017-es év eseményeinek rövid összefoglalása:

 • kulturális programok (zenés beszélgetés: Pukánszky-est, Lukács Sándor verseskötetének bemutatója, filmvetítések, Sorger Erzsébet festménykiállítása, kreatív kézműves foglalkozás gyermekeknek)
 • adventi ünnepek szervezése
 • aktív részvétel a településen megtartott összes koszorúzáson és főzőversenyen
 • a nagysikerű sporteseményeken 100-120 versenyző vett részt (magasparti futás és függetlenség napi úszás)
 • az eredetileg csak nyárra meghirdetett „Tornázz velünk” rendezvényt a nagy siker miatt az év végéig meghosszabbítottuk
 • támogattuk a Bercsényi és a Bezerédj strandon működő lábteniszező közösségeket
 • közösségépítő tevékenységek: gáspártelepi fórum (az önkormányzat teljesítette az ott elhangzott kérések nagy részét), terv a Pécsi Sándor tér rendezésére
 • a közhasznú szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, tevékenységekkel kapcsolatos és átláthatósági követelményeknek való megfelelésünk alapján elismerten közhasznú szervezet lett az Egyesület, így (regisztrációnk után) az szja 1%-ára is jogosultságot szereztünk.

A 2018-as tevékenységekről:

 • tagtársainknak (Ács Gábor, Nyitrai Jenő) és az Önkormányzatnak köszönhetjük a körszínpad előtti terület (táncparkett) leburkolását
 • közadakozást hirdettünk II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felállítására, több mint 2,5 millió forint gyűlt össze 70 adományozótól, ebből a teljes költséget fedezni tudtuk, és ma felavatjuk a szobrot
 • sok társadalmi munkát végeztünk a szobor felállításához kapcsolódóan (zsűrizés, a régi kerítés elbontása, új kerítés készítése)
 • Koltai Viktor tagtársunk vállalta a Rákóczi-fa melletti elöregedett tábla felújítását
 • köszönjük a Kerigon Kft-nek a szobor térítésmentes őrzését (védelmi rendszer kiépítése és üzemeltetése)
 • köszönjük az Önkormányzatnak az engedélyek megadását és a kerítésen belüli terület rendezését
 • kulturális programok (Kovács László tagtársunk négyrészes filmelőadása az európai hajóútjáról; Gryllus Dániel „Tücsökzene” című műsora dr. Szerdahelyi Miklós tagtársunk szervezésében; könyvbemutató és beszélgetés Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című könyve alapján)
 • tudományos ismeretterjesztő beszélgetés (dr. Szamosközi Alice logopédus és dr. Jóri József sebészprofesszor)
 • szeptemberre tervezett program: beszélgetés Oberfrank Pál színművésszel, színházigazgatóval
 • a programjaink szélesebb körben való megismertetésére új tájékoztató táblákat helyeztünk strandok és a Lila ABC bejáratánál
 • sportesemények (júniustól a szombat reggeli torna, magasparti futás 90 résztvevővel, függetlenség napi úszás 187 indulóval)
 • idén is hozzájárulunk a Bercsényi és a Bezerédj strandon a lábteniszversenyek lebonyolításához (serlegek, díjak, pályafelújítás támogatása)
 • a Bercsényi strandon vízi röplabdapálya létrehozását támogattuk

Sportprogramjaink lebonyolításában a Polgárőrség, a Taslár Vitorlásmenedék hajósai és a Honvéd Üdülő voltak segítségünkre – köszönjük!

Munkánk és programjaink pénzügyi fedezetét alapvetően az önkormányzati támogatás biztosítja – köszönjük!

További tervek 2018-ra:

 • az eddigi sikeres fórumok (2016: Bezerédj, 2017: Gáspártelep) mintájára Akarattya középső része számára szervezünk fórumot
 • adventi ünnepségek a helyi civil szervezetekkel közösen.

Ezt a sok munkát egy nagyon szűk és készséges csapat végzi. Szükségünk van friss erőkre, a tagság szélesebb körű bevonására. Várjuk felajánlásaikat, hozzájárulásaikat és a fiatalok aktivizálására vonatkozó javaslataikat!

3.) Harmadik napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Péter akarattyai helytörténésznek, aki megtartja előadását az Egyesület történetéről. Az előadásához kapcsolódó egyesületi kiadványt (címe: Az első 90 év) a résztvevők megkapták.

4.) Negyedik napirendi pont

Levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy vonuljanak át a felavatandó Rákóczi-szoborhoz.

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

K.m.f.

Matolcsy Gyöngyi polgármester köszöntője a szoboravatáson

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Egybegyűltek!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az önkormányzat és a képviselő-testület nevében, abból az alkalomból, hogy eljöttek együtt ünnepelni a Fürdőtelep Egyesület alapításának 90 éves évfordulóját és Rákóczi fejedelem közadakozásból elkészült szobrának avatását.

Egy fiatal település életében különösen fontosak a hagyományok, a hagyomány teremtése.

Településünkön nagyon aktívak és tevékenyek a civil szervezetek, akik Akarattyáért dolgoznak, sok sikeres sport és kulturális rendezvényt köszönhetünk nekik. A mai nap külön köszönet jár a Fürdőtelep Egyesületnek, akik megszervezték Rákóczi fejedelem szobrának avatását.

Önkormányzatunk igyekszik mindenben segíteni a civil szervezetek működését; idén költségvetésünkből 4 és fél millió Ft-ot ítéltünk oda az Akarattyáért dolgozó civil szervezeteknek, köztük a Fürdőtelep Egyesületnek is.

A Fürdőtelep Egyesületnek kívánok sok aktív tagot, hosszú és sikeres, a közösséget segítő munkát és rendezvényt! Külön köszönet jár azoknak az embereknek és szervezeteknek, akik anyagilag is támogatták a szobor elkészülését.

Jó szórakozást kívánok az előttünk álló szép estéhez!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A Rákóczi-szobor felavatása Balatonakarattyán

Matus Mihály tárogatón játszik
Himnusz
Ács Gábor elnök beszéde
Nagy volt az érdeklődés
A szobor felavatása
Matolcsy Gyöngyi polgármester beszéde
Dr. Négyesi Lajos hadtörténész beszélt a Rákóczi-szabadságharc jelentőségéről

Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke
Dr. Berek Lajos szobrászművész
Mráz Mira mondja el Rákóczi imáját
Árpád atya szentelte fel a szobrot
Dr. Meskó Bánk adott műsort
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület koszorúz
Balatonakarattya Község Önkormányzata koszorúz
A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület koszorúz
A Nők A Balatonért Egyesület helyi csoportja koszorúz
A Honvéd Üdülő vezetősége koszorúz
Martényi Árpád koszorúz
Hagyományőrző huszárok Rákóczifalváról

Ács Gábor köszöntője a szoboravatáson

Hölgyeim és uraim, kedves vendégek!

Nagy tisztelettel és őszinte örömmel köszöntöm Önöket a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnöksége nevében, II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felavatása alkalmából.

Szeretlek Hitvesem. Szeretlek gyermekem. De mindenek fölé helyezem szép Magyar Hazámat!” – II. Rákóczi Ferenc fejedelem így köszönt el családjától, amikor harcba hívta a haza.

Őszinte örömmel állok itt Önök előtt, mert megvalósult egy álom, amit több ismerősömmel már régóta tervezgettünk. A Fürdőtelep Egyesület elnöksége pozitívan fogadta az elgondolást, felkarolta azt, és viszonylag rövid idő alatt – KÖZADAKOZÁSBÓL – összegyűlt a szükséges pénzösszeg. Ezúton is szeretném megköszönni minden adományozónak a támogatását.

Hölgyeim és uraim!

Az őseink tisztelete a jövőnk reménysége.

A Rákóczi szabadságharc a leghosszabb szabadságharcunk volt. A függetlenségért vívott nemzeti küzdelmeink nem szabad, hogy feledésbe merüljenek.

Ha nem küzdöttek volna Hőseink a szabadságharcok során oly önfeláldozóan, talán már nem is lenne Magyarország és nem beszélnénk magyarul.

Rákóczi visszaadta a nemzet önbecsülését, önmagába vetett hitét, kiegyenesítette gerincét. Megmutatta az elnyomóinknak, hogy nem tehetnek meg bármit, nem tűrjük az igát, él még a magyar virtus.

Ha elődeink nem cselekedtek volna úgy, ahogy tették, akkor most nem tartanánk itt, ahol tartunk.

Rákóczi Ferenc, a nagyságos vezérlő fejedelem, ahogy népe nevezte, történelmünk kiemelkedő személyisége, igazi hazafi, aki Európa egyik leggazdagabb embere volt, és mindenét feláldozta a szabadságért. Nemcsak a vagyonát, de még a családját is.

Megtarthatott volna mindent, ha hűségesküt tesz a Habsburgoknak és behódol, képes volt visszautasítani a császár kegyelmét és nem tette, helyette Rodostóban szegényen halt meg.

Az emberi erények nem öregszenek és nem mennek ki a divatból!

Balatonakarattya egy nagyon fiatal település, nincs történelme, viszont van egy legendája. Rákóczi valaha kikötötte lovát ehhez a nagy szilfához. Lehet, hogy igaz, az is lehet, hogy nem. A hadvezérei egészen biztosan jártak itt Vak Bottyán és Béri Balog Ádám.

Jelenünk a múltból gyökerezik. Az elődök cselekedeteit ismerve és tisztelve, rájuk emlékezve lehet erőt meríteni napi problémáink megoldására is. Úgy gondolom ezt a legendát ápolni kell, és tovább adni a következő nemzedékek számára.

Ezzel a szoborral nyomatékot adtunk a múltnak, és reménységet a jövőnek.

Rákóczi volt a legtisztességesebb államférfi az egész magyar történelem során!

Számomra ő a legnagyobb magyar!

Kérem Önöket, azt adják át az utódaiknak, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék meg, hogy Magyarországon élhetnek. Őrizzék meg értékeit és emlékeit.

Mindehhez kívánok sok sikert, és örömteli szép jövőt.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Cum Deo pro patria et libertate!   Istennel a hazáért és a szabadságért!

Folytatódik a strandröpladba Akarattyán a Bercsényi strandon, de most vízben

Korábban már hírt adtunk erről az új lehetőségről, ami a Fürdőtelep Egyesület és az Akarattyai Lábtenisz Klub együttműködésével jött létre.

A versenykiírást korábban közöltük, itt olvasható. Az első versenynap eredményeit itt közöltük.

A következő versenynap aug. 18. (szombat) lesz, amikor nem homokban, hanem vízben mérkőznek meg a csapatok.

Az első strandröplabda fordulóhoz hasonlóan 3+2 fős csapatokat lehet nevezni a versenyre, és a pálya egyazon térfelén egy időben tartózkodó 3 csapattag közül legalább egy a szebbik nem képviselője kell legyen.

Nevezni kizárólag írásban lehet a csapatnév és a csapattagok nevének megadásával  a ptatar2@gmail.com címre küldött levél formájában. Nevezési határidő: 2018/08/17 20:00 óra.

A verseny szombaton 10 órakor kezdődik. Pontos megjelenést kérünk!

Mindenki számára jó sportolást kívánnak a szervezők:
a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület és az Akarattyai Lábtenisz Klub!

A strandröplabda verseny első fordulójának eredményei

Új sportággal jelentkezünk idén, beindult a strandröplabda is. A versenysorozat augusztusban, a Bercsényi strandon kerül megrendezésre.

Az első forduló augusztus 5-én volt, erről számolunk be most.

NEVEZÉSEK, LEBONYOLÍTÁS

Az előzetesen nevezett 7 csapat közül az alábbi 5 jelent meg a verseny helyszínéül szolgáló strandkézilabda pályánál.

 1. PUPA: Lengyel Tamás, Vidor Kinga, Bea Bence
 2. Nyertesek vagy Vesztesek (NYVV): Lengyel István, Szabó Zsanett, Fogl Csaba
 3. Szabó szenior (SZSR): Molnár Ferenc, Tóth-Mátyás Edit, Szabó Zsigmond
 4. Last minute (LAST): Torma Bálint, Tatár Csilla, Kádár Márk, Tatár Zita
 5. Szabó Junior (SZJR): Szabó Bálint, Tunyogi Zsófia, Foltim Vencel

Mivel a pálya a szabályok szerinti 16×8 helyett csak 12×6 méter volt, illetve kettő helyett három játékos tartózkodhatott egy térfélen, így számtalan parázs labdamenetnek örülhetett a kisszámú, ám annál lelkesebb közönség. Az erőviszonyok annyira kiegyenlítettek voltak, hogy a 10 mérkőzésből 6 végződött 2:1-re és csak négy esetben volt egyoldalú a küzdelem.

EREDMÉNYEK

NYVV – SZSR 2:0 (11:7, 11:8)

LAST – SZJR 2:1 (11:8, 9:11, 11:9)

PUPA – NYVV 2:1 (13:11, 9:11, 12:10)

NYVV – LAST 2:1 (6:11, 12:10, 11:5)

PUPA – SZJR 2:0 (11:6, 11:7)

PUPA – LAST 2:0 (11:5, 11:8)

NYVV – SZSR 2:0 (11:5, 11:6)

SZSR – SZJR 2:1 (11:8, 9:11, 11: 7)

SZSR – LAST 2:1 (12:10, 10:12, 11:7)

VÉGEREDMÉNY

 1. PUPA (Lengyel Tamás, Vidor Kinga, Bea Bence)
 2. NYVV (Lengyel István, Szabó Zsanett, Fogl Csaba)
 3. SZSR (Molnár Ferenc, Tóth-Mátyás Edit, Szabó Zsigmond)
 4. LAST (Torma Bálint, Tatár Csilla, Kádár Márk, Tatár Zita)
 5. SZJR (Szabó Bálint, Tunyogi Zsófia, Foltim Vencel)

A hivatalos eredményhirdetés 2018. augusztus 19-én délután lesz, a lábteniszezők hagyományos évadzáró versenyének keretében, a plaketteket és az okleveleket Paunoch Péter fogja átadni a rendező Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület nevében.

Az amatőr röplabdázók számára a következő vasárnap (aug. 12.) újabb megmérettetési lehetőség rejteget, a strand végén található újonnan felállított vízi röplabda pályánál.

Ünnepi szentmise és körmenet augusztus 12-én

Az akarattyai római katolikus templomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel annak idején.

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-én van. Immár több évtizede minden esztendőben az ehhez a naphoz legközelebbi vasárnapon, templomunk búcsúnapján ünnepi szentmisével és ezt követően körmenettel tiszteljük meg Magyarország Patrónáját.

A szentmise kezdete augusztus 12 reggel 8 órakor lesz, és ezt követi a körmenet.
Minden kedves hívőt szeretettel várunk e méltó megemlékezésre.

Az akarattyai hívek nevében:
Bánki Attila

Nagy sikerű függetlenség napi úszás

Soha nem látott számban gyűltek össze a lelkes emberek a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület sátra előtt, hogy az idei függetlenség napi úszásra jelentkezzenek. Tényleg itt volt Akarattya apraja-nagyja, a pici gyerekektől a nyolcvan feletti sportemberekig, sőt hoztak többen nem akarattyai kötődésű barátokat,rokonokat, ismerősöket is, akik a közösségi oldalon értesültek a nagy érdeklődéssel, sokak által várt rendezvényünkről. Sajnos a Velencei tavi úszás e napra esett idén is, ami sokakat oda csalt. Sokan az idei magasparti futáson tett ígéretük szerint megjelentek az úszásnál is néhány baráttal..

Nagyüzem volt a regisztrációs asztaloknál még 10 óra után is, amikor a “versenyzők” nagy tömege elrajtolt, mert érkeztek még sokan, akik vonattal jöttek, és csak későbbre futottak be. Mindenkit örömmel fogadtak a szervezők, senki se maradt le a közös úszásról, aki eljött.

A nagyüzem csak jóval 12 után ért véget, mert minden egyes indulónak a visszaérkezését is regisztrálni kellett, hogy biztosan meglegyen mindenki. Meg is lett mind a 187 sporttársunk, akikre a Taslár Henrik Vitorlás Menedék hajósai és a vízirendészet motorosa is vigyáztak a bójákkal gondosan kijelölt pálya minden pontján. A csónakokban víz és ennivaló is rendelkezésre állt.

A parton a Honvéd Üdülő egészségügyi sátra várta a segítségre szorulókat, de darázscsípésnél komolyabb problémára nem kellett gyógyírt találni.

A visszaérkezés után mindenki megkapta a kerámia emlékplakettet, és válogathatott a változatos lehetőségek közül az elvesztett folyadék és kalória visszapótlására. Volt alma és dinnye, ásványvíz, rétes és pogácsa, apró meggyes palacsinta, lilahagymás és natúr zsíros kenyér.

Az Egyesület önkéntesei mellett még sokan dolgoztak a sikeres rendezvény érdekében: a Taslár Menedék hajósai hajnalban kitűzték a pályát, majd végig kint voltak a vízen, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak; a lelkes akarattyai hölgyek ipari mennyiségű kenyeret, zsírt és hagymát alakítottak át zsíros kenyérré; a Hencz Familia Cukrászdában Marika csodás pogácsát és rétest sütött nekünk; Hanák Attila gondoskodott az ellátmány pontos szállításáról; az Önkormányzat biztosította az asztalokat, a padokat és a távolságot jelölő bójákat; a Honvéd Üdülő (MH RKKK) nyújtotta az egészségügyi szolgáltatást. Köszönjük mindenkinek!

És főleg köszönjük minden résztvevőnek, és őszintén örülünk a sok boldog arcnak és az elismerő szavaknak!

Hajrá Akarattya! Jövőre újra találkozunk!

Képek is vannak!