Közgyűlési jegyzőkönyv 2018-08-11

JEGYZŐKÖNYV

 amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2018. augusztus 11. napi 17 órai közgyűlésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad.

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztotta az alábbiakat:

Jegyzőkönyvvezető:     Kerékfy Pál
2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő:       Fürdősné dr. Endrődi Éva és Szabadkai István
A közgyűlés levezető elnöke: Bánki Attila
2 fő szavazatszámláló: Thury Attiláné és Lenkei Beáta

A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés a 2018. augusztus 11. napjára 16:30 órára meghirdetett közgyűlést követő megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait.

Napirend:

 1. Azon elnökségi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztása, akiknek lejár a 3 éves megbízatása.
 2. Rövid beszámoló az eddigi 2018. évi tevékenységekről.
 3. Megemlékezés az elmúlt 90 év egyesületi tevékenységéről.
 4. A közgyűlés lezárása és átvonulás a leleplezendő szoborhoz.

1.) Első napirendi pont

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy – megválasztásuk határozott idejének leteltére tekintettel – az Egyesület alelnökének, ügyvezető alelnökének, 2 elnökségi tagjának, valamint 3 felügyelőbizottsági tagjának megbízatása megszűnt, új alelnök, ügyvezető alelnök, elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása vált szükségessé.

Levezető elnök átadja a szót Ács Gábor elnöknek, aki ismerteti a jelöléseket.

Levezető megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e további jelőlési javaslatok. További javaslat nem érkezik.

Ezt követően a közgyűlés megvitatja az Egyesület új elnökségi tagjainak kinevezését.

Határozati javaslat: az új alelnök, ügyvezető alelnök, elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület alelnöke 3 év határozott időtartamra:

Thury Attila (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Fenyves u. 2/A., anyja neve: Tordasi Magdolna Klára)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, , 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület ügyvezető alelnöke 3 év határozott időtartamra:

Ránky Emőke (lakóhelye: 1124 Budapest, Vércse u. 25/A., anyja neve: Olasz Emília)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra:

Kardos Gábor Andrásné (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Csaba u. 11., anyja neve: Sárvári Hedvig)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra:

Pálinkás Ferenc (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Ady Endre u. 5., anyja neve: Rothstock Katalin)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

dr. Ming András Ferenc (anyja neve: Mertán Terézia, lakcíme: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 13. fszt. 2.)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

Baumann Irén (anyja neve: Gémes Irén, lakcíme: 1031 Budapest, Palicsi u. 67. 3. em. 13.)

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 78 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2018.(VIII.11.) számú Határozat
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra:

Bánki Attila (anyja neve: Bukovszky Olga, lakcíme: 1034 Budapest, San Marco u. 7.)

2.) Második napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol az Egyesület tevékenységéről.

A 2017-es év eseményeinek rövid összefoglalása:

 • kulturális programok (zenés beszélgetés: Pukánszky-est, Lukács Sándor verseskötetének bemutatója, filmvetítések, Sorger Erzsébet festménykiállítása, kreatív kézműves foglalkozás gyermekeknek)
 • adventi ünnepek szervezése
 • aktív részvétel a településen megtartott összes koszorúzáson és főzőversenyen
 • a nagysikerű sporteseményeken 100-120 versenyző vett részt (magasparti futás és függetlenség napi úszás)
 • az eredetileg csak nyárra meghirdetett „Tornázz velünk” rendezvényt a nagy siker miatt az év végéig meghosszabbítottuk
 • támogattuk a Bercsényi és a Bezerédj strandon működő lábteniszező közösségeket
 • közösségépítő tevékenységek: gáspártelepi fórum (az önkormányzat teljesítette az ott elhangzott kérések nagy részét), terv a Pécsi Sándor tér rendezésére
 • a közhasznú szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, tevékenységekkel kapcsolatos és átláthatósági követelményeknek való megfelelésünk alapján elismerten közhasznú szervezet lett az Egyesület, így (regisztrációnk után) az szja 1%-ára is jogosultságot szereztünk.

A 2018-as tevékenységekről:

 • tagtársainknak (Ács Gábor, Nyitrai Jenő) és az Önkormányzatnak köszönhetjük a körszínpad előtti terület (táncparkett) leburkolását
 • közadakozást hirdettünk II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felállítására, több mint 2,5 millió forint gyűlt össze 70 adományozótól, ebből a teljes költséget fedezni tudtuk, és ma felavatjuk a szobrot
 • sok társadalmi munkát végeztünk a szobor felállításához kapcsolódóan (zsűrizés, a régi kerítés elbontása, új kerítés készítése)
 • Koltai Viktor tagtársunk vállalta a Rákóczi-fa melletti elöregedett tábla felújítását
 • köszönjük a Kerigon Kft-nek a szobor térítésmentes őrzését (védelmi rendszer kiépítése és üzemeltetése)
 • köszönjük az Önkormányzatnak az engedélyek megadását és a kerítésen belüli terület rendezését
 • kulturális programok (Kovács László tagtársunk négyrészes filmelőadása az európai hajóútjáról; Gryllus Dániel „Tücsökzene” című műsora dr. Szerdahelyi Miklós tagtársunk szervezésében; könyvbemutató és beszélgetés Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című könyve alapján)
 • tudományos ismeretterjesztő beszélgetés (dr. Szamosközi Alice logopédus és dr. Jóri József sebészprofesszor)
 • szeptemberre tervezett program: beszélgetés Oberfrank Pál színművésszel, színházigazgatóval
 • a programjaink szélesebb körben való megismertetésére új tájékoztató táblákat helyeztünk strandok és a Lila ABC bejáratánál
 • sportesemények (júniustól a szombat reggeli torna, magasparti futás 90 résztvevővel, függetlenség napi úszás 187 indulóval)
 • idén is hozzájárulunk a Bercsényi és a Bezerédj strandon a lábteniszversenyek lebonyolításához (serlegek, díjak, pályafelújítás támogatása)
 • a Bercsényi strandon vízi röplabdapálya létrehozását támogattuk

Sportprogramjaink lebonyolításában a Polgárőrség, a Taslár Vitorlásmenedék hajósai és a Honvéd Üdülő voltak segítségünkre – köszönjük!

Munkánk és programjaink pénzügyi fedezetét alapvetően az önkormányzati támogatás biztosítja – köszönjük!

További tervek 2018-ra:

 • az eddigi sikeres fórumok (2016: Bezerédj, 2017: Gáspártelep) mintájára Akarattya középső része számára szervezünk fórumot
 • adventi ünnepségek a helyi civil szervezetekkel közösen.

Ezt a sok munkát egy nagyon szűk és készséges csapat végzi. Szükségünk van friss erőkre, a tagság szélesebb körű bevonására. Várjuk felajánlásaikat, hozzájárulásaikat és a fiatalok aktivizálására vonatkozó javaslataikat!

3.) Harmadik napirendi pont

Levezető elnök átadja a szót Ránky Péter akarattyai helytörténésznek, aki megtartja előadását az Egyesület történetéről. Az előadásához kapcsolódó egyesületi kiadványt (címe: Az első 90 év) a résztvevők megkapták.

4.) Negyedik napirendi pont

Levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy vonuljanak át a felavatandó Rákóczi-szoborhoz.

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

K.m.f.

Hírdetés

Egy gondolat “Közgyűlési jegyzőkönyv 2018-08-11” bejegyzéshez

Minden vélemény számít!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.