Koszorúztunk június 4-én

Ránky Emőke ügyvezető alelnök beszéde 2022. június 4-én a Trianon Emlékkőnél és II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobránál.

Tisztelt Megjelentek, Kedves Vendégeink!

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2020-ban úgy határozott, hogy a trianoni diktátum 100. évfordulójára – közadakozásból – Emlékkövet állít. A koronavírus-járvány miatt az avatást, akárcsak az országban mindenütt, Balatonakarattyán is el kellett halasztanunk. A méltó ünnepséget végül 2020. augusztus 15-én Mária mennybemenetele ünnepén tarthattuk meg.

Szeretnénk megadni a kellő tisztelet ennek az emléknapnak, ezért Egyesületünk úgy döntött, hogy az Emlékkövet ezentúl minden évben megkoszorúzzuk, csendesen emlékezve ezzel a békediktátum máig ható, szomorú következményeire. Így tettünk 2021-ben is, idén pedig harmadik alkalommal koszorúzzuk meg az Emlékkövet.

  • Nem feledjük azt a történelmileg lesújtó helyzetet, amelybe országunk az első – számunkra vesztes – világháború lezárásaként került. Emlékkövünkön megjelenik az elcsatolt területek nagysága, az elveszett lelkek száma.
  • Nem feledjük a szétszakított családok szomorúságát.
  • Nem feledjük ősi földjeink elkobzását.
  • Nem feledjük azt a mérgező szándékot, amellyel országunk felé fordultak a győztes hatalmak.

Azonban van okunk örömre is:

  • Örülünk, mert különös fényt ad megemlékezésünknek az a tény, hogy 2010-ben az Országgyűlés, a diktátum aláírásának évfordulóját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
  • Örülünk annak, hogy a Kárpát-medence faluiban, városaiban, ahol csak magyarok élnek, a mai napon a koszorúzások alkalmával hitet tesznek a magyar összetartozás megtartása mellett.
  • Örülünk annak, hogy közös kötelékeink – bárhol is éljenek magyarok a világban – erősek.
  • Örülünk annak, hogy nemzetünk Isten segedelmével megmaradt, a harmadik évezredben is büszkék lehetünk magyarságunkra.

Szomszédunkban háború dúl, és mi magyarok kivesszük részünket a segítésből, a támogatásból. Egyesületünk maga is hozzájárult a kárpátaljai Gát település támogatásához. Szomorúak vagyunk, hogy ezt kellett tennünk, azonban örülünk annak, hogy megtehettük.

Hiszünk abban, hogy jövőre, amikor újra találkozunk az Emlékkő megkoszorúzásakor, már nem fenyeget bennünket a háború sötét árnya.

Engedjék meg, hogy beszédem befejezésekor átadjam a szót, jobban mondva a dalt Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerzőnek, gitárosnak, aki dalaival méltó keretet ad ünnepségünknek. Előadása után szólítjuk majd a koszorúzni kívánó megjelenteket.

Minden megjelentnek köszönjük a részvételt és koszorúzást, most pedig kérjük Önöket, együtt sétáljunk át Rákóczi fejedelem szintén közadakozásból létrehozott bronz mellszobrához, ahol Nánássy Kincső előadásában Rákóczi imáját hallhatjuk, és a Magyar Honvédség által biztosított díszőrség mellett elhelyezhetjük az emlékezés virágait.

Ünnepségünket a Szózat eléneklésével zárjuk.

A koszorúzás mozzanatait képekben mutatjuk be.

Hírdetés